2017-01-30 | Jednostka: KP KSP Włoszczowa

30 stycznia 2017 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP we Włoszczowie odbyło się spotkanie z prezesami, naczelnikami jednostek OSP z KSRG oraz komendantami gminnymi z terenu powiatu włoszczowskiego.  Wiodącym tematem odprawy było rozpowszechnianie w społeczeństwie zagadnień związanych z akcją "Czad i o ogień. Obudź czujność". Uczestnikom zademonstrowano materiały informacyjne i edukacyjne udostępnione na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Druhowie OSP zostali zapoznani z zasadami i wytycznymi rozpowszechniania wiedzy o niebezpieczeństwach związanym z tlenkiem węgla oraz możliwościami zapobiegania zagrożeniom pożarowym występujących w budynkach mieszkalnych.  Druhowie z jednostek OSP w ramach działań prewencyjnych i edukacji przeciwpożarowej będą docierać do szkół i na spotkania z mieszkańcami w swoich miejscowości celem przekazywania zdobytej  wiedzy m.in. o szkodliwym  działaniu tlenku węgla oraz zaletach montażu czujek wykrywających i alarmujących o  obecności  czadu w budynkach mieszkalnych.

Na spotkaniu omówiono  także stan ochrony przeciwpożarowej i  dziłalność szkoleniową za rok 2016 oraz przedstawiono też  plany i zamierzenia operacyjno-szkoleniowe na rok 2017.

Spotkanie to było też sposobnością do złożenia podziękowań za akcję  przy pożarze,  który powstał w dniu 29 stycznia 2017 r. w budynku mieszkalnym w miejscowości Secemin. Udający się na alarm druh Jarosław Drążkiewicz (prezes OSP Secemin) został zatrzymany przez kobietę, która zgłaszała i zauważyła pożar.  Poinformowała go, że w oknie domu sąsiada widać płomienie a w środku może znajdować się właściciel. Razem z mężczyzną mieszkającym po sąsiedzku dostali się przez okno do zadymionego budynku, wyrzucili na zewnątrz płonący garnek oraz po otwarciu od wewnątrz drzwi wejściowych ewakuowali na zewnątrz budynku mężczyznę z objawami podtrucia. Komendant powiatowy mł. bryg. Krzysztof Ciosek  podziękował wszystkim strażakom, którzy brali udział w akcji oraz wręczył pamiątkowe podziękowanie druhowi Jarosławowi Drążkiewiczowi za czyn  bohaterski.  Komendant podkreślił, że dzięki postawie druha Drążkiewicza, w myśl złożonego ślubowania, z narażaniem życia uratowane zostało  najważniejsze dobro jakim jest życie ludzkie.

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 427

Odwiedzin od 28.12.2018 8612

* 17.01.2019 r. Sędziszów powiat jędrzejowski. Około godziny 06:10 doszło do wypadku samochodu osobowego. Poszkodowana została jedna osoba. Strażacy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanej. Zabezpieczoną przekazali Pogotowiu Ratunkowemu przybyłemu na miejsce zdarzenia. Równocześnie strażacy zajęli się stroną techniczną wypadku. W działaniach brało udział 4 zastępy Straży Pożarnej.16.01.2019 r. Kranów, pow. kielecki. Około godziny 14:29 doszło do pożaru sadzy w budynku jednorodzinnym. Brak osób poszkodowanych. Działania zastępów Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wygaszeniu pieca, strąceniu nagromadzonej sadzy znajdującej się w przewodzie kominowym, kontroli temperatury komina oraz kontroli powietrza na obecność tlenku węgla przy użyciu specjalistycznego sprzętu. W działaniach udział brało 4 zastępy Straży Pożarnej oraz Policja. * 15.01.2019 r. Piotrowice, pow. sandomierski. Około godziny 15:14 zauważono dwa psy znajdujące się w wodzie około 20 metrów od brzegu rzeki Wisły. Działania zastępów Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, uratowaniu zwierząt przy pomocy deski lodowej oraz przekazaniu ich właścicielowi. W działaniach brało udział 5 zastępów Straży Pożarnej. * 14.01.2019 r. Skarżysko – Kamienna, ul. Partyzantów. Około godziny 19:05 doszło do pożaru dachu i poddasza budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Strażacy ewakuowali 57 osób, równocześnie zostały podjęte działania gaśnicze. W działaniach brało udział 15 zastępów Straży Pożarnej. * * * * * *