2017-01-02 | Jednostka: KP KSP Staszów

      2 stycznia 2017 roku świętokrzyski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach st. bryg. Adam Czajka wizytował Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie.  

Był a to kolejna wizyta komendanta, który w ramach nadzoru służby w poszczególnych komendach województwa świętokrzyskiego zapoznał się z warunkami służy oraz posiadanym wyposażeniem. Komendant szczególną uwagę zwrócił na wykonaną w czwarty kwartale 2016 roku modernizację: sieci teleinformatycznej, infrastruktury łączności radiowej oraz systemów sygnalizacji alarmowej i sterujących urządzeniami i instalacjami znajdującymi się w  budynku.

Z warunkami służby świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego zapoznał z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Staszowie mł. bryg. Grzegorz Rajca.  Wizyta był jednocześnie okazją do spotkania się ze strażakami pełniącymi służbę w jednostce ratowniczo-gaśniczej oraz stanowisku kierowania komendanta powiatowego.

Opracowanie: mł. bryg. Grzegorz Rajca, KP PSP Staszów

Zdjęcia: st. kpt. Tomasz Banaś, KP  PSP Staszów

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 18.04.2018r. Busko - Zdrój ul.Leszka Marcińca. Około godziny 12 :10 doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. Strażacy ewakuowali trzy osoby z pojazdów, następnie przekazali poszkodowanych Pogotowiu Ratunkowemu. Osoby te zostały przewiezione do szpitala. W działaniach ratowniczych udział brały 4 zastępy Straży Pożarnej. 17.04.2018 r. Starachowice. Do KP PSP w Starachowicach wpłynęło zgłoszenie o osobie znajdującej się w studni na prywatnej posesji. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że w studni znajduje się mężczyzna a obecny lekarz na miejscu wcześniej stwierdził zgon poszkodowanego. Działania PSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia a następnie na prośbę prokuratury wydobyciu ciała mężczyzny przy pomocy sprzętu wysokościowego . W działaniach ratowniczych udział brały 2 zastępy Straży Pożarnej. Dalsze czynności prowadzi KPP w Starachowicach. * 16.04.2018r. Mąchocice Kapitulne. Na łuku drogi doszło do zderzenia samochodu osobowego Opel Astra i samochodu dostawczego. Jedna osoba ranna uwięziona w sam osobowym, wydobyta przez JOP i przekazana ZRM po czym została zabrana do szpitala. W akcji ratowniczej brało udział 5 zastępów straży pożarnej oraz inne służby. * * * *