26 stycznia br. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach odbyło się szkolenie wewnętrzne dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych KW PSP w Kielcach realizujących zadania kontrolne w podległych jednostkach PSP woj. świętokrzyskiego.

Uczestników szkolenia przywitał zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego st.  bryg. Robert Sabat.

W pierwszej części spotkania dokonano podsumowania działalności kontrolnej w 2017 r. oraz omówiono przyjęty do realizacji w 2018 r. „Plan kontroli jednostek organizacyjnych PSP województwa świętokrzyskiego na rok 2018”.

W dalszej części szkolenia zaprezentowano miedzy innymi zagadnienia związane z:

- obowiązkami i uprawnieniami kontrolerów wynikającymi z ustawy z dnia o 15 lipca 2011 r. kontroli w administracji rządowej,

- zasadami prowadzenia kart monitorowania realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych,

- przyjętymi w dniu 31 sierpnia 2017 roku Standardami kontroli w administracji rządowej.

 Za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z ramienia Wydziału Kadr, Organizacji i Nadzoru odpowiedzialna była mgr Magdalena Misztal, kierownik komórki do spraw kontroli.

Opracowanie: mgr Magdalena Misztal, KW PSP Kielce
Zdjęcia: Szymon Jagun, KW PSP Kielce

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 22.03.2018r. Kielce ul. Warszawska. Około godziny 18.00 w mieszkaniu załączył się czujnik tlenku węgla. Urządzenia pomiarowe straży pożarnej wskazały maksymalne stężenie CO 300 ppm. Pogotowie ratunkowe zabrało do szpitala 3 osoby. 21.03.2018r. Warzyn Drugi pow. jędrzejowski, Ok. godziny 9.30 samochód osobowy wpadł w poślizg i wyleciał z jezdni. W wyniku zdarzenia ranny został kierowca auta. ZRM zabrał go do szpitala. Pasażerowi KPP udzielili strażacy. Po przebadaniu przez ZRM pasażer pozostał na miejscu. W działaniach udział brało 4 zastępy Straży Pożarnych, ZRM oraz Policja. * *