2017-02-08 | Jednostka: KP PSP Opatów

Okres zimowy to czas, gdzie w związku z niskimi temperaturami intensywnie dogrzewamy nasze mieszkania.
 
Do tego celu wykorzystywane są różnego rodzaju urządzenia grzewcze i instalacje. Intensywne korzystanie z urządzeń grzewczych stwarza duże zagrożenie pożarowe oraz zagrożenie związane z wydzielaniem się niebezpiecznego czadu. Dlatego ważne jest aby urządzenia były użytkowane w sposób bezpieczny zgodny z zaleceniami producenta. Bardzo ważne jest również terminowe dokonywanie przeglądów urządzeń grzewczych, instalacji spalinowych i wentylacyjnych.
Komenda Powiatowa PSP w Opatowie w związku z zainaugurowaną przez ministra spraw wewnętrznych i administracji kampanią społeczną „Czad i Ogień. Obudź czujność” stara się w różnych formach docierać do lokalnej społeczności informując o zagrożeniach związanych z czadem.

W szkołach na terenie wszystkich gmin powiatu opatowskiego zorganizowano pogadanki połączone z konkursami wiedzy. Uczniowie którzy najlepiej wypadli w konkursach otrzymywali w nagrodę czujniki czadu. Przygotowane materiały informacyjne dotyczące zagrożeń czadem rozdawane są do spółdzielni mieszkaniowych, a także podczas zebrań jednostek OSP, zebrań wiejskich. Do akcji informacyjnej włączyła się również Policja.

Wszystkie te działania podejmowane są dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.

Opracowanie:bryg.Tomasz Bajerczak

Zdjęcia:KP PSP Opatów, UMiG Opatów

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 426

Odwiedzin od 28.12.2018 8611

* 17.01.2019 r. Sędziszów powiat jędrzejowski. Około godziny 06:10 doszło do wypadku samochodu osobowego. Poszkodowana została jedna osoba. Strażacy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanej. Zabezpieczoną przekazali Pogotowiu Ratunkowemu przybyłemu na miejsce zdarzenia. Równocześnie strażacy zajęli się stroną techniczną wypadku. W działaniach brało udział 4 zastępy Straży Pożarnej.16.01.2019 r. Kranów, pow. kielecki. Około godziny 14:29 doszło do pożaru sadzy w budynku jednorodzinnym. Brak osób poszkodowanych. Działania zastępów Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wygaszeniu pieca, strąceniu nagromadzonej sadzy znajdującej się w przewodzie kominowym, kontroli temperatury komina oraz kontroli powietrza na obecność tlenku węgla przy użyciu specjalistycznego sprzętu. W działaniach udział brało 4 zastępy Straży Pożarnej oraz Policja. * 15.01.2019 r. Piotrowice, pow. sandomierski. Około godziny 15:14 zauważono dwa psy znajdujące się w wodzie około 20 metrów od brzegu rzeki Wisły. Działania zastępów Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, uratowaniu zwierząt przy pomocy deski lodowej oraz przekazaniu ich właścicielowi. W działaniach brało udział 5 zastępów Straży Pożarnej. * 14.01.2019 r. Skarżysko – Kamienna, ul. Partyzantów. Około godziny 19:05 doszło do pożaru dachu i poddasza budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Strażacy ewakuowali 57 osób, równocześnie zostały podjęte działania gaśnicze. W działaniach brało udział 15 zastępów Straży Pożarnej. * * * * * *