×

Błąd

Webmaster zablokował dostęp do tej strony i nie może zostać uruchomiona.

W dniach od 16 października do 13 listopada 2017 roku w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach realizowane było szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej w formie stacjonarnej. Szkolenie zostało zorganizowane zgodnie z programem szkolenia zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP.

Zajęcia realizowane były w formie teoretycznej i praktycznej na terenie Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach oraz w wybranym zakładzie pracy, gdzie zapoznano grupę z zastosowanymi tam zabezpieczeniami przeciwpożarowymi.

Zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje inspektora ochrony przeciwpożarowej wręczył Pan st. bryg. Robert Sabat, zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach.

Szkolenie ukończyło 17 osób.

Opracowanie: st. kpt. Łukasz Zemła

Zdjęcia: st. asp. Przemysław Gad

Dodał:Monika Baran-Śnioch

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 23.06.2018 r. Chęciny . Około godz. 17.35 doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z osobowym. W zdarzeniu zostały poszkodowane 4 osoby, które zostały przewiezione przez ZRM do szpitala. W działaniach ratowniczych brały udział 5 zastępów Straży Pożarnej, ZRM, LPR i Policja. 21.06.2018 r. W województwie świętokrzyskim odnotowano 40 zdarzeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru. W/w interwencje dotyczyły: uszkodzenia budynków mieszkalnych – 2 interwencje, uszkodzenia budynków gospodarczych – 2 interwencje, usuwania powalonych drzew – 36 interwencji. Podczas w/w zdarzeń nie było osób poszkodowanych. *