×

Błąd

Webmaster zablokował dostęp do tej strony i nie może zostać uruchomiona.

26 stycznia br. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach odbyło się szkolenie wewnętrzne dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych KW PSP w Kielcach realizujących zadania kontrolne w podległych jednostkach PSP woj. świętokrzyskiego.

Uczestników szkolenia przywitał zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego st.  bryg. Robert Sabat.

W pierwszej części spotkania dokonano podsumowania działalności kontrolnej w 2017 r. oraz omówiono przyjęty do realizacji w 2018 r. „Plan kontroli jednostek organizacyjnych PSP województwa świętokrzyskiego na rok 2018”.

W dalszej części szkolenia zaprezentowano miedzy innymi zagadnienia związane z:

- obowiązkami i uprawnieniami kontrolerów wynikającymi z ustawy z dnia o 15 lipca 2011 r. kontroli w administracji rządowej,

- zasadami prowadzenia kart monitorowania realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych,

- przyjętymi w dniu 31 sierpnia 2017 roku Standardami kontroli w administracji rządowej.

 Za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z ramienia Wydziału Kadr, Organizacji i Nadzoru odpowiedzialna była mgr Magdalena Misztal, kierownik komórki do spraw kontroli.

Opracowanie: mgr Magdalena Misztal, KW PSP Kielce
Zdjęcia: Szymon Jagun, KW PSP Kielce

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 20.06.2018.r. Kielce, zalew kielecki. Około godziny 17:30 strażacy poszukiwali mężczyzny prawdopodobnie znajdującego się pod wodą. Przy użyciu łodzi i sprzętu poszukiwawczego odnaleziono poszkodowanego a nurkowie z PSP wydobyli z wody nieprzytomnego mężczyznę, obecny na miejscu lekarz ZRM stwierdził zgon wydobytej z zalewu osoby. W działaniach udział brało 9 zastępów Straży Pożarnej. 19.06.2018r. Jędrzejów ul. Przypkowskiego. Około godz. 16.00 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W zdarzeniu zostały poszkodowane 4 osoby, które zostały przewiezione przez ZRM do szpitala. W działaniach brały udział 2 zastępy straży pożarnej, ZRM i policja. 18.06.2018 r. Nowiny, pow. kielecki. Około godz. 14:23 na terenie składowania odpadów niebezpiecznych i innych, doszło do kilku wycieków nieznanych substancji z zaworów spustowych zbiorników typu MAUZER. Działania PSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, uszczelnieniu w/w wycieków oraz identyfikacji substancji chemicznych. W działaniach brało udział 5 zastępów Państwowej Straży Pożarnej. *