26 stycznia br. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach odbyło się szkolenie wewnętrzne dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych KW PSP w Kielcach realizujących zadania kontrolne w podległych jednostkach PSP woj. świętokrzyskiego.

Uczestników szkolenia przywitał zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego st.  bryg. Robert Sabat.

W pierwszej części spotkania dokonano podsumowania działalności kontrolnej w 2017 r. oraz omówiono przyjęty do realizacji w 2018 r. „Plan kontroli jednostek organizacyjnych PSP województwa świętokrzyskiego na rok 2018”.

W dalszej części szkolenia zaprezentowano miedzy innymi zagadnienia związane z:

- obowiązkami i uprawnieniami kontrolerów wynikającymi z ustawy z dnia o 15 lipca 2011 r. kontroli w administracji rządowej,

- zasadami prowadzenia kart monitorowania realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych,

- przyjętymi w dniu 31 sierpnia 2017 roku Standardami kontroli w administracji rządowej.

 Za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z ramienia Wydziału Kadr, Organizacji i Nadzoru odpowiedzialna była mgr Magdalena Misztal, kierownik komórki do spraw kontroli.

Opracowanie: mgr Magdalena Misztal, KW PSP Kielce
Zdjęcia: Szymon Jagun, KW PSP Kielce

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 21.09.2018r. Około godziny 15.30 w msc. Ruszcza-Płaszczyzna pow. sandomierski doszło do przewrócenia platformy sadowniczej podczas pracy. W wyniku zdarzenia 5 osób zostało zabranych do szpitala. Na miejscu ZRM, Policja, 4 zastępy Straży Pożarnej. * 19.09.2018 r. Około godziny 19.00 w msc. Górno, pow. kielecki doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wyniku zderzenia ranna została jedna osoba. W akcji ratowniczej brało udział 5 zastępów straży pożarnej, Policja i ZRM. * 18.09.2018r. ok. godziny 14:53 w miejscowości Starachowice miał miejsce wypadek samochodu osobowego, którym podróżowały 3 osoby. W wyniku zdarzenia dwie kobiety zostały zabrane do szpitala, natomiast mężczyzna nie wymagał hospitalizacji. Działania zastępów Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu KPP uczestnikom wypadku oraz odłączeniu akumulatora w pojeździe. W zdarzeniu udział brało 3 zastępy PSP. * * * * * * * * *