wersja graficzna

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

2017-10-06 | Jednostka: KP PSP Skarżysko-Kamienna

Ćwiczenia powiatowe w Skarżysku Kościelnym (pow. skarżyski) sprawdzające procedury wewnętrznego planu operacyjno- ratowniczego dla zakładu OLPP Sp. z o.o.

  print

4 października na terenie Bazy Paliw Nr 6 OLPP Sp. z o.o. w Skarżysku Kościelnym odbyły się ćwiczenia powiatowe. Tematem było sprawdzenie procedur wewnętrznego planu operacyjno- ratowniczego i przećwiczenie kolejnych scenariuszy  potencjalnych zdarzeń mogących powstać w trakcie normalnej pracy zakładu.  
W opracowanej dokumentacji do ćwiczeń przewidziano trzy epizody i były to: wyciek paliwa przy stanowiskach nalewkowych, pożar w jednej z pompowni oraz pożar lasu. Do realizacji  założeń na poszczególnych epizodach przewidziano działania wspólne i połączone sił Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, służb współdziałających – Zespołów Państwowego Ratownictwa Medycznego, Policji oraz Gminnego i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a także służb i pracowników zakładu.  
Łącznie w ćwiczeniach wzięło udział ponad 120 ratowników w tym także siły z innych powiatów województwa świętokrzyskiego. Do działań zaangażowano łącznie 32 pojazdy pożarnicze i specjalistyczne którymi dowodził komendant powiatowy PSP w Skarżysku- Kamiennej. Całość ćwiczeń wizytował z-ca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. Robert Sabat.
Dodatkowym celem ćwiczeń było zweryfikowanie funkcjonujących procedur ratowniczych
w zakładzie.
Na krótkim podsumowaniu zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP – st. bryg. Robert Sabat podziękował gospodarzom za udostępnienie terenu ćwiczeń i organizację, a wszystkim uczestnikom za pełne zaangażowanie w likwidacji pozorowanych niebezpieczeństw. Ćwiczenia oceniane były przez oficerów kadry dowódczej z województwa świętokrzyskiego. Opracowane przez nich wnioski i spostrzeżenia przyczynią się do wyeliminowania drobnych błędów i doskonalenia umiejętności ratowniczo- gaśniczych.


Opracowanie: mł. bryg. Michał Ślusarczyk - KP PSP Skarżysko-Kamienna
Zdjęcia: Sławomir Nowek - KP PSP Skarżysko-KamiennaDodał:mł. bryg. Beata Muszczak
   
  

Wróć

Na skróty

Aktualności
Organizacja
Składniki majątku
Zamówienia publiczne
Galeria
Kontakt

Organizacja i bezpieczeństwo

Jednostki PSP
Prewencja
Porady

Praca i służba

Zasady rekrutacji
Nabór
Ośrodek szkolenia
Historia
Psycholog

Publicznie dostępne wykazy i informacje

Wykaz rzeczoznawców
Informacje związane z poważnymi awariami przemysłowymi