2017-02-13 | Jednostka: KP PSP Busko-Zdrój

Odprawa informacyjno-szkoleniowa w ramach kampanii społecznej „Czad i ogień. Obudź czujność”

16.01.2017 roku w siedzibie KP PSP w Busku-Zdroju odbyła się odprawa szkoleniowo – informacyjna, w której udział wzięli min:

 • Poseł na Sejm RP, Pan Michał Cieślak,
 • Burmistrz Miasta i Gminy w Busku – Zdroju, Pan Waldemar Sikora,
 • Przedstawiciele wójtów z terenu powiatu buskiego.
 • Prezesi i Naczelnicy jednostek OSP włączonych do KSRG,
 • Naczelnicy, Kierownicy komórek organizacyjnych KP PSP w Busku-Zdroju wraz z dowództwem JRG.

Na odprawie omówiono min:

 • Tematykę związaną z ogólnopolską kampanią społeczną pod tytułem: „Czad i ogień. Obudź czujność”.
 • Dotację dla jednostek OSP z KSRG oraz MSWiA.
 • Podsumowano inspekcję gotowości operacyjnej jednostek OSP w 2016 roku. Przedstawiono także „Plan inspekcji gotowości operacyjnej na 2017 rok” oraz „Plan przeglądów operacyjno-technicznych na 2017 rok”.
 • Działalność operacyjną za 2016 rok.
 • Omówiono także zagadnienia związane z „ptasią grypą” (procedury, zabezpieczenie, zadania do realizacji).
 • Przedstawiono także kierunki działań na rok 2017 w zakresie spraw operacyjnych, szkoleniowych.
 • Poruszono temat wycofanych w 2016 roku pojazdów jednostek OSP z KSRG, a także legalizacji sprzętu ODO oraz wyposażenia zestawów R-1.

Na zakończenie narady przekazano przedstawicielom urzędów gmin kalendarze plakatowe PSP na rok 2017 z KG PSP w związku realizacją zadań dotyczących prewencji społecznej  z przeznaczeniem dla szkół podstawowych i gimnazjów  z terenu powiatu buskiego.

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 17.07.2018. Bór Kunowski, pow. starachowicki. Około godz. 13.50 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Starachowicach wpłynęło zgłoszenie o dużym zadymieniu unoszącym się nad lasem w okolicy miejscowości Bór Kunowski. Po dojeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono, że nieznane osoby wypalają na nieużytkowanej działce stare opony. Działania Straży Pożarnej w sile 1 zastępu PSP i 3 zastępów OSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i dogaszeniu palących się opon. 16.07.2018. Kielce, skrzyżowanie ulic Skalistej i Wapiennikowej. Około godz. 1.00 doszło do wybuchu gazu na remontowanym odcinku rurociągu gazowego niskiego ciśnienia. W związku ze zdarzeniem ewakuowano w sumie 16 osób. W działaniach brało udział 6 zastępów Straży Pożarnej oraz inne służby. 15.07.2018. Zawidza pow. sandomierski. Około godz. 10:30 samochód osobowy na łuku jezdni wypadł z drogi przewracając się na lewy bok. Samochodem podróżowało 3 osoby. Dwie były pod opieką Pogotowia Ratunkowego. Trzecią osobę poszkodowaną, strażacy po stabilizacji pojazdu , wydobyli przy pomocy hydraulicznego sprzętu do ratownictwa drogowego. Wszystkie trzy osoby zostały zabrane do szpitala. W działaniach brały udział 4 zastępy Straży Pożarnej.14.07.2018 r. Olszownica pow. opatowski, DK nr 74. Około godz. 14 doszło do wypadku samochodu osobowego Toyota Avensis, którym podróżowało 5 osób ( w tym troje dzieci). Pojazd zjechał do rowu i uderzył w przepust. Działania przybyłych zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wydobyciu jednej z poszkodowanych osób z pojazdu i przekazaniu jej przybyłemu Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Pozostałe 4 osoby również zostały zabrane na obserwację do szpitala. *