2017-01-30 | Jednostka: KP KSP Włoszczowa

30 stycznia 2017 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP we Włoszczowie odbyło się spotkanie z prezesami, naczelnikami jednostek OSP z KSRG oraz komendantami gminnymi z terenu powiatu włoszczowskiego.  Wiodącym tematem odprawy było rozpowszechnianie w społeczeństwie zagadnień związanych z akcją "Czad i o ogień. Obudź czujność". Uczestnikom zademonstrowano materiały informacyjne i edukacyjne udostępnione na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Druhowie OSP zostali zapoznani z zasadami i wytycznymi rozpowszechniania wiedzy o niebezpieczeństwach związanym z tlenkiem węgla oraz możliwościami zapobiegania zagrożeniom pożarowym występujących w budynkach mieszkalnych.  Druhowie z jednostek OSP w ramach działań prewencyjnych i edukacji przeciwpożarowej będą docierać do szkół i na spotkania z mieszkańcami w swoich miejscowości celem przekazywania zdobytej  wiedzy m.in. o szkodliwym  działaniu tlenku węgla oraz zaletach montażu czujek wykrywających i alarmujących o  obecności  czadu w budynkach mieszkalnych.

Na spotkaniu omówiono  także stan ochrony przeciwpożarowej i  dziłalność szkoleniową za rok 2016 oraz przedstawiono też  plany i zamierzenia operacyjno-szkoleniowe na rok 2017.

Spotkanie to było też sposobnością do złożenia podziękowań za akcję  przy pożarze,  który powstał w dniu 29 stycznia 2017 r. w budynku mieszkalnym w miejscowości Secemin. Udający się na alarm druh Jarosław Drążkiewicz (prezes OSP Secemin) został zatrzymany przez kobietę, która zgłaszała i zauważyła pożar.  Poinformowała go, że w oknie domu sąsiada widać płomienie a w środku może znajdować się właściciel. Razem z mężczyzną mieszkającym po sąsiedzku dostali się przez okno do zadymionego budynku, wyrzucili na zewnątrz płonący garnek oraz po otwarciu od wewnątrz drzwi wejściowych ewakuowali na zewnątrz budynku mężczyznę z objawami podtrucia. Komendant powiatowy mł. bryg. Krzysztof Ciosek  podziękował wszystkim strażakom, którzy brali udział w akcji oraz wręczył pamiątkowe podziękowanie druhowi Jarosławowi Drążkiewiczowi za czyn  bohaterski.  Komendant podkreślił, że dzięki postawie druha Drążkiewicza, w myśl złożonego ślubowania, z narażaniem życia uratowane zostało  najważniejsze dobro jakim jest życie ludzkie.

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 17.07.2018. Bór Kunowski, pow. starachowicki. Około godz. 13.50 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Starachowicach wpłynęło zgłoszenie o dużym zadymieniu unoszącym się nad lasem w okolicy miejscowości Bór Kunowski. Po dojeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono, że nieznane osoby wypalają na nieużytkowanej działce stare opony. Działania Straży Pożarnej w sile 1 zastępu PSP i 3 zastępów OSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i dogaszeniu palących się opon. 16.07.2018. Kielce, skrzyżowanie ulic Skalistej i Wapiennikowej. Około godz. 1.00 doszło do wybuchu gazu na remontowanym odcinku rurociągu gazowego niskiego ciśnienia. W związku ze zdarzeniem ewakuowano w sumie 16 osób. W działaniach brało udział 6 zastępów Straży Pożarnej oraz inne służby. 15.07.2018. Zawidza pow. sandomierski. Około godz. 10:30 samochód osobowy na łuku jezdni wypadł z drogi przewracając się na lewy bok. Samochodem podróżowało 3 osoby. Dwie były pod opieką Pogotowia Ratunkowego. Trzecią osobę poszkodowaną, strażacy po stabilizacji pojazdu , wydobyli przy pomocy hydraulicznego sprzętu do ratownictwa drogowego. Wszystkie trzy osoby zostały zabrane do szpitala. W działaniach brały udział 4 zastępy Straży Pożarnej.14.07.2018 r. Olszownica pow. opatowski, DK nr 74. Około godz. 14 doszło do wypadku samochodu osobowego Toyota Avensis, którym podróżowało 5 osób ( w tym troje dzieci). Pojazd zjechał do rowu i uderzył w przepust. Działania przybyłych zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wydobyciu jednej z poszkodowanych osób z pojazdu i przekazaniu jej przybyłemu Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Pozostałe 4 osoby również zostały zabrane na obserwację do szpitala. *