2017-02-24 | Jednostka: KP PSP Opatów

24 lutego 2017 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Opatowie odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia służby i przejścia w stan spoczynku kapitana Krzysztofa Denkowskiego.

Zgodnie ze strażackim ceremoniałem apel rozpoczął się od złożenia meldunku komendantowi powiatowemu PSP w Opatowie bryg. mgr inż. Tomaszowi Bajerczakowi oraz wprowadzenia sztandaru komendy. Po odczytaniu decyzji komendanta głównego PSP nadbryg. Leszka Suskiego komendant powiatowy PSP w Opatowie bryg. mgr inż. Tomasz Bajerczak złożył kpt. Krzysztofowi Denkowskiemu podziękowanie za trzydziestodwuletnią służbę w Państwowej Straży Pożarnej, podkreślając jego wzorową postawę, autorytet, profesjonalizm i oddanie służbie.

Serdeczne podziękowania za współpracę oraz życzenia pomyślności złożyli licznie przybyli goście:kapelan powiatowy strażaków ks. kan. Marek Bieniasz, przedstawiciel starosty opatowskiego, sekretarz powiatu pani Ewa Masternak, prezes Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Opatowie pan Józef Kędziora, a także strażacy, pracownicy, przyjaciele i najbliżsi przechodzącego na emeryturę oficera.

Pan kpt. Krzysztof Denkowski przez cały okres zawodowej służby związany był z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie. Służbę rozpoczął jako absolwent Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie na stanowisku szkoleniowym w ówczesnej Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Opatowie, a od 1990 roku pełnił służbę na stanowiskach kontrolno - rozpoznawczych. Pan kpt Krzysztof Denkowski, jako kierownik służby kontrolno – rozpoznawczej bezpośrednio prowadził zadania nałożone na komendę w Opatowie związane z rozpoznawaniem zagrożeń pożarowych, powodziowych i innych miejscowych zagrożeń na terenie powiatu opatowskiego, bezpośrednio prowadził nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w powiecie opatowskim. Pan kpt Krzysztof Denkowski prowadził również szeroką współpracę z instytucjami państwowymi i jednostkami samorządowymi w zakresie propagowania zasad bezpieczeństwa pożarowego oraz zachowania się w sytuacjach zagrożenia, współorganizował również akcje edukacyjne i popularyzatorskie.

           Pan kpt. Krzysztof Denkowski był wieloletnim członkiem komisji dyscyplinarnej działającej przy świętokrzyskim komendancie wojewódzkim PSP w Kielcach, a w bieżącej kadencji jej wiceprzewodniczącym. Pan kpt. Krzysztof Denkowski za nienaganną służbę był wielokrotnie wyróżniany, odznaczony został wieloma zaszczytnymi medalami m.in.:

- brązowy, srebrnym i złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,

- brązową i srebrną odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”,

- brązowym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”,

- medalem srebrnym „Za Długoletnią Służbę”.

oraz „Brązowym Krzyżem Zasługi”.

Pan kpt. Krzysztof Denkowski był oficerem, którego cechowało zdyscyplinowanie, pełen profesjonalizm oraz przejawianie inicjatywy w podejmowaniu decyzji i działaniu w trudnych sytuacjach. Realizując powierzone zadania miał bardzo duże poczucie odpowiedzialności oraz doświadczenie, a przy tym zawsze koleżeński, wspierający strażaków i pracowników komendy swą wiedzą i doświadczeniem w czasie działań ratowniczo – gaśniczych oraz w czasie bieżącego realizowania nałożonych zadań służbowych.

Opracowanie: bryg. Leszek Szymański, KP PSP w Opatowie

Zdjęcia: mgr inż. Dariusz Serweta, KP PSP w Opatowie

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 19.01.2018r. Dziurów pow. sandomierski. ok. godz. 16:30 doszło do dochowania sam. osobowego. Ranna i odwieziona szpitala została jedna osoba. Na miejscu działało 3 zastępy straży pozrnej oraz inne służby.,18.01.2018 r. Bełk pow. jędrzejowski. Ok. godz.12:30 w budynku mieszkalnym doszło do wybuchu mieszaniny gazu propan-butan, ulatniającego się z 11kg butli. W wyniku zdarzenia poszkodowana została jedna osoba, której kwalifikowanej pierwszej pomocy udzielili strażacy. Ranna kobieta została zabrana przez ZRM do szpitala. Wybuch spowodował uszkodzenia konstrukcji budynku. W działaniach brały udział 4 zastępy straży pożarnej.17.01.2018r. Budy Brodzkie pow. starachowicki. Ok. godz. 22:40 doszło do pożaru budynku gospodarczego, drewnianego, znajdującego się w bliskiej odległości stodoły oraz domu mieszkalnego. Na czas prowadzonych działań odłączono prąd w całej miejscowości. Osób poszkodowanych brak. Na miejscu pracowali policjanci, Pogotowie Energetyczne, oraz 6 zastępów Straży Pożarnej. * 16.01.2018r. Kielce ul. Biesak ok. godz. 19:52 na niestrzeżonym przejeździe drogowo - kolejowym doszło do zderzenia samochodu osobowego z lokomotywą spalinową. W wyniku zdarzenia kierowca sam. osobowego poniósł śmierć na miejscu natomiast pasażerka zastała ranna i odwieziona do szpitala. W akcji ratowniczej brały udział 3 zastępy straży pożarnej oraz inne służby. * * * * * *