2018-01-27 | Jednostka: KP PSP Sandomierz

W dniu 19 stycznia br. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bilczy gmina Obrazów odbyło strażacko – samorządowe spotkanie opłatkowe. W spotkaniu opłatkowym uczestniczyły wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, komendanci miejsko– gminni ZOSP RP z terenu powiatu sandomierskiego, a także przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji. Spotkanie otworzył wójt Obrazowa Krzysztof Tworek wraz z komendantem gminnym Obrazowa dh. Markiem Cieciurą.
W spotkaniu wziął udział m.in. poseł PiS Marek Kwitek, który także podkreślił wymiar integracyjny tego rodzaju wydarzeń oraz ten, dotyczący bezpośredniego kontaktu z ludźmi i ich problemami.
Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu reprezentował z-ca komendanta kpt. Andrzej Włodarczyk, który podziękował wszystkim jednostkom OSP za pełną poświecenia i oddania strażacką służbę, podsumował dofinansowanie jednostek OSP z terenu powiatu, a także poruszył temat prowadzonych kampanii społecznych i komunikatów prewencyjno- informacyjnych, gdzie co roku Państwowa Straż Pożarna wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną przekazuje mieszkańcom powiatu.

Opracowanie: kpt. Andrzej Włodarczyk

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 22.03.2018r. Kielce ul. Warszawska. Około godziny 18.00 w mieszkaniu załączył się czujnik tlenku węgla. Urządzenia pomiarowe straży pożarnej wskazały maksymalne stężenie CO 300 ppm. Pogotowie ratunkowe zabrało do szpitala 3 osoby. 21.03.2018r. Warzyn Drugi pow. jędrzejowski, Ok. godziny 9.30 samochód osobowy wpadł w poślizg i wyleciał z jezdni. W wyniku zdarzenia ranny został kierowca auta. ZRM zabrał go do szpitala. Pasażerowi KPP udzielili strażacy. Po przebadaniu przez ZRM pasażer pozostał na miejscu. W działaniach udział brało 4 zastępy Straży Pożarnych, ZRM oraz Policja. * *