2017-02-08 | Jednostka: KP PSP Opatów

Okres zimowy to czas, gdzie w związku z niskimi temperaturami intensywnie dogrzewamy nasze mieszkania.
 
Do tego celu wykorzystywane są różnego rodzaju urządzenia grzewcze i instalacje. Intensywne korzystanie z urządzeń grzewczych stwarza duże zagrożenie pożarowe oraz zagrożenie związane z wydzielaniem się niebezpiecznego czadu. Dlatego ważne jest aby urządzenia były użytkowane w sposób bezpieczny zgodny z zaleceniami producenta. Bardzo ważne jest również terminowe dokonywanie przeglądów urządzeń grzewczych, instalacji spalinowych i wentylacyjnych.
Komenda Powiatowa PSP w Opatowie w związku z zainaugurowaną przez ministra spraw wewnętrznych i administracji kampanią społeczną „Czad i Ogień. Obudź czujność” stara się w różnych formach docierać do lokalnej społeczności informując o zagrożeniach związanych z czadem.

W szkołach na terenie wszystkich gmin powiatu opatowskiego zorganizowano pogadanki połączone z konkursami wiedzy. Uczniowie którzy najlepiej wypadli w konkursach otrzymywali w nagrodę czujniki czadu. Przygotowane materiały informacyjne dotyczące zagrożeń czadem rozdawane są do spółdzielni mieszkaniowych, a także podczas zebrań jednostek OSP, zebrań wiejskich. Do akcji informacyjnej włączyła się również Policja.

Wszystkie te działania podejmowane są dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.

Opracowanie:bryg.Tomasz Bajerczak

Zdjęcia:KP PSP Opatów, UMiG Opatów

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 17.07.2018. Bór Kunowski, pow. starachowicki. Około godz. 13.50 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Starachowicach wpłynęło zgłoszenie o dużym zadymieniu unoszącym się nad lasem w okolicy miejscowości Bór Kunowski. Po dojeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono, że nieznane osoby wypalają na nieużytkowanej działce stare opony. Działania Straży Pożarnej w sile 1 zastępu PSP i 3 zastępów OSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i dogaszeniu palących się opon. 16.07.2018. Kielce, skrzyżowanie ulic Skalistej i Wapiennikowej. Około godz. 1.00 doszło do wybuchu gazu na remontowanym odcinku rurociągu gazowego niskiego ciśnienia. W związku ze zdarzeniem ewakuowano w sumie 16 osób. W działaniach brało udział 6 zastępów Straży Pożarnej oraz inne służby. 15.07.2018. Zawidza pow. sandomierski. Około godz. 10:30 samochód osobowy na łuku jezdni wypadł z drogi przewracając się na lewy bok. Samochodem podróżowało 3 osoby. Dwie były pod opieką Pogotowia Ratunkowego. Trzecią osobę poszkodowaną, strażacy po stabilizacji pojazdu , wydobyli przy pomocy hydraulicznego sprzętu do ratownictwa drogowego. Wszystkie trzy osoby zostały zabrane do szpitala. W działaniach brały udział 4 zastępy Straży Pożarnej.14.07.2018 r. Olszownica pow. opatowski, DK nr 74. Około godz. 14 doszło do wypadku samochodu osobowego Toyota Avensis, którym podróżowało 5 osób ( w tym troje dzieci). Pojazd zjechał do rowu i uderzył w przepust. Działania przybyłych zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wydobyciu jednej z poszkodowanych osób z pojazdu i przekazaniu jej przybyłemu Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Pozostałe 4 osoby również zostały zabrane na obserwację do szpitala. *