2017-02-13 | Jednostka: KP PSP Busko-Zdrój

Odprawa informacyjno-szkoleniowa w ramach kampanii społecznej „Czad i ogień. Obudź czujność”

16.01.2017 roku w siedzibie KP PSP w Busku-Zdroju odbyła się odprawa szkoleniowo – informacyjna, w której udział wzięli min:

 • Poseł na Sejm RP, Pan Michał Cieślak,
 • Burmistrz Miasta i Gminy w Busku – Zdroju, Pan Waldemar Sikora,
 • Przedstawiciele wójtów z terenu powiatu buskiego.
 • Prezesi i Naczelnicy jednostek OSP włączonych do KSRG,
 • Naczelnicy, Kierownicy komórek organizacyjnych KP PSP w Busku-Zdroju wraz z dowództwem JRG.

Na odprawie omówiono min:

 • Tematykę związaną z ogólnopolską kampanią społeczną pod tytułem: „Czad i ogień. Obudź czujność”.
 • Dotację dla jednostek OSP z KSRG oraz MSWiA.
 • Podsumowano inspekcję gotowości operacyjnej jednostek OSP w 2016 roku. Przedstawiono także „Plan inspekcji gotowości operacyjnej na 2017 rok” oraz „Plan przeglądów operacyjno-technicznych na 2017 rok”.
 • Działalność operacyjną za 2016 rok.
 • Omówiono także zagadnienia związane z „ptasią grypą” (procedury, zabezpieczenie, zadania do realizacji).
 • Przedstawiono także kierunki działań na rok 2017 w zakresie spraw operacyjnych, szkoleniowych.
 • Poruszono temat wycofanych w 2016 roku pojazdów jednostek OSP z KSRG, a także legalizacji sprzętu ODO oraz wyposażenia zestawów R-1.

Na zakończenie narady przekazano przedstawicielom urzędów gmin kalendarze plakatowe PSP na rok 2017 z KG PSP w związku realizacją zadań dotyczących prewencji społecznej  z przeznaczeniem dla szkół podstawowych i gimnazjów  z terenu powiatu buskiego.

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 18.04.2018r. Busko - Zdrój ul.Leszka Marcińca. Około godziny 12 :10 doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. Strażacy ewakuowali trzy osoby z pojazdów, następnie przekazali poszkodowanych Pogotowiu Ratunkowemu. Osoby te zostały przewiezione do szpitala. W działaniach ratowniczych udział brały 4 zastępy Straży Pożarnej. 17.04.2018 r. Starachowice. Do KP PSP w Starachowicach wpłynęło zgłoszenie o osobie znajdującej się w studni na prywatnej posesji. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że w studni znajduje się mężczyzna a obecny lekarz na miejscu wcześniej stwierdził zgon poszkodowanego. Działania PSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia a następnie na prośbę prokuratury wydobyciu ciała mężczyzny przy pomocy sprzętu wysokościowego . W działaniach ratowniczych udział brały 2 zastępy Straży Pożarnej. Dalsze czynności prowadzi KPP w Starachowicach. * 16.04.2018r. Mąchocice Kapitulne. Na łuku drogi doszło do zderzenia samochodu osobowego Opel Astra i samochodu dostawczego. Jedna osoba ranna uwięziona w sam osobowym, wydobyta przez JOP i przekazana ZRM po czym została zabrana do szpitala. W akcji ratowniczej brało udział 5 zastępów straży pożarnej oraz inne służby. * * * *