×

Błąd

Webmaster zablokował dostęp do tej strony i nie może zostać uruchomiona.

2034-12-10 | Jednostka: KP PSP Kazimierza Wielka

W ostatnim okresie odnotowano wzrost zagrożeń związanych z wydzielaniem się tlenku węgla w naszych domach, szkołach i innych obiektach, gdzie następuje proces spalania. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej celem ich ograniczenia prowadzi kampanię wśród dzieci i młodzieży szkolnej pod hasłem „Czad i ogień. Obudź czujność” już od pierwszych miesięcy okresu grzewczego. 16 lutego 2017 roku z inicjatywy kazimierskich strażaków odbyła się pogadanka w Zespole Szkół w Topoli. Jest to już kolejne spotkanie zorganizowane w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Prócz zagadnień którymi były zagrożenia związane z wydzielaniem się tlenku węgla i zasadami przeciwdziałania temu zjawisku omówiono inne tematy związane z bezpieczeństwem dzieci t.j.

1. Przyczyny powstawania pożarów, klęsk żywiołowych takich jak:

  • powodzie,
  • oberwania chmury,
  • trąby powietrzne,
  • oraz innego miejscowego zagrożenia na terenie obiektu szkolnego oraz budynkach zamieszkania.

2. Zasady postępowania w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

3. Bezpieczeństwo dzieci podczas spędzania wolnego czasu na lodowiskach i akwenach wodnych.

4. Pokaz sprzętu ratowniczego przez strażaków JRG oraz przedstawienie zasad udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dodatkowo chcąc dotrzeć do szerszej grupy społeczeństwa został opracowany apel dotyczący zasad bezpieczeństwa podczas trwania sezonu grzewczego i odczytany w kościołach podczas trwania nabożeństw.

Liczymy na to, że nasze działania uratują nie jedno życie ludzkie i ograniczą straty materialne.

Opracowanie: st. kpt. Krzysztof Wojtasik – KP PSP Kazimierza Wielk

Zdjęcia: archiwum KP PSP Kazimierza Wielka

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 23.06.2018 r. Chęciny . Około godz. 17.35 doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z osobowym. W zdarzeniu zostały poszkodowane 4 osoby, które zostały przewiezione przez ZRM do szpitala. W działaniach ratowniczych brały udział 5 zastępów Straży Pożarnej, ZRM, LPR i Policja. 21.06.2018 r. W województwie świętokrzyskim odnotowano 40 zdarzeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru. W/w interwencje dotyczyły: uszkodzenia budynków mieszkalnych – 2 interwencje, uszkodzenia budynków gospodarczych – 2 interwencje, usuwania powalonych drzew – 36 interwencji. Podczas w/w zdarzeń nie było osób poszkodowanych. *