W dniach 23 – 24 listopada 2017 r. w Pińczowie odbyła się narada szkoleniowa dla komendantów powiatowych (miejskiego) PSP i osób realizujących w jednostkach organizacyjnych PSP województwa świętokrzyskiego zadania z zakresu spraw kadrowo-organizacyjnych. Naradzie przewodniczył Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Adam Czajka.

Podczas spotkania omówiono m. in.:

  • Wybrane zagadnienia związane z ewidencją czasu służby strażaka PSP;
  • Zasady wnioskowania o nadawanie wyższych stopni służbowych i przyznawanie odznaczeń;
  • Standardy kontroli w administracji rządowej;                                
  • Kontrola wewnętrzna w jednostkach PSP;  
  • Ochrona danych osobowych - wdrożenie niezbędnych zmian w jednostkach PSP dostosowujących do nowych uregulowań prawnych;
  • Bezpieczeństwo i higiena służby i pracy w PSP – wybrane zagadnienia (wypadki, okoliczności wypadków, nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli);
  • Wybrane zagadnienia z zakresu organizacji. Wnioski i uwagi;
  • Sprawozdawczość w zakresie prewencji społecznej;
  • Aktywność medialna komend PSP na podstawie analizy materiałów informacyjnych (prasa, strony internetowe) w latach 2016 – 2017;
  • Dobre praktyki w zakresie sporządzania i publikacji materiałów informacyjnych na stronach internetowych KW PSP Kielce i KG PSP.                  

 

Posumowania i zakończenia narady dokonał w imieniu świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej naczelnik Wydziału Kadr, Organizacji i Nadzoru bryg. Sylwester Krzeszowski.

Opracowanie: mgr Monika Baran-Śnioch

Zdjęcia: bryg. Adam Zaborowski

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* ****21.10.2018r. Mirzec pow. starachowicki około godziny 13:00 doszło do pożaru tartaku. Działania Straży Pożarnej polegały na podaniu 4 prądów gaśniczych na palący się obiekt. W działaniach trwających około 3 godzin brało udział 14 zastępów Straży Pożarnej, Policja, ZRM.****19.10.2018 r. Chęciny pow. kielecki. Około godziny 15: 52 doszło do zderzenia 3 pojazdów ciężarowych. Strażacy za pomocą narzędzi hydraulicznych uwolnili zakleszczonego w jednym z pojazdów kierowcę. Będący na miejscu wypadku lekarz stwierdził zgon kierowcy. Pozostałym osobom uczestniczącym w wypadku nic się nie stało. Strażacy równocześnie zebrali rozlane płyny eksploatacyjne pojazdów, oraz oświetlili teren akcji. W działaniach brało udział 6 zastępów Straży Pożarnej.****18.10.2018 r. Kępny Ług, pow. włoszczowski. O godzinie 19:50 doszło do pożaru na wysypisku odpadów komunalnych. Działania Straży Pożarnej polegają na podawaniu prądów gaśniczych oraz korzystaniu z ciężkiego sprzętu w celu przekopywania składowiska. W działaniach udział bierze 10 zastępów Straży Pożarnej. * * * * * * * * * * * * * * * *