***22.11.2017; 07:21,Bidziny pow. opatowski, najechanie samochodu ciężarowego cysterny (przewożącego azotan amonu, materiał wybuchowy i zapalniki) na tył samochodu ciężarowego z naczepą przewożącego kruszywo. W zderzeniu poszkodowany został kierowca sam. Scania który został zabrany do szpitala. W działaniach ratowniczych udział brało 7 zastępów straży pożarnej.***21.11.2017r. Odonów, pow. kazimierski. Czołowe zderzenie sam. osobowego z ciężarowym. Kierowca sam. osobowego został rany, strażacy udzielili mu KPP po czym został zabrany do szpitala przez przybyły ZRM. Akcja ratownicza prowadzona była przez 3 zastępy straży pożarnej oraz inne służby ***20.11.2017 r.m. Krzyż, pow. kazimierski. Samochód osobowy wpadł do przydrożnego rowu i uderzył w przepust. Strażacy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy podróżującej nim kobiecie i wydobyli ją z pojazdu. W działaniach ratowniczych udział brały 4 zastępy straży pożarnej.***19.11.2017 r. Wola Szczygiełkowa, powiat kielecki. O godzinie 02. 09 doszło do pożaru w budynku jednorodzinnym w którym zamieszkiwały dwie osoby. Strażacy w celu ugaszenia ognia podali 4 prądy gaśnicze wody. Po zlokalizowaniu pożaru i częściowemu oddymieniu ratownicy w pomieszczeniu objętym pożarem odnaleźli zwęglone ciało kobiety. W działaniach ratowniczo - gaśniczych udział brało 8 zastępów straży pożarnej oraz 33 strażaków. ***
2017-10-12 | Jednostka: KP PSP Włoszczowa

Zakończenie szkolenia podstawowego strażaków-ratowników OSP

  print

7 października 2017 r. zakończyło się organizowane przez KP PSP we Włoszczowie „Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP”, które rozpoczęło się 1 września 2017 r. Realizowane było w systemie weekendowym. Wzięli w nim udział druhowie i druhny z jednostek OSP z terenu powiatu włoszczowskiego. Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z programem zatwierdzonym w dniu 17 listopada 2015 r. przez KG PSP - „System Szkolenia Członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”. Kadrę dydaktyczną stanowili funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP we Włoszczowie. Część szkolenia związaną z zasadami kierowania ruchem drogowym przeprowadzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie.

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do wykonywania podstawowych czynności ratowniczo- gaśniczych w tym do samodzielnego wykonywania założonych czynności w ramach zastępu. Szkolenie obejmowało 126 godzin zajęć, których tematyka dotyczyła min: pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych, działań prowadzonych podczas pożarów, powodzi, obsługi specjalistycznych urządzeń ratowniczych, sprawianie drabin, prowadzenia korespondencji radiowej, obsługi narzędzi hydraulicznych, ewakuacji osób poszkodowanych z pojazdów w czasie wypadków drogowych, kierowania ruchem drogowym podczas zdarzeń oraz ogólnych zasad udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ponadto w miesiącu wrześniu 2017 r. strażacy uczestniczący w szkoleniu przeszli test w komorze dymowej znajdującej się w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach, przygotowujący oraz sprawdzający umiejętności ratowników podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w sprzęcie ochrony dróg oddechowych w przypadku występowania dużych obciążeń psychofizycznych (brak widoczności, zadymienie, wysoka temperatura, ograniczona przestrzeń, silny hałas). 7 października 2017 r. komisja egzaminacyjna powołana przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach przeprowadziła egzamin teoretyczny i praktyczny, który pozytywnie zaliczyło 35 druhów, w tym 5 kobiety (reprezentujące jednostki OSP: Oleszno, Bieganów, Włoszczowa). Absolwenci szkolenia nabyli także uprawnienia abonenta sieci radiowych UKF ochrony przeciwpożarowej, uprawniające m. in. do obsługi urządzeń łączności UKF i prowadzenia korespondencji radiowej. Nowi adepci sztuki pożarniczej w znaczący sposób wzmocnią siłę potencjału ratowniczego poszczególnych jednostek OSP z terenu powiatu włoszczowskiego.

Ukończenie powyższego szkolenia, posiadanie aktualnych badań lekarskich, oraz aktualnego ubezpieczenia pozwala strażakom-ratownikom z jednostek OSP na bezpośredni udział w działaniach ratowniczych i wykonywanie zadań w zastępie.

Opracował: mł. bryg. Tomasz Szymański

Zdjęcia: archiwum KP PSP we Włoszczowie

 Dodał:Tomasz Szymański
   
 

Wróć

Na skróty

Aktualności
Organizacja
Składniki majątku
Zamówienia publiczne
Galeria
Kontakt

Organizacja i bezpieczeństwo

Jednostki PSP
Prewencja
Porady

Praca i służba

Zasady rekrutacji
Nabór
Ośrodek szkolenia
Historia
Psycholog

Publicznie dostępne wykazy i informacje

Wykaz rzeczoznawców
Informacje związane z poważnymi awariami przemysłowymi