18 grudnia 2017 r. na antenie Radia Kielce odbyła się audycja z cyklu "Punkty Widzenia", podczas której prowadzący audycję redaktor Marcin Przemirski cały czas antenowy poświęcił bezpieczeństwu pożarowemu w budynkach mieszkalnych oraz zagrożeniom jakie stwarza tlenek węgla.

Audycja ta stanowi cykl spotkań na antenie Radia Kielce w ramach kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Czad i ogień – obudź czujność!". Emitowane programy mają na celu wzmocnienie świadomości społecznej w zakresie przyczyn powstawania pożarów i ich skutków, a także informowanie za pośrednictwem zaproszonych gości - ekspertów o zagrożeniach związanych z zatruciami wywołanymi tlenkiem węgla. Podczas audycji emitowane były spoty radiowe związane z kampanią.

Audycja ta odbywała się z udziałem starszego brygadiera Roberta Sabata, zastępcy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, brygadiera Sławomira Pietrzykowskiego, zastępcy naczelnika wydziału kontrolno-rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, Marty Solnicy, dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach oraz Edwarda Kwiatkowskiego, mistrza kominiarskiego.

Przedstawiciele Komedy Wojewódzkiej PSP zwrócili szczególna uwagę na zagrożenia wynikające z braku czujników tlenku węgla i dymu w budynkach mieszkalnych w których występują urządzenia grzewcze zasilane paliwem stałym płynnym lub gazowym. St. bryg. Robert Sabat podkreślił, że urządzenia te służą ochronie zdrowa i życia ludzkiego. Jednocześnie stwierdził, że czujniki są powszechnie dostępne, a ich koszt zakupu jest niewielki w stosunku do osiąganych korzyści.
W rozmowie poinformowano również radiosłuchaczy o występujących  zdarzeniach  związanych z tlenkiem węgla na terenie kraju i województwa świętokrzyskiego.
Szczególna uwagę zwrócono na ilość dzieci, które, ucierpiały w tego rodzaju zdarzeniach a  także ilość ofiar śmiertelnych.

Pani dyrektor poinformowała radiosłuchaczy m.in. o mechanizmie i skutkach działania tlenku węgla na organizm człowieka.

Natomiast mistrz kominiarski wskazał na potrzebę zapewnienia odpowiednich warunków wentylacji w pomieszczeniach wyposażonych w urządzenia grzewcze oraz prawidłowo odprowadzanych spalin od tych urządzeń.

Podczas programu przekazano czujkę tlenku węgla radiosłuchaczce, która włączyła się do rozmowy i prawidłowo odpowiedziała na pytanie konkursowe.

Opracowanie: bryg. Adam Zaborowski, KW PSP Kielce
Zdjęcia: Radio Kielce

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 423

Odwiedzin od 28.12.2018 8608

* 17.01.2019 r. Sędziszów powiat jędrzejowski. Około godziny 06:10 doszło do wypadku samochodu osobowego. Poszkodowana została jedna osoba. Strażacy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanej. Zabezpieczoną przekazali Pogotowiu Ratunkowemu przybyłemu na miejsce zdarzenia. Równocześnie strażacy zajęli się stroną techniczną wypadku. W działaniach brało udział 4 zastępy Straży Pożarnej.16.01.2019 r. Kranów, pow. kielecki. Około godziny 14:29 doszło do pożaru sadzy w budynku jednorodzinnym. Brak osób poszkodowanych. Działania zastępów Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wygaszeniu pieca, strąceniu nagromadzonej sadzy znajdującej się w przewodzie kominowym, kontroli temperatury komina oraz kontroli powietrza na obecność tlenku węgla przy użyciu specjalistycznego sprzętu. W działaniach udział brało 4 zastępy Straży Pożarnej oraz Policja. * 15.01.2019 r. Piotrowice, pow. sandomierski. Około godziny 15:14 zauważono dwa psy znajdujące się w wodzie około 20 metrów od brzegu rzeki Wisły. Działania zastępów Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, uratowaniu zwierząt przy pomocy deski lodowej oraz przekazaniu ich właścicielowi. W działaniach brało udział 5 zastępów Straży Pożarnej. * 14.01.2019 r. Skarżysko – Kamienna, ul. Partyzantów. Około godziny 19:05 doszło do pożaru dachu i poddasza budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Strażacy ewakuowali 57 osób, równocześnie zostały podjęte działania gaśnicze. W działaniach brało udział 15 zastępów Straży Pożarnej. * * * * * *