***22.11.2017; 07:21,Bidziny pow. opatowski, najechanie samochodu ciężarowego cysterny (przewożącego azotan amonu, materiał wybuchowy i zapalniki) na tył samochodu ciężarowego z naczepą przewożącego kruszywo. W zderzeniu poszkodowany został kierowca sam. Scania który został zabrany do szpitala. W działaniach ratowniczych udział brało 7 zastępów straży pożarnej.***21.11.2017r. Odonów, pow. kazimierski. Czołowe zderzenie sam. osobowego z ciężarowym. Kierowca sam. osobowego został rany, strażacy udzielili mu KPP po czym został zabrany do szpitala przez przybyły ZRM. Akcja ratownicza prowadzona była przez 3 zastępy straży pożarnej oraz inne służby ***20.11.2017 r.m. Krzyż, pow. kazimierski. Samochód osobowy wpadł do przydrożnego rowu i uderzył w przepust. Strażacy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy podróżującej nim kobiecie i wydobyli ją z pojazdu. W działaniach ratowniczych udział brały 4 zastępy straży pożarnej.***19.11.2017 r. Wola Szczygiełkowa, powiat kielecki. O godzinie 02. 09 doszło do pożaru w budynku jednorodzinnym w którym zamieszkiwały dwie osoby. Strażacy w celu ugaszenia ognia podali 4 prądy gaśnicze wody. Po zlokalizowaniu pożaru i częściowemu oddymieniu ratownicy w pomieszczeniu objętym pożarem odnaleźli zwęglone ciało kobiety. W działaniach ratowniczo - gaśniczych udział brało 8 zastępów straży pożarnej oraz 33 strażaków. ***
2017-09-11 | Jednostka: KP PSP Jędrzejów

POŻEGNANIE Z SŁUŻBĄ ZASTĘPCY KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W JĘDRZEJOWIE

  print

8 września w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia służby i zdania obowiązków na stanowisku zastępcy komendanta powiatowego. Zastępca komendanta powiatowego PSP w Jędrzejowie mł. bryg. Tomasz Gil odszedł na emeryturę. Uroczystości rozpoczęły się złożeniem meldunku zastępcy świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. Robertowi Sabatowi. Następnie komendant powiatowy PSP w Jędrzejowie bryg. Paweł Jakubowski przywitał gości, którzy przybyli na uroczystość. Wśród nich znaleźli się starosta i wicestarosta Jędrzejowski, burmistrzowie, wójtowie, samorządowcy, byli komendanci PSP w Jędrzejowie, kierownicy służb współdziałających, jak również koledzy i koleżanki emeryci z którymi komendant Gil miał przyjemność współpracować. Po odczytaniu decyzji o odwołaniu ze stanowiska, mł. bryg. Tomasz Gil zameldował zdanie obowiązków komendanta powiatowego PSP w Jędrzejowie. Następnie ciepłe słowa na temat Jego osiągnięć i działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej popłynęły z ust zastępcy świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego. Ostatnim punktem uroczystości były przemówienia okolicznościowe, w których najpierw komendant powiatowy PSP w Jędrzejowie w imieniu swoim i pracowników komendy jak również zaproszeni goście, ciepło wypowiadali się o służbie mł. bryg Tomasza Gila i współpracy z komendą powiatową pod Jego kierownictwem.

Pan mł. bryg. Tomasz Gil jest absolwentem Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, którą ukończył w październiku 1995 roku oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie odbył uzupełniające studia magisterskie na kierunku pedagogicznym. Służbę w Zawodowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie rozpoczął w 1987 roku na stanowisku pomocnika przodownika roty. W 1988 roku został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej, a po jej zakończeniu kontynuował służbę pożarniczą na stanowisku pomocnika przodownika roty, a następnie technika, młodszego ratownika, dowódcy zastępu, dowódcy sekcji, zastępcy dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej, a od 2013 roku zastępcy komendanta powiatowego. Od początku służby pożarniczej dał się poznać jako osoba sumienna i zdyscyplinowana, która rzetelnie wykonuje obowiązki wynikające z pracy zawodowej. Dzięki wieloletniej praktyce w podziale bojowym mł. bryg. Tomasz Gil zdobył bogate doświadczenie praktyczne w organizacji i prowadzeniu akcji ratowniczo-gaśniczych podczas zdarzeń na dużą skalę m.in. jednego z największych pożarów w województwie świętokrzyskim - hal produkcyjno- magazynowych firmy Quickpack Polska Sp. z o. o. w Laskowie w roku 2007 oraz powodzi w 2010 roku. Z dużym zaangażowaniem i poświęceniem niósł pomoc mieszkańcom zalanych miejscowości na terenie powiatów sandomierskiego, buskiego i jędrzejowskiego. Warto podkreślić, że doświadczenie w walce z żywiołem jakim jest woda zdobył podczas powodzi w 1997 roku w Zielonej Górze, gdzie wykazał się wyjątkową odwagą i męstwem, za co został nagrodzony wcześniejszym nadaniem wyższego stopnia służbowego. W latach 2011-2013 pełnił nieetatową funkcję dowódcy kompanii gaśniczej ,,Zachód" Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego. Jako zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie dbał o doskonalenie umiejętności ratowniczych podległych mu strażaków PSP jak i członków OSP szkolących się na różnego rodzaju kursach, przekazując im zdobytą wiedzę i posiadane umiejętności praktyczne. Za swoją działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej został wyróżniony odznaczeniami państwowymi i resortowymi: Brązowym Krzyżem Zasługi -2004r. Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa - 2006r. Dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej - 2008r. Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę - 2009r. Złotą Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej - 2014r.

Opracowanie: mgr Aleksandra Kokosińska  

Zdjęcia: Archiwum KP PSP Jędrzejów

 Dodał:Aleksandra Kokosińska
   

Wróć

Na skróty

Aktualności
Organizacja
Składniki majątku
Zamówienia publiczne
Galeria
Kontakt

Organizacja i bezpieczeństwo

Jednostki PSP
Prewencja
Porady

Praca i służba

Zasady rekrutacji
Nabór
Ośrodek szkolenia
Historia
Psycholog

Publicznie dostępne wykazy i informacje

Wykaz rzeczoznawców
Informacje związane z poważnymi awariami przemysłowymi