2018-01-26 | Jednostka: KP PSP Starachowice

26 stycznia 2018 roku zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach - bryg. Tomasz Bajerczak wizytował jednostkę OSP Krynki w powiecie starachowickim.
W spotkaniu uczestniczyli: wójt gminy Brody - Pani Marzena Bernat, komendant powiatowy PSP w Starachowicach - st. bryg. Wiesław Ungier wraz ze swoim zastępcą - kpt. Sławomirem Zięba oraz druhowie jednostki na czele z prezesem - druhem Piotrem Kosiela.

Celem wizyty było przede wszystkim zapoznanie z warunkami lokalowymi oraz potencjałem ratowniczym jednostki, która od 2005 roku wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.
W trakcie wizyty rozmawiano o bieżących problemach a także perspektywach dalszego rozwoju Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynkach. Warto podkreślić, że w 2017 roku jednostka otrzymała od komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej dofinansowanie w ramach KSRG na remont strażnicy. Dzięki pozyskanej dotacji oraz wsparciu finansowym Urzędu Gminy Brody położono nową posadzkę i przeprowadzono renowację ścian boksu garażowego.

Na koniec spotkania bryg. Tomasz Bajerczak w imieniu świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP  - st. bryg. Adama Czajki podziękował druhom za zaangażowanie na rzecz budowy systemu bezpieczeństwa lokalnej społeczności.
Jednostka OSP Krynki jest istotnym filarem systemu ochrony ppoż w gminie Brody. Miejscowi druhowi w roku 2017 roku interweniowali przy pożarach i miejscowych zagrożeniach 47 razy. Zarząd jednostki oprócz działań ratowniczo- gaśniczych jest również aktywny w promowaniu wiedzy o bezpieczeństwie pożarowym. Druhowie w trakcie spotkań z mieszkańcami i młodzieżą miejscowego zespołu szkół włączają się w prowadzenie kampanii "Czad i ogień. Obudź czujność" oraz "Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny".

 

Opracowanie : mł. bryg. Marcin Nyga
Zdjęcia: KP PSP Starachowice

 

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 22.03.2018r. Kielce ul. Warszawska. Około godziny 18.00 w mieszkaniu załączył się czujnik tlenku węgla. Urządzenia pomiarowe straży pożarnej wskazały maksymalne stężenie CO 300 ppm. Pogotowie ratunkowe zabrało do szpitala 3 osoby. 21.03.2018r. Warzyn Drugi pow. jędrzejowski, Ok. godziny 9.30 samochód osobowy wpadł w poślizg i wyleciał z jezdni. W wyniku zdarzenia ranny został kierowca auta. ZRM zabrał go do szpitala. Pasażerowi KPP udzielili strażacy. Po przebadaniu przez ZRM pasażer pozostał na miejscu. W działaniach udział brało 4 zastępy Straży Pożarnych, ZRM oraz Policja. * *