×

Błąd

Webmaster zablokował dostęp do tej strony i nie może zostać uruchomiona.

2017-11-27 | Jednostka: KP PSP Włoszczowa

Zakończenie szkolenia kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

24 listopada 2017 r. zakończył się kurs dla kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP. Szkolenie ukończyło 25 druhów z jednostek OSP z terenu powiatu włoszczowskiego. Zakończenie szkolenia poprzedzone było egzaminem teoretycznym i praktycznym. Kurs przeprowadzony zgodnie z „Zasadami organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonymi w dniu 17 listopada 2015 r. przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Celem szkolenia było przygotowanie kierowców konserwatorów OSP do wykonywania zadań operatora sprzętu, do obsługi samochodów pożarniczych oraz urządzeń z silnikami spalinowymi, stanowiących wyposażenie OSP a także do konserwacji i drobnych napraw mających na celu utrzymanie pełnej sprawności sprzętu ratowniczego OSP.

Powyższe szkolenie urozmaicone zostało ćwiczeniami praktycznymi na terenach leśnych Nadleśnictwa Włoszczowa, w obrębie zbiornika wodnego „Kuźnica”. 18 listopada strażacy z jednostki ratowniczo - gaśniczej we Włoszczowie oraz kursanci - druhowie z ochotniczych straży pożarnych doskonalili tam swoje praktyczne umiejętności w zakresie obsługi pomp, autopomp, budowy stanowisk wodnych i organizacji zaopatrzenia wodnego na bazie naturalnych zbiorników i cieków wodnych. Na zakończenie dopełnieniem zajęć z zakresu praktycznej obsługi sprzętu było przećwiczenie rozwinięcia bojowego w sile ośmiu zastępów, tj. zbudowanie stanowiska wodnego na bazie pompy wysokiej wydajności, magistrali wodnej przesyłającej wodę na dużą odległość do prowadzących działania gaśnicze zastępów straży. 40 strażaków prowadziło działania gaśnicze oraz organizowało zaopatrzenie wodne poprzez przepompowywanie i przetłaczanie, którego prawidłowa organizacja jest kluczowym elementem w odniesieniu sukcesu przy pożarach lasu.

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 23.06.2018 r. Chęciny . Około godz. 17.35 doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z osobowym. W zdarzeniu zostały poszkodowane 4 osoby, które zostały przewiezione przez ZRM do szpitala. W działaniach ratowniczych brały udział 5 zastępów Straży Pożarnej, ZRM, LPR i Policja. 21.06.2018 r. W województwie świętokrzyskim odnotowano 40 zdarzeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru. W/w interwencje dotyczyły: uszkodzenia budynków mieszkalnych – 2 interwencje, uszkodzenia budynków gospodarczych – 2 interwencje, usuwania powalonych drzew – 36 interwencji. Podczas w/w zdarzeń nie było osób poszkodowanych. *