2017-01-30 | Jednostka: KP KSP Włoszczowa

30 stycznia 2017 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP we Włoszczowie odbyło się spotkanie z prezesami, naczelnikami jednostek OSP z KSRG oraz komendantami gminnymi z terenu powiatu włoszczowskiego.  Wiodącym tematem odprawy było rozpowszechnianie w społeczeństwie zagadnień związanych z akcją "Czad i o ogień. Obudź czujność". Uczestnikom zademonstrowano materiały informacyjne i edukacyjne udostępnione na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Druhowie OSP zostali zapoznani z zasadami i wytycznymi rozpowszechniania wiedzy o niebezpieczeństwach związanym z tlenkiem węgla oraz możliwościami zapobiegania zagrożeniom pożarowym występujących w budynkach mieszkalnych.  Druhowie z jednostek OSP w ramach działań prewencyjnych i edukacji przeciwpożarowej będą docierać do szkół i na spotkania z mieszkańcami w swoich miejscowości celem przekazywania zdobytej  wiedzy m.in. o szkodliwym  działaniu tlenku węgla oraz zaletach montażu czujek wykrywających i alarmujących o  obecności  czadu w budynkach mieszkalnych.

Na spotkaniu omówiono  także stan ochrony przeciwpożarowej i  dziłalność szkoleniową za rok 2016 oraz przedstawiono też  plany i zamierzenia operacyjno-szkoleniowe na rok 2017.

Spotkanie to było też sposobnością do złożenia podziękowań za akcję  przy pożarze,  który powstał w dniu 29 stycznia 2017 r. w budynku mieszkalnym w miejscowości Secemin. Udający się na alarm druh Jarosław Drążkiewicz (prezes OSP Secemin) został zatrzymany przez kobietę, która zgłaszała i zauważyła pożar.  Poinformowała go, że w oknie domu sąsiada widać płomienie a w środku może znajdować się właściciel. Razem z mężczyzną mieszkającym po sąsiedzku dostali się przez okno do zadymionego budynku, wyrzucili na zewnątrz płonący garnek oraz po otwarciu od wewnątrz drzwi wejściowych ewakuowali na zewnątrz budynku mężczyznę z objawami podtrucia. Komendant powiatowy mł. bryg. Krzysztof Ciosek  podziękował wszystkim strażakom, którzy brali udział w akcji oraz wręczył pamiątkowe podziękowanie druhowi Jarosławowi Drążkiewiczowi za czyn  bohaterski.  Komendant podkreślił, że dzięki postawie druha Drążkiewicza, w myśl złożonego ślubowania, z narażaniem życia uratowane zostało  najważniejsze dobro jakim jest życie ludzkie.

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 18.04.2018r. Busko - Zdrój ul.Leszka Marcińca. Około godziny 12 :10 doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. Strażacy ewakuowali trzy osoby z pojazdów, następnie przekazali poszkodowanych Pogotowiu Ratunkowemu. Osoby te zostały przewiezione do szpitala. W działaniach ratowniczych udział brały 4 zastępy Straży Pożarnej. 17.04.2018 r. Starachowice. Do KP PSP w Starachowicach wpłynęło zgłoszenie o osobie znajdującej się w studni na prywatnej posesji. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że w studni znajduje się mężczyzna a obecny lekarz na miejscu wcześniej stwierdził zgon poszkodowanego. Działania PSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia a następnie na prośbę prokuratury wydobyciu ciała mężczyzny przy pomocy sprzętu wysokościowego . W działaniach ratowniczych udział brały 2 zastępy Straży Pożarnej. Dalsze czynności prowadzi KPP w Starachowicach. * 16.04.2018r. Mąchocice Kapitulne. Na łuku drogi doszło do zderzenia samochodu osobowego Opel Astra i samochodu dostawczego. Jedna osoba ranna uwięziona w sam osobowym, wydobyta przez JOP i przekazana ZRM po czym została zabrana do szpitala. W akcji ratowniczej brało udział 5 zastępów straży pożarnej oraz inne służby. * * * *