***23.11.2017r. Suchedniów, pow. skarżyski. Wypadek z udziałem 2 samochodów osobowych. Jedna osoba poszkodowana odwieziona zastała do szpitala. W akcji ratowniczej brało udział 4 zastępy straży pożarnej***22.11.2017; 07:21,Bidziny pow. opatowski, najechanie samochodu ciężarowego cysterny (przewożącego azotan amonu, materiał wybuchowy i zapalniki) na tył samochodu ciężarowego z naczepą przewożącego kruszywo. W zderzeniu poszkodowany został kierowca sam. Scania który został zabrany do szpitala. W działaniach ratowniczych udział brało 7 zastępów straży pożarnej.***21.11.2017r. Odonów, pow. kazimierski. Czołowe zderzenie sam. osobowego z ciężarowym. Kierowca sam. osobowego został rany, strażacy udzielili mu KPP po czym został zabrany do szpitala przez przybyły ZRM. Akcja ratownicza prowadzona była przez 3 zastępy straży pożarnej oraz inne służby ***20.11.2017 r.m. Krzyż, pow. kazimierski. Samochód osobowy wpadł do przydrożnego rowu i uderzył w przepust. Strażacy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy podróżującej nim kobiecie i wydobyli ją z pojazdu. W działaniach ratowniczych udział brały 4 zastępy straży pożarnej.***19.11.2017 r. Wola Szczygiełkowa, powiat kielecki. O godzinie 02. 09 doszło do pożaru w budynku jednorodzinnym w którym zamieszkiwały dwie osoby. Strażacy w celu ugaszenia ognia podali 4 prądy gaśnicze wody. Po zlokalizowaniu pożaru i częściowemu oddymieniu ratownicy w pomieszczeniu objętym pożarem odnaleźli zwęglone ciało kobiety. W działaniach ratowniczo - gaśniczych udział brało 8 zastępów straży pożarnej oraz 33 strażaków. ***
2017-06-10 | Jednostka: KW PSP Kielce

Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych KIELCE IFRE-EXPO 2017

  print

8 czerwca 2017 roku rozpoczęły się Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych KIELCE IFRE-EXPO 2017 oraz Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych  KIELCE WORK SAFETY-EXPO.

W uroczystym otwarciu wystawy wzięli udział m.in.: Krzysztof Słoń – Senator RP, zastępcy komendanta głównego PSP nadbryg. Marek Jasiński i st. bryg. Tadeusz Jopek, Agata Wojtyszek - wojewoda świętokrzyski, druh Waldemar Pawlak - prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP wraz z druhem Mirosławem Pawlakiem - prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kielcach.
Komendę Wojewódzką PSP w Kielcach reprezentowali st. bryg. Adam Czajka - świętokrzyski komendant wojewódzki PSP i jego zastępca st. bryg. Robert Sabat.

Wystawie towarzyszyły szkolenia i konferencje. Szkolenia dotyczyły m.in. ochronie osobistej strażaka i kwalifikowanej pierwszej pomocy podczas działań. Jedną z konferencji poświecono ochronie przeciwpożarowej budynków – spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w oparciu o przepisy prawa oraz rozwiązania zamienne. W konferencji uczestniczyli rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ponadto, w pierwszym i drugim dniu odbyła się odprawa komendanta głównego PSP z  komendantami powiatowymi i miejskimi PSP.

Zwiedzający, wśród których najliczniejszą grupę stanowią strażacy ze wszystkich jednostek organizacyjnych PSP i działacze Związku OSP RP z terenu całego kraju, mogli zapoznać się z bogatą ofertą samochodów pożarniczych, sprzętu ratowniczego i gaśniczego, sprzętu alarmowania i łączności, środków ochrony osobistej strażaka, środków gaśniczych, sprzętu służącego do zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków, a także z innymi wyrobami wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej i ratownictwie. Spora część ekspozycji została poświęcona także ratownictwu specjalistycznemu - chemicznemu, ekologicznemu, medycznemu, górskiemu oraz wodnemu.
Podczas wystawy można było  zapoznać się również z technicznymi systemami zabezpieczeń oraz elementami sygnalizacji pożaru.

Dla zwiedzających przygotowano także dynamiczne pokazy ratownicze. W pierwszym dniu pokazy prezentowali strażacy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej  Nr 1 KM PSP w Kielcach, ratownicy z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,  Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z Kielc.  W kolejnych dniach zaprezentowano działanie nowoczesnych systemów gaśniczych i innych urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej. Umiejętności psów ratowniczych przedstawiła Grupa Ratownictwa Specjalnego OSP Nowy Sącz.  Odbyły się również zawody jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych według regulaminu TFA (najtwardszy strażak). W zawodach uczestniczyło 27 drużyn z całego kraju.
Swój czas mieli także młodzi strażacy z Wieruszowa (woj. łódzkie) i Stąporkowa (woj. świętokrzyskie), którzy dali pokaz musztry i sztafety strażackiej. W programie znalazł się również koncert orkiestr strażackich.

Wystawa odbywała się przy wsparciu i pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Opracowanie: Monika Baran-Śnioch, bryg. Adam Zaborowski, KW PSP Kielce
Zdjęcia: Szymon Jagun, KW PSP KielceDodał:Adam Zaborowski
   
   
   
   

Wróć

Na skróty

Aktualności
Organizacja
Składniki majątku
Zamówienia publiczne
Galeria
Kontakt

Organizacja i bezpieczeństwo

Jednostki PSP
Prewencja
Porady

Praca i służba

Zasady rekrutacji
Nabór
Ośrodek szkolenia
Historia
Psycholog

Publicznie dostępne wykazy i informacje

Wykaz rzeczoznawców
Informacje związane z poważnymi awariami przemysłowymi