2017-02-24 | Jednostka: KP PSP Opatów

24 lutego 2017 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Opatowie odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia służby i przejścia w stan spoczynku kapitana Krzysztofa Denkowskiego.

Zgodnie ze strażackim ceremoniałem apel rozpoczął się od złożenia meldunku komendantowi powiatowemu PSP w Opatowie bryg. mgr inż. Tomaszowi Bajerczakowi oraz wprowadzenia sztandaru komendy. Po odczytaniu decyzji komendanta głównego PSP nadbryg. Leszka Suskiego komendant powiatowy PSP w Opatowie bryg. mgr inż. Tomasz Bajerczak złożył kpt. Krzysztofowi Denkowskiemu podziękowanie za trzydziestodwuletnią służbę w Państwowej Straży Pożarnej, podkreślając jego wzorową postawę, autorytet, profesjonalizm i oddanie służbie.

Serdeczne podziękowania za współpracę oraz życzenia pomyślności złożyli licznie przybyli goście:kapelan powiatowy strażaków ks. kan. Marek Bieniasz, przedstawiciel starosty opatowskiego, sekretarz powiatu pani Ewa Masternak, prezes Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Opatowie pan Józef Kędziora, a także strażacy, pracownicy, przyjaciele i najbliżsi przechodzącego na emeryturę oficera.

Pan kpt. Krzysztof Denkowski przez cały okres zawodowej służby związany był z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie. Służbę rozpoczął jako absolwent Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie na stanowisku szkoleniowym w ówczesnej Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Opatowie, a od 1990 roku pełnił służbę na stanowiskach kontrolno - rozpoznawczych. Pan kpt Krzysztof Denkowski, jako kierownik służby kontrolno – rozpoznawczej bezpośrednio prowadził zadania nałożone na komendę w Opatowie związane z rozpoznawaniem zagrożeń pożarowych, powodziowych i innych miejscowych zagrożeń na terenie powiatu opatowskiego, bezpośrednio prowadził nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w powiecie opatowskim. Pan kpt Krzysztof Denkowski prowadził również szeroką współpracę z instytucjami państwowymi i jednostkami samorządowymi w zakresie propagowania zasad bezpieczeństwa pożarowego oraz zachowania się w sytuacjach zagrożenia, współorganizował również akcje edukacyjne i popularyzatorskie.

           Pan kpt. Krzysztof Denkowski był wieloletnim członkiem komisji dyscyplinarnej działającej przy świętokrzyskim komendancie wojewódzkim PSP w Kielcach, a w bieżącej kadencji jej wiceprzewodniczącym. Pan kpt. Krzysztof Denkowski za nienaganną służbę był wielokrotnie wyróżniany, odznaczony został wieloma zaszczytnymi medalami m.in.:

- brązowy, srebrnym i złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,

- brązową i srebrną odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”,

- brązowym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”,

- medalem srebrnym „Za Długoletnią Służbę”.

oraz „Brązowym Krzyżem Zasługi”.

Pan kpt. Krzysztof Denkowski był oficerem, którego cechowało zdyscyplinowanie, pełen profesjonalizm oraz przejawianie inicjatywy w podejmowaniu decyzji i działaniu w trudnych sytuacjach. Realizując powierzone zadania miał bardzo duże poczucie odpowiedzialności oraz doświadczenie, a przy tym zawsze koleżeński, wspierający strażaków i pracowników komendy swą wiedzą i doświadczeniem w czasie działań ratowniczo – gaśniczych oraz w czasie bieżącego realizowania nałożonych zadań służbowych.

Opracowanie: bryg. Leszek Szymański, KP PSP w Opatowie

Zdjęcia: mgr inż. Dariusz Serweta, KP PSP w Opatowie

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 17.07.2018. Bór Kunowski, pow. starachowicki. Około godz. 13.50 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Starachowicach wpłynęło zgłoszenie o dużym zadymieniu unoszącym się nad lasem w okolicy miejscowości Bór Kunowski. Po dojeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono, że nieznane osoby wypalają na nieużytkowanej działce stare opony. Działania Straży Pożarnej w sile 1 zastępu PSP i 3 zastępów OSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i dogaszeniu palących się opon. 16.07.2018. Kielce, skrzyżowanie ulic Skalistej i Wapiennikowej. Około godz. 1.00 doszło do wybuchu gazu na remontowanym odcinku rurociągu gazowego niskiego ciśnienia. W związku ze zdarzeniem ewakuowano w sumie 16 osób. W działaniach brało udział 6 zastępów Straży Pożarnej oraz inne służby. 15.07.2018. Zawidza pow. sandomierski. Około godz. 10:30 samochód osobowy na łuku jezdni wypadł z drogi przewracając się na lewy bok. Samochodem podróżowało 3 osoby. Dwie były pod opieką Pogotowia Ratunkowego. Trzecią osobę poszkodowaną, strażacy po stabilizacji pojazdu , wydobyli przy pomocy hydraulicznego sprzętu do ratownictwa drogowego. Wszystkie trzy osoby zostały zabrane do szpitala. W działaniach brały udział 4 zastępy Straży Pożarnej.14.07.2018 r. Olszownica pow. opatowski, DK nr 74. Około godz. 14 doszło do wypadku samochodu osobowego Toyota Avensis, którym podróżowało 5 osób ( w tym troje dzieci). Pojazd zjechał do rowu i uderzył w przepust. Działania przybyłych zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wydobyciu jednej z poszkodowanych osób z pojazdu i przekazaniu jej przybyłemu Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Pozostałe 4 osoby również zostały zabrane na obserwację do szpitala. *