2018-01-26 | Jednostka: KP PSP Starachowice

26 stycznia 2018 roku zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach - bryg. Tomasz Bajerczak wizytował jednostkę OSP Krynki w powiecie starachowickim.
W spotkaniu uczestniczyli: wójt gminy Brody - Pani Marzena Bernat, komendant powiatowy PSP w Starachowicach - st. bryg. Wiesław Ungier wraz ze swoim zastępcą - kpt. Sławomirem Zięba oraz druhowie jednostki na czele z prezesem - druhem Piotrem Kosiela.

Celem wizyty było przede wszystkim zapoznanie z warunkami lokalowymi oraz potencjałem ratowniczym jednostki, która od 2005 roku wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.
W trakcie wizyty rozmawiano o bieżących problemach a także perspektywach dalszego rozwoju Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynkach. Warto podkreślić, że w 2017 roku jednostka otrzymała od komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej dofinansowanie w ramach KSRG na remont strażnicy. Dzięki pozyskanej dotacji oraz wsparciu finansowym Urzędu Gminy Brody położono nową posadzkę i przeprowadzono renowację ścian boksu garażowego.

Na koniec spotkania bryg. Tomasz Bajerczak w imieniu świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP  - st. bryg. Adama Czajki podziękował druhom za zaangażowanie na rzecz budowy systemu bezpieczeństwa lokalnej społeczności.
Jednostka OSP Krynki jest istotnym filarem systemu ochrony ppoż w gminie Brody. Miejscowi druhowi w roku 2017 roku interweniowali przy pożarach i miejscowych zagrożeniach 47 razy. Zarząd jednostki oprócz działań ratowniczo- gaśniczych jest również aktywny w promowaniu wiedzy o bezpieczeństwie pożarowym. Druhowie w trakcie spotkań z mieszkańcami i młodzieżą miejscowego zespołu szkół włączają się w prowadzenie kampanii "Czad i ogień. Obudź czujność" oraz "Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny".

 

Opracowanie : mł. bryg. Marcin Nyga
Zdjęcia: KP PSP Starachowice

 

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 21.09.2018r. Około godziny 15.30 w msc. Ruszcza-Płaszczyzna pow. sandomierski doszło do przewrócenia platformy sadowniczej podczas pracy. W wyniku zdarzenia 5 osób zostało zabranych do szpitala. Na miejscu ZRM, Policja, 4 zastępy Straży Pożarnej. * 19.09.2018 r. Około godziny 19.00 w msc. Górno, pow. kielecki doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wyniku zderzenia ranna została jedna osoba. W akcji ratowniczej brało udział 5 zastępów straży pożarnej, Policja i ZRM. * 18.09.2018r. ok. godziny 14:53 w miejscowości Starachowice miał miejsce wypadek samochodu osobowego, którym podróżowały 3 osoby. W wyniku zdarzenia dwie kobiety zostały zabrane do szpitala, natomiast mężczyzna nie wymagał hospitalizacji. Działania zastępów Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu KPP uczestnikom wypadku oraz odłączeniu akumulatora w pojeździe. W zdarzeniu udział brało 3 zastępy PSP. * * * * * * * * *