×

Błąd

Webmaster zablokował dostęp do tej strony i nie może zostać uruchomiona.

2018-01-25 | Jednostka: Staszów

25 stycznia 2018 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Staszowie odbyła się odprawa z burmistrzami, wójtami, prezesami i komendantami oddziałów gminnych ZOSP z terenu powiatu staszowskiego. Naradę prowadził komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie mł. bryg. Rafał Gajewicz. Głównym tematem spotkania był stan bezpieczeństwa powiatu staszowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Informację dotycząca spraw operacyjnych i szkoleniowych omówił z-ca komendanta powiatowego mł. bryg. Grzegorz Rajca. Sprawy dotyczące funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej, w świetle obowiązujących przepisów, wykorzystania dofinansowania z środków MSWiA i KSRG oraz plan zakupów na 2018 rok omówił komendant powiatowy PSP bryg. Rafał Gajeiwicz. W trakcie spotkania omówiono również zadania przewidziane do realizacji w 2018 r. m.in. plan szkoleń i ćwiczeń doskonalących dla członków ochotniczych straży pożarnych, inspekcji gotowości operacyjnej. Poruszono również problematykę dotyczącą akcji profilaktycznych: „Czad i ogień obudź czujność”, Kręci mnie bezpieczeństwo” Bezpieczne ferie”, procederu wiosennego wypalania traw.

Opracowanie: mł. bryg. Grzegorz Rajca

Zdjęcia: st. kpt. Jarosław Juszczyk

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 21.06.2018 r. W województwie świętokrzyskim odnotowano 40 zdarzeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru. W/w interwencje dotyczyły: uszkodzenia budynków mieszkalnych – 2 interwencje, uszkodzenia budynków gospodarczych – 2 interwencje, usuwania powalonych drzew – 36 interwencji. Podczas w/w zdarzeń nie było osób poszkodowanych. 20.06.2018.r. Kielce, zalew kielecki. Około godziny 17:30 strażacy poszukiwali mężczyzny prawdopodobnie znajdującego się pod wodą. Przy użyciu łodzi i sprzętu poszukiwawczego odnaleziono poszkodowanego a nurkowie z PSP wydobyli z wody nieprzytomnego mężczyznę, obecny na miejscu lekarz ZRM stwierdził zgon wydobytej z zalewu osoby. W działaniach udział brało 9 zastępów Straży Pożarnej. 19.06.2018r. Jędrzejów ul. Przypkowskiego. Około godz. 16.00 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W zdarzeniu zostały poszkodowane 4 osoby, które zostały przewiezione przez ZRM do szpitala. W działaniach brały udział 2 zastępy straży pożarnej, ZRM i policja. 18.06.2018 r. Nowiny, pow. kielecki. Około godz. 14:23 na terenie składowania odpadów niebezpiecznych i innych, doszło do kilku wycieków nieznanych substancji z zaworów spustowych zbiorników typu MAUZER. Działania PSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, uszczelnieniu w/w wycieków oraz identyfikacji substancji chemicznych. W działaniach brało udział 5 zastępów Państwowej Straży Pożarnej. *