2017-02-08 | Jednostka: KP PSP Opatów

Okres zimowy to czas, gdzie w związku z niskimi temperaturami intensywnie dogrzewamy nasze mieszkania.
 
Do tego celu wykorzystywane są różnego rodzaju urządzenia grzewcze i instalacje. Intensywne korzystanie z urządzeń grzewczych stwarza duże zagrożenie pożarowe oraz zagrożenie związane z wydzielaniem się niebezpiecznego czadu. Dlatego ważne jest aby urządzenia były użytkowane w sposób bezpieczny zgodny z zaleceniami producenta. Bardzo ważne jest również terminowe dokonywanie przeglądów urządzeń grzewczych, instalacji spalinowych i wentylacyjnych.
Komenda Powiatowa PSP w Opatowie w związku z zainaugurowaną przez ministra spraw wewnętrznych i administracji kampanią społeczną „Czad i Ogień. Obudź czujność” stara się w różnych formach docierać do lokalnej społeczności informując o zagrożeniach związanych z czadem.

W szkołach na terenie wszystkich gmin powiatu opatowskiego zorganizowano pogadanki połączone z konkursami wiedzy. Uczniowie którzy najlepiej wypadli w konkursach otrzymywali w nagrodę czujniki czadu. Przygotowane materiały informacyjne dotyczące zagrożeń czadem rozdawane są do spółdzielni mieszkaniowych, a także podczas zebrań jednostek OSP, zebrań wiejskich. Do akcji informacyjnej włączyła się również Policja.

Wszystkie te działania podejmowane są dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.

Opracowanie:bryg.Tomasz Bajerczak

Zdjęcia:KP PSP Opatów, UMiG Opatów

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 18.04.2018r. Busko - Zdrój ul.Leszka Marcińca. Około godziny 12 :10 doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. Strażacy ewakuowali trzy osoby z pojazdów, następnie przekazali poszkodowanych Pogotowiu Ratunkowemu. Osoby te zostały przewiezione do szpitala. W działaniach ratowniczych udział brały 4 zastępy Straży Pożarnej. 17.04.2018 r. Starachowice. Do KP PSP w Starachowicach wpłynęło zgłoszenie o osobie znajdującej się w studni na prywatnej posesji. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że w studni znajduje się mężczyzna a obecny lekarz na miejscu wcześniej stwierdził zgon poszkodowanego. Działania PSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia a następnie na prośbę prokuratury wydobyciu ciała mężczyzny przy pomocy sprzętu wysokościowego . W działaniach ratowniczych udział brały 2 zastępy Straży Pożarnej. Dalsze czynności prowadzi KPP w Starachowicach. * 16.04.2018r. Mąchocice Kapitulne. Na łuku drogi doszło do zderzenia samochodu osobowego Opel Astra i samochodu dostawczego. Jedna osoba ranna uwięziona w sam osobowym, wydobyta przez JOP i przekazana ZRM po czym została zabrana do szpitala. W akcji ratowniczej brało udział 5 zastępów straży pożarnej oraz inne służby. * * * *