2017-12-01 | Jednostka: KM PSP Kielce

30 listopada 2017r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, nastąpiło uroczyste otwarcie salki edukacyjnej „Ognik”. Uroczystość ta była również okazją do wizytacji Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Kielcach oraz Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach, w której udział wzięli: Komendant Główny PSP w Warszawie gen. bryg. Leszek Suski, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP w Kielcach st. bryg. Adam Czajka oraz Komendant Miejski PSP w Kielcach bryg. Sławomir Karwat. Wizyta miała na celu zapoznanie z warunkami pełnienia służby przez strażaków tutejszej jednostki w kontekście planowanych i koniecznych do przeprowadzenia prac remontowo - budowlanych obiektu. Budynek jednostki powstał w latach 70 ubiegłego wieku i do dnia dzisiejszego nie był poddawany przebudowie. Z uwagi na to, iż jego walory użytkowe oraz stan techniczny znacznie odbiegają od innych strażnic w Polsce, Komendant Główny PSP potwierdził potrzebę rozpoczęcia pilnych prac remontowo – budowlanych w budynku, gdzie służbę pełni łącznie około 100 strażaków. Opracował: mł. bryg. Piotr Witoń Zdjęcia: Archiwum JRG PSP Nr 1 Kielce

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* ****21.10.2018r. Mirzec pow. starachowicki około godziny 13:00 doszło do pożaru tartaku. Działania Straży Pożarnej polegały na podaniu 4 prądów gaśniczych na palący się obiekt. W działaniach trwających około 3 godzin brało udział 14 zastępów Straży Pożarnej, Policja, ZRM.****19.10.2018 r. Chęciny pow. kielecki. Około godziny 15: 52 doszło do zderzenia 3 pojazdów ciężarowych. Strażacy za pomocą narzędzi hydraulicznych uwolnili zakleszczonego w jednym z pojazdów kierowcę. Będący na miejscu wypadku lekarz stwierdził zgon kierowcy. Pozostałym osobom uczestniczącym w wypadku nic się nie stało. Strażacy równocześnie zebrali rozlane płyny eksploatacyjne pojazdów, oraz oświetlili teren akcji. W działaniach brało udział 6 zastępów Straży Pożarnej.****18.10.2018 r. Kępny Ług, pow. włoszczowski. O godzinie 19:50 doszło do pożaru na wysypisku odpadów komunalnych. Działania Straży Pożarnej polegają na podawaniu prądów gaśniczych oraz korzystaniu z ciężkiego sprzętu w celu przekopywania składowiska. W działaniach udział bierze 10 zastępów Straży Pożarnej. * * * * * * * * * * * * * * * *