W dniach 23 – 24 listopada 2017 r. w Pińczowie odbyła się narada szkoleniowa dla komendantów powiatowych (miejskiego) PSP i osób realizujących w jednostkach organizacyjnych PSP województwa świętokrzyskiego zadania z zakresu spraw kadrowo-organizacyjnych. Naradzie przewodniczył Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Adam Czajka.

Podczas spotkania omówiono m. in.:

  • Wybrane zagadnienia związane z ewidencją czasu służby strażaka PSP;
  • Zasady wnioskowania o nadawanie wyższych stopni służbowych i przyznawanie odznaczeń;
  • Standardy kontroli w administracji rządowej;                                
  • Kontrola wewnętrzna w jednostkach PSP;  
  • Ochrona danych osobowych - wdrożenie niezbędnych zmian w jednostkach PSP dostosowujących do nowych uregulowań prawnych;
  • Bezpieczeństwo i higiena służby i pracy w PSP – wybrane zagadnienia (wypadki, okoliczności wypadków, nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli);
  • Wybrane zagadnienia z zakresu organizacji. Wnioski i uwagi;
  • Sprawozdawczość w zakresie prewencji społecznej;
  • Aktywność medialna komend PSP na podstawie analizy materiałów informacyjnych (prasa, strony internetowe) w latach 2016 – 2017;
  • Dobre praktyki w zakresie sporządzania i publikacji materiałów informacyjnych na stronach internetowych KW PSP Kielce i KG PSP.                  

 

Posumowania i zakończenia narady dokonał w imieniu świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej naczelnik Wydziału Kadr, Organizacji i Nadzoru bryg. Sylwester Krzeszowski.

Opracowanie: mgr Monika Baran-Śnioch

Zdjęcia: bryg. Adam Zaborowski

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 18.04.2018r. Busko - Zdrój ul.Leszka Marcińca. Około godziny 12 :10 doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. Strażacy ewakuowali trzy osoby z pojazdów, następnie przekazali poszkodowanych Pogotowiu Ratunkowemu. Osoby te zostały przewiezione do szpitala. W działaniach ratowniczych udział brały 4 zastępy Straży Pożarnej. 17.04.2018 r. Starachowice. Do KP PSP w Starachowicach wpłynęło zgłoszenie o osobie znajdującej się w studni na prywatnej posesji. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że w studni znajduje się mężczyzna a obecny lekarz na miejscu wcześniej stwierdził zgon poszkodowanego. Działania PSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia a następnie na prośbę prokuratury wydobyciu ciała mężczyzny przy pomocy sprzętu wysokościowego . W działaniach ratowniczych udział brały 2 zastępy Straży Pożarnej. Dalsze czynności prowadzi KPP w Starachowicach. * 16.04.2018r. Mąchocice Kapitulne. Na łuku drogi doszło do zderzenia samochodu osobowego Opel Astra i samochodu dostawczego. Jedna osoba ranna uwięziona w sam osobowym, wydobyta przez JOP i przekazana ZRM po czym została zabrana do szpitala. W akcji ratowniczej brało udział 5 zastępów straży pożarnej oraz inne służby. * * * *