2017-02-24 | Jednostka: KP PSP Opatów

24 lutego 2017 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Opatowie odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia służby i przejścia w stan spoczynku kapitana Krzysztofa Denkowskiego.

Zgodnie ze strażackim ceremoniałem apel rozpoczął się od złożenia meldunku komendantowi powiatowemu PSP w Opatowie bryg. mgr inż. Tomaszowi Bajerczakowi oraz wprowadzenia sztandaru komendy. Po odczytaniu decyzji komendanta głównego PSP nadbryg. Leszka Suskiego komendant powiatowy PSP w Opatowie bryg. mgr inż. Tomasz Bajerczak złożył kpt. Krzysztofowi Denkowskiemu podziękowanie za trzydziestodwuletnią służbę w Państwowej Straży Pożarnej, podkreślając jego wzorową postawę, autorytet, profesjonalizm i oddanie służbie.

Serdeczne podziękowania za współpracę oraz życzenia pomyślności złożyli licznie przybyli goście:kapelan powiatowy strażaków ks. kan. Marek Bieniasz, przedstawiciel starosty opatowskiego, sekretarz powiatu pani Ewa Masternak, prezes Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Opatowie pan Józef Kędziora, a także strażacy, pracownicy, przyjaciele i najbliżsi przechodzącego na emeryturę oficera.

Pan kpt. Krzysztof Denkowski przez cały okres zawodowej służby związany był z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie. Służbę rozpoczął jako absolwent Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie na stanowisku szkoleniowym w ówczesnej Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Opatowie, a od 1990 roku pełnił służbę na stanowiskach kontrolno - rozpoznawczych. Pan kpt Krzysztof Denkowski, jako kierownik służby kontrolno – rozpoznawczej bezpośrednio prowadził zadania nałożone na komendę w Opatowie związane z rozpoznawaniem zagrożeń pożarowych, powodziowych i innych miejscowych zagrożeń na terenie powiatu opatowskiego, bezpośrednio prowadził nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w powiecie opatowskim. Pan kpt Krzysztof Denkowski prowadził również szeroką współpracę z instytucjami państwowymi i jednostkami samorządowymi w zakresie propagowania zasad bezpieczeństwa pożarowego oraz zachowania się w sytuacjach zagrożenia, współorganizował również akcje edukacyjne i popularyzatorskie.

           Pan kpt. Krzysztof Denkowski był wieloletnim członkiem komisji dyscyplinarnej działającej przy świętokrzyskim komendancie wojewódzkim PSP w Kielcach, a w bieżącej kadencji jej wiceprzewodniczącym. Pan kpt. Krzysztof Denkowski za nienaganną służbę był wielokrotnie wyróżniany, odznaczony został wieloma zaszczytnymi medalami m.in.:

- brązowy, srebrnym i złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,

- brązową i srebrną odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”,

- brązowym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”,

- medalem srebrnym „Za Długoletnią Służbę”.

oraz „Brązowym Krzyżem Zasługi”.

Pan kpt. Krzysztof Denkowski był oficerem, którego cechowało zdyscyplinowanie, pełen profesjonalizm oraz przejawianie inicjatywy w podejmowaniu decyzji i działaniu w trudnych sytuacjach. Realizując powierzone zadania miał bardzo duże poczucie odpowiedzialności oraz doświadczenie, a przy tym zawsze koleżeński, wspierający strażaków i pracowników komendy swą wiedzą i doświadczeniem w czasie działań ratowniczo – gaśniczych oraz w czasie bieżącego realizowania nałożonych zadań służbowych.

Opracowanie: bryg. Leszek Szymański, KP PSP w Opatowie

Zdjęcia: mgr inż. Dariusz Serweta, KP PSP w Opatowie

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 426

Odwiedzin od 28.12.2018 8611

* 17.01.2019 r. Sędziszów powiat jędrzejowski. Około godziny 06:10 doszło do wypadku samochodu osobowego. Poszkodowana została jedna osoba. Strażacy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanej. Zabezpieczoną przekazali Pogotowiu Ratunkowemu przybyłemu na miejsce zdarzenia. Równocześnie strażacy zajęli się stroną techniczną wypadku. W działaniach brało udział 4 zastępy Straży Pożarnej.16.01.2019 r. Kranów, pow. kielecki. Około godziny 14:29 doszło do pożaru sadzy w budynku jednorodzinnym. Brak osób poszkodowanych. Działania zastępów Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wygaszeniu pieca, strąceniu nagromadzonej sadzy znajdującej się w przewodzie kominowym, kontroli temperatury komina oraz kontroli powietrza na obecność tlenku węgla przy użyciu specjalistycznego sprzętu. W działaniach udział brało 4 zastępy Straży Pożarnej oraz Policja. * 15.01.2019 r. Piotrowice, pow. sandomierski. Około godziny 15:14 zauważono dwa psy znajdujące się w wodzie około 20 metrów od brzegu rzeki Wisły. Działania zastępów Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, uratowaniu zwierząt przy pomocy deski lodowej oraz przekazaniu ich właścicielowi. W działaniach brało udział 5 zastępów Straży Pożarnej. * 14.01.2019 r. Skarżysko – Kamienna, ul. Partyzantów. Około godziny 19:05 doszło do pożaru dachu i poddasza budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Strażacy ewakuowali 57 osób, równocześnie zostały podjęte działania gaśnicze. W działaniach brało udział 15 zastępów Straży Pożarnej. * * * * * *