2017-02-13 | Jednostka: KP PSP Busko-Zdrój

Odprawa informacyjno-szkoleniowa w ramach kampanii społecznej „Czad i ogień. Obudź czujność”

16.01.2017 roku w siedzibie KP PSP w Busku-Zdroju odbyła się odprawa szkoleniowo – informacyjna, w której udział wzięli min:

 • Poseł na Sejm RP, Pan Michał Cieślak,
 • Burmistrz Miasta i Gminy w Busku – Zdroju, Pan Waldemar Sikora,
 • Przedstawiciele wójtów z terenu powiatu buskiego.
 • Prezesi i Naczelnicy jednostek OSP włączonych do KSRG,
 • Naczelnicy, Kierownicy komórek organizacyjnych KP PSP w Busku-Zdroju wraz z dowództwem JRG.

Na odprawie omówiono min:

 • Tematykę związaną z ogólnopolską kampanią społeczną pod tytułem: „Czad i ogień. Obudź czujność”.
 • Dotację dla jednostek OSP z KSRG oraz MSWiA.
 • Podsumowano inspekcję gotowości operacyjnej jednostek OSP w 2016 roku. Przedstawiono także „Plan inspekcji gotowości operacyjnej na 2017 rok” oraz „Plan przeglądów operacyjno-technicznych na 2017 rok”.
 • Działalność operacyjną za 2016 rok.
 • Omówiono także zagadnienia związane z „ptasią grypą” (procedury, zabezpieczenie, zadania do realizacji).
 • Przedstawiono także kierunki działań na rok 2017 w zakresie spraw operacyjnych, szkoleniowych.
 • Poruszono temat wycofanych w 2016 roku pojazdów jednostek OSP z KSRG, a także legalizacji sprzętu ODO oraz wyposażenia zestawów R-1.

Na zakończenie narady przekazano przedstawicielom urzędów gmin kalendarze plakatowe PSP na rok 2017 z KG PSP w związku realizacją zadań dotyczących prewencji społecznej  z przeznaczeniem dla szkół podstawowych i gimnazjów  z terenu powiatu buskiego.

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 413

Odwiedzin od 28.12.2018 8598

* 17.01.2019 r. Sędziszów powiat jędrzejowski. Około godziny 06:10 doszło do wypadku samochodu osobowego. Poszkodowana została jedna osoba. Strażacy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanej. Zabezpieczoną przekazali Pogotowiu Ratunkowemu przybyłemu na miejsce zdarzenia. Równocześnie strażacy zajęli się stroną techniczną wypadku. W działaniach brało udział 4 zastępy Straży Pożarnej.16.01.2019 r. Kranów, pow. kielecki. Około godziny 14:29 doszło do pożaru sadzy w budynku jednorodzinnym. Brak osób poszkodowanych. Działania zastępów Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wygaszeniu pieca, strąceniu nagromadzonej sadzy znajdującej się w przewodzie kominowym, kontroli temperatury komina oraz kontroli powietrza na obecność tlenku węgla przy użyciu specjalistycznego sprzętu. W działaniach udział brało 4 zastępy Straży Pożarnej oraz Policja. * 15.01.2019 r. Piotrowice, pow. sandomierski. Około godziny 15:14 zauważono dwa psy znajdujące się w wodzie około 20 metrów od brzegu rzeki Wisły. Działania zastępów Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, uratowaniu zwierząt przy pomocy deski lodowej oraz przekazaniu ich właścicielowi. W działaniach brało udział 5 zastępów Straży Pożarnej. * 14.01.2019 r. Skarżysko – Kamienna, ul. Partyzantów. Około godziny 19:05 doszło do pożaru dachu i poddasza budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Strażacy ewakuowali 57 osób, równocześnie zostały podjęte działania gaśnicze. W działaniach brało udział 15 zastępów Straży Pożarnej. * * * * * *