×

Błąd

Webmaster zablokował dostęp do tej strony i nie może zostać uruchomiona.

2018-01-26 | Jednostka: KP PSP Starachowice

26 stycznia 2018 roku zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach - bryg. Tomasz Bajerczak wizytował jednostkę OSP Krynki w powiecie starachowickim.
W spotkaniu uczestniczyli: wójt gminy Brody - Pani Marzena Bernat, komendant powiatowy PSP w Starachowicach - st. bryg. Wiesław Ungier wraz ze swoim zastępcą - kpt. Sławomirem Zięba oraz druhowie jednostki na czele z prezesem - druhem Piotrem Kosiela.

Celem wizyty było przede wszystkim zapoznanie z warunkami lokalowymi oraz potencjałem ratowniczym jednostki, która od 2005 roku wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.
W trakcie wizyty rozmawiano o bieżących problemach a także perspektywach dalszego rozwoju Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynkach. Warto podkreślić, że w 2017 roku jednostka otrzymała od komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej dofinansowanie w ramach KSRG na remont strażnicy. Dzięki pozyskanej dotacji oraz wsparciu finansowym Urzędu Gminy Brody położono nową posadzkę i przeprowadzono renowację ścian boksu garażowego.

Na koniec spotkania bryg. Tomasz Bajerczak w imieniu świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP  - st. bryg. Adama Czajki podziękował druhom za zaangażowanie na rzecz budowy systemu bezpieczeństwa lokalnej społeczności.
Jednostka OSP Krynki jest istotnym filarem systemu ochrony ppoż w gminie Brody. Miejscowi druhowi w roku 2017 roku interweniowali przy pożarach i miejscowych zagrożeniach 47 razy. Zarząd jednostki oprócz działań ratowniczo- gaśniczych jest również aktywny w promowaniu wiedzy o bezpieczeństwie pożarowym. Druhowie w trakcie spotkań z mieszkańcami i młodzieżą miejscowego zespołu szkół włączają się w prowadzenie kampanii "Czad i ogień. Obudź czujność" oraz "Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny".

 

Opracowanie : mł. bryg. Marcin Nyga
Zdjęcia: KP PSP Starachowice

 

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 21.06.2018 r. W województwie świętokrzyskim odnotowano 40 zdarzeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru. W/w interwencje dotyczyły: uszkodzenia budynków mieszkalnych – 2 interwencje, uszkodzenia budynków gospodarczych – 2 interwencje, usuwania powalonych drzew – 36 interwencji. Podczas w/w zdarzeń nie było osób poszkodowanych. 20.06.2018.r. Kielce, zalew kielecki. Około godziny 17:30 strażacy poszukiwali mężczyzny prawdopodobnie znajdującego się pod wodą. Przy użyciu łodzi i sprzętu poszukiwawczego odnaleziono poszkodowanego a nurkowie z PSP wydobyli z wody nieprzytomnego mężczyznę, obecny na miejscu lekarz ZRM stwierdził zgon wydobytej z zalewu osoby. W działaniach udział brało 9 zastępów Straży Pożarnej. 19.06.2018r. Jędrzejów ul. Przypkowskiego. Około godz. 16.00 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W zdarzeniu zostały poszkodowane 4 osoby, które zostały przewiezione przez ZRM do szpitala. W działaniach brały udział 2 zastępy straży pożarnej, ZRM i policja. 18.06.2018 r. Nowiny, pow. kielecki. Około godz. 14:23 na terenie składowania odpadów niebezpiecznych i innych, doszło do kilku wycieków nieznanych substancji z zaworów spustowych zbiorników typu MAUZER. Działania PSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, uszczelnieniu w/w wycieków oraz identyfikacji substancji chemicznych. W działaniach brało udział 5 zastępów Państwowej Straży Pożarnej. *