2017-02-24 | Jednostka: KP PSP Opatów

24 lutego 2017 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Opatowie odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia służby i przejścia w stan spoczynku kapitana Krzysztofa Denkowskiego.

Zgodnie ze strażackim ceremoniałem apel rozpoczął się od złożenia meldunku komendantowi powiatowemu PSP w Opatowie bryg. mgr inż. Tomaszowi Bajerczakowi oraz wprowadzenia sztandaru komendy. Po odczytaniu decyzji komendanta głównego PSP nadbryg. Leszka Suskiego komendant powiatowy PSP w Opatowie bryg. mgr inż. Tomasz Bajerczak złożył kpt. Krzysztofowi Denkowskiemu podziękowanie za trzydziestodwuletnią służbę w Państwowej Straży Pożarnej, podkreślając jego wzorową postawę, autorytet, profesjonalizm i oddanie służbie.

Serdeczne podziękowania za współpracę oraz życzenia pomyślności złożyli licznie przybyli goście:kapelan powiatowy strażaków ks. kan. Marek Bieniasz, przedstawiciel starosty opatowskiego, sekretarz powiatu pani Ewa Masternak, prezes Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Opatowie pan Józef Kędziora, a także strażacy, pracownicy, przyjaciele i najbliżsi przechodzącego na emeryturę oficera.

Pan kpt. Krzysztof Denkowski przez cały okres zawodowej służby związany był z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie. Służbę rozpoczął jako absolwent Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie na stanowisku szkoleniowym w ówczesnej Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Opatowie, a od 1990 roku pełnił służbę na stanowiskach kontrolno - rozpoznawczych. Pan kpt Krzysztof Denkowski, jako kierownik służby kontrolno – rozpoznawczej bezpośrednio prowadził zadania nałożone na komendę w Opatowie związane z rozpoznawaniem zagrożeń pożarowych, powodziowych i innych miejscowych zagrożeń na terenie powiatu opatowskiego, bezpośrednio prowadził nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w powiecie opatowskim. Pan kpt Krzysztof Denkowski prowadził również szeroką współpracę z instytucjami państwowymi i jednostkami samorządowymi w zakresie propagowania zasad bezpieczeństwa pożarowego oraz zachowania się w sytuacjach zagrożenia, współorganizował również akcje edukacyjne i popularyzatorskie.

           Pan kpt. Krzysztof Denkowski był wieloletnim członkiem komisji dyscyplinarnej działającej przy świętokrzyskim komendancie wojewódzkim PSP w Kielcach, a w bieżącej kadencji jej wiceprzewodniczącym. Pan kpt. Krzysztof Denkowski za nienaganną służbę był wielokrotnie wyróżniany, odznaczony został wieloma zaszczytnymi medalami m.in.:

- brązowy, srebrnym i złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,

- brązową i srebrną odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”,

- brązowym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”,

- medalem srebrnym „Za Długoletnią Służbę”.

oraz „Brązowym Krzyżem Zasługi”.

Pan kpt. Krzysztof Denkowski był oficerem, którego cechowało zdyscyplinowanie, pełen profesjonalizm oraz przejawianie inicjatywy w podejmowaniu decyzji i działaniu w trudnych sytuacjach. Realizując powierzone zadania miał bardzo duże poczucie odpowiedzialności oraz doświadczenie, a przy tym zawsze koleżeński, wspierający strażaków i pracowników komendy swą wiedzą i doświadczeniem w czasie działań ratowniczo – gaśniczych oraz w czasie bieżącego realizowania nałożonych zadań służbowych.

Opracowanie: bryg. Leszek Szymański, KP PSP w Opatowie

Zdjęcia: mgr inż. Dariusz Serweta, KP PSP w Opatowie

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 18.04.2018r. Busko - Zdrój ul.Leszka Marcińca. Około godziny 12 :10 doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. Strażacy ewakuowali trzy osoby z pojazdów, następnie przekazali poszkodowanych Pogotowiu Ratunkowemu. Osoby te zostały przewiezione do szpitala. W działaniach ratowniczych udział brały 4 zastępy Straży Pożarnej. 17.04.2018 r. Starachowice. Do KP PSP w Starachowicach wpłynęło zgłoszenie o osobie znajdującej się w studni na prywatnej posesji. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że w studni znajduje się mężczyzna a obecny lekarz na miejscu wcześniej stwierdził zgon poszkodowanego. Działania PSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia a następnie na prośbę prokuratury wydobyciu ciała mężczyzny przy pomocy sprzętu wysokościowego . W działaniach ratowniczych udział brały 2 zastępy Straży Pożarnej. Dalsze czynności prowadzi KPP w Starachowicach. * 16.04.2018r. Mąchocice Kapitulne. Na łuku drogi doszło do zderzenia samochodu osobowego Opel Astra i samochodu dostawczego. Jedna osoba ranna uwięziona w sam osobowym, wydobyta przez JOP i przekazana ZRM po czym została zabrana do szpitala. W akcji ratowniczej brało udział 5 zastępów straży pożarnej oraz inne służby. * * * *