×

Błąd

Webmaster zablokował dostęp do tej strony i nie może zostać uruchomiona.

2018-01-24 | Jednostka: KP PSP Opatów

23 stycznia 2018 r. w ramach drugiej edycji kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji "Czad i Ogień. Obudź czujność" strażacy z naszej jednostki odwiedzili Zespół Szkół Publicznych w Baćkowicach

Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie przeprowadzili pogadankę z gronem pedagogicznym i uczniami na temat zagrożeń występujących zimą, a szczególnie poruszono tematykę związaną z tlenkiem węgla potocznie zwanym "czadem". Podczas spotkań rozmawiano również o innych zagrożeniach jakie mogą występować w czasie pobytu w domu, szkole i podczas czasu wolnego. Wszystkich obecnych na spotkaniach poinformowano jak postępować 
w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu oraz jak prawidłowo posługiwać się numerami alarmowymi. Uczestników pogadanki ponadto poinstruowano jak udzielać pierwszej pomocy w wypadkach zagrożenia życia i zdrowia oraz zaprezentowano im sprzęt ratowniczo-gaśniczy będący na wyposażeniu samochodu GCBA-Rt 5/32.

Opracował:  asp. sztab. Mariusz Szczepański KP PSP Opatów.

Zdjęcia:  mł. ogn. Jarosław Kwiatek KP PSP Opatów.

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 21.06.2018 r. W województwie świętokrzyskim odnotowano 40 zdarzeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru. W/w interwencje dotyczyły: uszkodzenia budynków mieszkalnych – 2 interwencje, uszkodzenia budynków gospodarczych – 2 interwencje, usuwania powalonych drzew – 36 interwencji. Podczas w/w zdarzeń nie było osób poszkodowanych. 20.06.2018.r. Kielce, zalew kielecki. Około godziny 17:30 strażacy poszukiwali mężczyzny prawdopodobnie znajdującego się pod wodą. Przy użyciu łodzi i sprzętu poszukiwawczego odnaleziono poszkodowanego a nurkowie z PSP wydobyli z wody nieprzytomnego mężczyznę, obecny na miejscu lekarz ZRM stwierdził zgon wydobytej z zalewu osoby. W działaniach udział brało 9 zastępów Straży Pożarnej. 19.06.2018r. Jędrzejów ul. Przypkowskiego. Około godz. 16.00 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W zdarzeniu zostały poszkodowane 4 osoby, które zostały przewiezione przez ZRM do szpitala. W działaniach brały udział 2 zastępy straży pożarnej, ZRM i policja. 18.06.2018 r. Nowiny, pow. kielecki. Około godz. 14:23 na terenie składowania odpadów niebezpiecznych i innych, doszło do kilku wycieków nieznanych substancji z zaworów spustowych zbiorników typu MAUZER. Działania PSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, uszczelnieniu w/w wycieków oraz identyfikacji substancji chemicznych. W działaniach brało udział 5 zastępów Państwowej Straży Pożarnej. *