×

Błąd

Webmaster zablokował dostęp do tej strony i nie może zostać uruchomiona.

2018-01-26 | Jednostka: KP PSP Opatów

24 stycznia 2018 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Opatowie odbyło się noworoczne spotkanie emerytów i rencistów pożarnictwa z terenu powiatu opatowskiego.

W spotkaniu opatowskich emerytów i rencistów pożarnictwa uczestniczyli zaproszeni goście: zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Tomasz Bajerczak, komendant powiatowy PSP w Opatowie kpt. Sylwester Kochanowicz oraz prezes koła emerytów Policji w Opatowie pan Dariusz Duda. Na spotkaniu prezes zarządu koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Opatowie pan Józef Kędziora omówił sprawy związane z funkcjonowaniem opatowskiego koła oraz działalnością związku w roku 2017.

Na zakończenie zaproszeni goście złożyli emerytom i rencistom pożarnictwa życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w 2018 roku.Opracowanie: bryg. Leszek Szymański, KP PSP Opatów
Zdjęcia: mgr inż. Dariusz Serweta, KP PSP Opatów

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 21.06.2018 r. W województwie świętokrzyskim odnotowano 40 zdarzeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru. W/w interwencje dotyczyły: uszkodzenia budynków mieszkalnych – 2 interwencje, uszkodzenia budynków gospodarczych – 2 interwencje, usuwania powalonych drzew – 36 interwencji. Podczas w/w zdarzeń nie było osób poszkodowanych. 20.06.2018.r. Kielce, zalew kielecki. Około godziny 17:30 strażacy poszukiwali mężczyzny prawdopodobnie znajdującego się pod wodą. Przy użyciu łodzi i sprzętu poszukiwawczego odnaleziono poszkodowanego a nurkowie z PSP wydobyli z wody nieprzytomnego mężczyznę, obecny na miejscu lekarz ZRM stwierdził zgon wydobytej z zalewu osoby. W działaniach udział brało 9 zastępów Straży Pożarnej. 19.06.2018r. Jędrzejów ul. Przypkowskiego. Około godz. 16.00 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W zdarzeniu zostały poszkodowane 4 osoby, które zostały przewiezione przez ZRM do szpitala. W działaniach brały udział 2 zastępy straży pożarnej, ZRM i policja. 18.06.2018 r. Nowiny, pow. kielecki. Około godz. 14:23 na terenie składowania odpadów niebezpiecznych i innych, doszło do kilku wycieków nieznanych substancji z zaworów spustowych zbiorników typu MAUZER. Działania PSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, uszczelnieniu w/w wycieków oraz identyfikacji substancji chemicznych. W działaniach brało udział 5 zastępów Państwowej Straży Pożarnej. *