wersja graficzna

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

2017-11-08 | Jednostka: KW PSP Kielce

Szkolenie dyżurnych operacyjnych stanowisk kierowania PSP województwa świętokrzyskiego

  print

7 listopada 2017r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach przeprowadzone zostały zajęcia, rozpoczynające cykl trzech szkoleń dla dyżurnych stanowisk kierowania komendanta miejskiego i komendantów powiatowych PSP województwa świętokrzyskiego.

Zajęcia rozpoczął zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Robert Sabat, który w swoim wystąpieniu podkreślił rolę i znaczenie służby dyżurnej w organizowaniu działań ratowniczo-gaśniczych.

Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia:

Podsumowania szkolenia dokonał zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Robert Sabat, który omówił najistotniejsze zagadnienia oraz problemy towarzyszące codziennej służbie dyżurnych operacyjnych stanowisk kierowania.

Organizatorem cyklu szkoleń jest Wydział Operacyjny KW PSP w Kielcach przy współudziale Wydziału Informatyki i Łączności oraz wojewódzkiego koordynatora ds. ratow­nic­twa medycznego PSP.

 

Opracowanie: mł. kpt. Kamil Ciepielewski, KW PSP w Kielcach

Zdjęcia: Szymon Jagun, KW PSP w KielcachDodał:Monika Baran-Śnioch
  

Wróć

Na skróty

Aktualności
Organizacja
Składniki majątku
Zamówienia publiczne
Galeria
Kontakt

Organizacja i bezpieczeństwo

Jednostki PSP
Prewencja
Porady

Praca i służba

Zasady rekrutacji
Nabór
Ośrodek szkolenia
Historia
Psycholog

Publicznie dostępne wykazy i informacje

Wykaz rzeczoznawców
Informacje związane z poważnymi awariami przemysłowymi