2034-12-10 | Jednostka: KP PSP Kazimierza Wielka

W ostatnim okresie odnotowano wzrost zagrożeń związanych z wydzielaniem się tlenku węgla w naszych domach, szkołach i innych obiektach, gdzie następuje proces spalania. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej celem ich ograniczenia prowadzi kampanię wśród dzieci i młodzieży szkolnej pod hasłem „Czad i ogień. Obudź czujność” już od pierwszych miesięcy okresu grzewczego. 16 lutego 2017 roku z inicjatywy kazimierskich strażaków odbyła się pogadanka w Zespole Szkół w Topoli. Jest to już kolejne spotkanie zorganizowane w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Prócz zagadnień którymi były zagrożenia związane z wydzielaniem się tlenku węgla i zasadami przeciwdziałania temu zjawisku omówiono inne tematy związane z bezpieczeństwem dzieci t.j.

1. Przyczyny powstawania pożarów, klęsk żywiołowych takich jak:

  • powodzie,
  • oberwania chmury,
  • trąby powietrzne,
  • oraz innego miejscowego zagrożenia na terenie obiektu szkolnego oraz budynkach zamieszkania.

2. Zasady postępowania w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

3. Bezpieczeństwo dzieci podczas spędzania wolnego czasu na lodowiskach i akwenach wodnych.

4. Pokaz sprzętu ratowniczego przez strażaków JRG oraz przedstawienie zasad udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dodatkowo chcąc dotrzeć do szerszej grupy społeczeństwa został opracowany apel dotyczący zasad bezpieczeństwa podczas trwania sezonu grzewczego i odczytany w kościołach podczas trwania nabożeństw.

Liczymy na to, że nasze działania uratują nie jedno życie ludzkie i ograniczą straty materialne.

Opracowanie: st. kpt. Krzysztof Wojtasik – KP PSP Kazimierza Wielk

Zdjęcia: archiwum KP PSP Kazimierza Wielka

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 12.12.2018r. Czajęcice, pow. ostrowiecki. Wypadek z udziałem samochodu ciężarowego i dostawczego. Pojazdami podróżowali sami kierowcy. W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniósł kierowca sam. dostawczego. W działaniach udział brało 6 zastępów straży pożarnej oraz inne służby. * 11.12.2018 r. Rzeczyca Mokra, pow. sandomierski. Około godziny 17.20 do SK KP w Sandomierzu wpłynęło zgłoszenie o zadymieniu na parterze. Po dotarciu na miejsce zdarzenia zastępów Straży Pożarnej stwierdzono duże zadymienie w pomieszczeniu suteryn domu jednorodzinnego. Okazało się, że wewnątrz znajdują się nagromadzone rzeczy, które uległy zapaleniu. Działania zastępów JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyłączeniu mediów w budynku, przeszukaniu obiektu, odnalezieniu nieprzytomnej kobiety, jej ewakuacji oraz przekazaniu poszkodowanej ratownikom ZRM. Następnie strażacy podali dwa prądy wody w natarciu na palące się śmieci. W wyniku tego zdarzenia o godz. 19.00 lekarz stwierdził zgon kobiety oraz postanowił zabrać do szpitala znajdującego się na miejscu mężczyznę. W działaniach udział brało 3 zastępy Straży Pożarnej oraz inne służby. * * * * *