2017-02-24 | Jednostka: KP PSP Opatów

24 lutego 2017 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Opatowie odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia służby i przejścia w stan spoczynku kapitana Krzysztofa Denkowskiego.

Zgodnie ze strażackim ceremoniałem apel rozpoczął się od złożenia meldunku komendantowi powiatowemu PSP w Opatowie bryg. mgr inż. Tomaszowi Bajerczakowi oraz wprowadzenia sztandaru komendy. Po odczytaniu decyzji komendanta głównego PSP nadbryg. Leszka Suskiego komendant powiatowy PSP w Opatowie bryg. mgr inż. Tomasz Bajerczak złożył kpt. Krzysztofowi Denkowskiemu podziękowanie za trzydziestodwuletnią służbę w Państwowej Straży Pożarnej, podkreślając jego wzorową postawę, autorytet, profesjonalizm i oddanie służbie.

Serdeczne podziękowania za współpracę oraz życzenia pomyślności złożyli licznie przybyli goście:kapelan powiatowy strażaków ks. kan. Marek Bieniasz, przedstawiciel starosty opatowskiego, sekretarz powiatu pani Ewa Masternak, prezes Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Opatowie pan Józef Kędziora, a także strażacy, pracownicy, przyjaciele i najbliżsi przechodzącego na emeryturę oficera.

Pan kpt. Krzysztof Denkowski przez cały okres zawodowej służby związany był z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie. Służbę rozpoczął jako absolwent Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie na stanowisku szkoleniowym w ówczesnej Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Opatowie, a od 1990 roku pełnił służbę na stanowiskach kontrolno - rozpoznawczych. Pan kpt Krzysztof Denkowski, jako kierownik służby kontrolno – rozpoznawczej bezpośrednio prowadził zadania nałożone na komendę w Opatowie związane z rozpoznawaniem zagrożeń pożarowych, powodziowych i innych miejscowych zagrożeń na terenie powiatu opatowskiego, bezpośrednio prowadził nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w powiecie opatowskim. Pan kpt Krzysztof Denkowski prowadził również szeroką współpracę z instytucjami państwowymi i jednostkami samorządowymi w zakresie propagowania zasad bezpieczeństwa pożarowego oraz zachowania się w sytuacjach zagrożenia, współorganizował również akcje edukacyjne i popularyzatorskie.

           Pan kpt. Krzysztof Denkowski był wieloletnim członkiem komisji dyscyplinarnej działającej przy świętokrzyskim komendancie wojewódzkim PSP w Kielcach, a w bieżącej kadencji jej wiceprzewodniczącym. Pan kpt. Krzysztof Denkowski za nienaganną służbę był wielokrotnie wyróżniany, odznaczony został wieloma zaszczytnymi medalami m.in.:

- brązowy, srebrnym i złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,

- brązową i srebrną odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”,

- brązowym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”,

- medalem srebrnym „Za Długoletnią Służbę”.

oraz „Brązowym Krzyżem Zasługi”.

Pan kpt. Krzysztof Denkowski był oficerem, którego cechowało zdyscyplinowanie, pełen profesjonalizm oraz przejawianie inicjatywy w podejmowaniu decyzji i działaniu w trudnych sytuacjach. Realizując powierzone zadania miał bardzo duże poczucie odpowiedzialności oraz doświadczenie, a przy tym zawsze koleżeński, wspierający strażaków i pracowników komendy swą wiedzą i doświadczeniem w czasie działań ratowniczo – gaśniczych oraz w czasie bieżącego realizowania nałożonych zadań służbowych.

Opracowanie: bryg. Leszek Szymański, KP PSP w Opatowie

Zdjęcia: mgr inż. Dariusz Serweta, KP PSP w Opatowie

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 14.10.2018 r. Pińczów ul. Nowowiejska. Około godziny 12:09 doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych (Peugeot 206, Skoda Fabia, Renault Thalia), oraz motocyklu marki Suzuki. Na miejscu ZRM udzielał pomocy medycznej kierującemu motocyklem, który został zabrany na dalsze badania do Szpitala Powiatowego. Inne osoby biorące udział w zdarzeniu nie zgłaszały żadnych dolegliwości. Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, przeprowadzeniu sorpcji rozlanych płynów eksploatacyjnych, odłączeniu akumulatorów w pojazdach oraz zakręceniu instalacji LPG w samochodach (Skoda Fabia, Renault Thalia). W akcji brały udział 2 zastępy straży pożarnej, policja i ZRM. * 13.10.2018r. Tursko Wielkie, pow. staszowski. Około godziny 16:07 doszło do awaryjnego lądowania samolotu Wilga-35A relacji lotnisko Szymany - Mielec. Samolot znajdował się na łące w odległości około jeden kilometr od drogi utwardzonej. Pilot awionetki po wylądowaniu opuścił samolot o własnych siłach nie odnosząc żadnych obrażeń. Działania zastępów Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. W zdarzeniu brało udział 6 zastępów Straży Pożarnej, ZRM, Policja, Służby lotniska Mielec. * 12.10.2018 r. Szczaworyż, pow. buski. Około godziny 11:27 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Pojazdami łącznie podróżowało 3 osoby (dwie w samochodzie Opel, jedna w samochodzie Toyota), które w chwili dojazdu zastępów Straży Pożarnej znajdowały się poza nimi pod opieką ZRM. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, pomocy ZRM w postaci udzielenia KPP kierującemu Toyoty oraz reanimacji pasażerki Opla, odłączeniu akumulatorów w samochodach oraz sorpcji płynów eksploatacyjnych przy pomocy sorbentu. Do szpitala została zabrana jedna osoba. W zdarzeniu udział brało 5 zastępów Straży Pożarnej, ZRM i Policja. * 11.10.2018 r. Złota, pow. sandomierski. Około godziny 06:39 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych Hondy Civic z samochodem Ford Galaxy. Pojazdami podróżowało: Honda 4 osoby, samochodem Ford 2 osoby. W chwili dojazdu wszystkie osoby podróżujące znajdowały się poza pojazdami (osoby były przytomne). W wyniku zderzenia ranne zostały cztery osoby, które zostały zabrane przez ZRM do szpitala. W zdarzeniu udział brało 7 zastępów Straży Pożarnej, Policja oraz ZRM. * * * * * * * * * * * * * *