2018-01-24 | Jednostka: KP PSP Opatów

23 stycznia 2018 r. w ramach drugiej edycji kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji "Czad i Ogień. Obudź czujność" strażacy z naszej jednostki odwiedzili Zespół Szkół Publicznych w Baćkowicach

Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie przeprowadzili pogadankę z gronem pedagogicznym i uczniami na temat zagrożeń występujących zimą, a szczególnie poruszono tematykę związaną z tlenkiem węgla potocznie zwanym "czadem". Podczas spotkań rozmawiano również o innych zagrożeniach jakie mogą występować w czasie pobytu w domu, szkole i podczas czasu wolnego. Wszystkich obecnych na spotkaniach poinformowano jak postępować 
w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu oraz jak prawidłowo posługiwać się numerami alarmowymi. Uczestników pogadanki ponadto poinstruowano jak udzielać pierwszej pomocy w wypadkach zagrożenia życia i zdrowia oraz zaprezentowano im sprzęt ratowniczo-gaśniczy będący na wyposażeniu samochodu GCBA-Rt 5/32.

Opracował:  asp. sztab. Mariusz Szczepański KP PSP Opatów.

Zdjęcia:  mł. ogn. Jarosław Kwiatek KP PSP Opatów.

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 12.12.2018r. Czajęcice, pow. ostrowiecki. Wypadek z udziałem samochodu ciężarowego i dostawczego. Pojazdami podróżowali sami kierowcy. W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniósł kierowca sam. dostawczego. W działaniach udział brało 6 zastępów straży pożarnej oraz inne służby. * 11.12.2018 r. Rzeczyca Mokra, pow. sandomierski. Około godziny 17.20 do SK KP w Sandomierzu wpłynęło zgłoszenie o zadymieniu na parterze. Po dotarciu na miejsce zdarzenia zastępów Straży Pożarnej stwierdzono duże zadymienie w pomieszczeniu suteryn domu jednorodzinnego. Okazało się, że wewnątrz znajdują się nagromadzone rzeczy, które uległy zapaleniu. Działania zastępów JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyłączeniu mediów w budynku, przeszukaniu obiektu, odnalezieniu nieprzytomnej kobiety, jej ewakuacji oraz przekazaniu poszkodowanej ratownikom ZRM. Następnie strażacy podali dwa prądy wody w natarciu na palące się śmieci. W wyniku tego zdarzenia o godz. 19.00 lekarz stwierdził zgon kobiety oraz postanowił zabrać do szpitala znajdującego się na miejscu mężczyznę. W działaniach udział brało 3 zastępy Straży Pożarnej oraz inne służby. * * * * *