×

Błąd

Webmaster zablokował dostęp do tej strony i nie może zostać uruchomiona.

2018-01-27 | Jednostka: KP PSP Sandomierz

W dniu 19 stycznia br. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bilczy gmina Obrazów odbyło strażacko – samorządowe spotkanie opłatkowe. W spotkaniu opłatkowym uczestniczyły wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, komendanci miejsko– gminni ZOSP RP z terenu powiatu sandomierskiego, a także przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji. Spotkanie otworzył wójt Obrazowa Krzysztof Tworek wraz z komendantem gminnym Obrazowa dh. Markiem Cieciurą.
W spotkaniu wziął udział m.in. poseł PiS Marek Kwitek, który także podkreślił wymiar integracyjny tego rodzaju wydarzeń oraz ten, dotyczący bezpośredniego kontaktu z ludźmi i ich problemami.
Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu reprezentował z-ca komendanta kpt. Andrzej Włodarczyk, który podziękował wszystkim jednostkom OSP za pełną poświecenia i oddania strażacką służbę, podsumował dofinansowanie jednostek OSP z terenu powiatu, a także poruszył temat prowadzonych kampanii społecznych i komunikatów prewencyjno- informacyjnych, gdzie co roku Państwowa Straż Pożarna wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną przekazuje mieszkańcom powiatu.

Opracowanie: kpt. Andrzej Włodarczyk

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 23.06.2018 r. Chęciny . Około godz. 17.35 doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z osobowym. W zdarzeniu zostały poszkodowane 4 osoby, które zostały przewiezione przez ZRM do szpitala. W działaniach ratowniczych brały udział 5 zastępów Straży Pożarnej, ZRM, LPR i Policja. 21.06.2018 r. W województwie świętokrzyskim odnotowano 40 zdarzeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru. W/w interwencje dotyczyły: uszkodzenia budynków mieszkalnych – 2 interwencje, uszkodzenia budynków gospodarczych – 2 interwencje, usuwania powalonych drzew – 36 interwencji. Podczas w/w zdarzeń nie było osób poszkodowanych. *