W dniach 23 – 24 listopada 2017 r. w Pińczowie odbyła się narada szkoleniowa dla komendantów powiatowych (miejskiego) PSP i osób realizujących w jednostkach organizacyjnych PSP województwa świętokrzyskiego zadania z zakresu spraw kadrowo-organizacyjnych. Naradzie przewodniczył Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Adam Czajka.

Podczas spotkania omówiono m. in.:

  • Wybrane zagadnienia związane z ewidencją czasu służby strażaka PSP;
  • Zasady wnioskowania o nadawanie wyższych stopni służbowych i przyznawanie odznaczeń;
  • Standardy kontroli w administracji rządowej;                                
  • Kontrola wewnętrzna w jednostkach PSP;  
  • Ochrona danych osobowych - wdrożenie niezbędnych zmian w jednostkach PSP dostosowujących do nowych uregulowań prawnych;
  • Bezpieczeństwo i higiena służby i pracy w PSP – wybrane zagadnienia (wypadki, okoliczności wypadków, nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli);
  • Wybrane zagadnienia z zakresu organizacji. Wnioski i uwagi;
  • Sprawozdawczość w zakresie prewencji społecznej;
  • Aktywność medialna komend PSP na podstawie analizy materiałów informacyjnych (prasa, strony internetowe) w latach 2016 – 2017;
  • Dobre praktyki w zakresie sporządzania i publikacji materiałów informacyjnych na stronach internetowych KW PSP Kielce i KG PSP.                  

 

Posumowania i zakończenia narady dokonał w imieniu świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej naczelnik Wydziału Kadr, Organizacji i Nadzoru bryg. Sylwester Krzeszowski.

Opracowanie: mgr Monika Baran-Śnioch

Zdjęcia: bryg. Adam Zaborowski

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 17.07.2018. Bór Kunowski, pow. starachowicki. Około godz. 13.50 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Starachowicach wpłynęło zgłoszenie o dużym zadymieniu unoszącym się nad lasem w okolicy miejscowości Bór Kunowski. Po dojeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono, że nieznane osoby wypalają na nieużytkowanej działce stare opony. Działania Straży Pożarnej w sile 1 zastępu PSP i 3 zastępów OSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i dogaszeniu palących się opon. 16.07.2018. Kielce, skrzyżowanie ulic Skalistej i Wapiennikowej. Około godz. 1.00 doszło do wybuchu gazu na remontowanym odcinku rurociągu gazowego niskiego ciśnienia. W związku ze zdarzeniem ewakuowano w sumie 16 osób. W działaniach brało udział 6 zastępów Straży Pożarnej oraz inne służby. 15.07.2018. Zawidza pow. sandomierski. Około godz. 10:30 samochód osobowy na łuku jezdni wypadł z drogi przewracając się na lewy bok. Samochodem podróżowało 3 osoby. Dwie były pod opieką Pogotowia Ratunkowego. Trzecią osobę poszkodowaną, strażacy po stabilizacji pojazdu , wydobyli przy pomocy hydraulicznego sprzętu do ratownictwa drogowego. Wszystkie trzy osoby zostały zabrane do szpitala. W działaniach brały udział 4 zastępy Straży Pożarnej.14.07.2018 r. Olszownica pow. opatowski, DK nr 74. Około godz. 14 doszło do wypadku samochodu osobowego Toyota Avensis, którym podróżowało 5 osób ( w tym troje dzieci). Pojazd zjechał do rowu i uderzył w przepust. Działania przybyłych zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wydobyciu jednej z poszkodowanych osób z pojazdu i przekazaniu jej przybyłemu Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Pozostałe 4 osoby również zostały zabrane na obserwację do szpitala. *