×

Błąd

Webmaster zablokował dostęp do tej strony i nie może zostać uruchomiona.

2018-01-31 | Jednostka: KP PSP Busko-Zdrój

29 stycznia 2018 roku, zgodnie z przyjętym harmonogramem, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju bryg. Artur Brachowicz wizytował jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Skotnikach Małych, gmina Busko-Zdrój. Podczas spotkania ze strażakami omówiono tematy dotyczące m.in. bieżącej działalności jednostki, utrzymania sprzętu oraz pojazdu ratowniczo-gaśniczego, a także potrzeby  w zakresie wyposażenia. Warto nadmienić, że wizytowana jednostka w 2017 roku otrzymała środki finansowe z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”, z przeznaczeniem na prace remontowe w budynku remizy. Dzięki wsparciu finansowemu warunki bytowe jednostki uległy znacznej poprawie. W ramach prac remontowych w pomieszczeniu garażowym wykonano min. nową wylewkę, wymieniono instalację elektryczną oraz położono płytki.

Opracowanie: mł. bryg. Marek Lis

Zdjęcia: KP PSP w Busku-Zdroju

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 21.06.2018 r. W województwie świętokrzyskim odnotowano 40 zdarzeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru. W/w interwencje dotyczyły: uszkodzenia budynków mieszkalnych – 2 interwencje, uszkodzenia budynków gospodarczych – 2 interwencje, usuwania powalonych drzew – 36 interwencji. Podczas w/w zdarzeń nie było osób poszkodowanych. 20.06.2018.r. Kielce, zalew kielecki. Około godziny 17:30 strażacy poszukiwali mężczyzny prawdopodobnie znajdującego się pod wodą. Przy użyciu łodzi i sprzętu poszukiwawczego odnaleziono poszkodowanego a nurkowie z PSP wydobyli z wody nieprzytomnego mężczyznę, obecny na miejscu lekarz ZRM stwierdził zgon wydobytej z zalewu osoby. W działaniach udział brało 9 zastępów Straży Pożarnej. 19.06.2018r. Jędrzejów ul. Przypkowskiego. Około godz. 16.00 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W zdarzeniu zostały poszkodowane 4 osoby, które zostały przewiezione przez ZRM do szpitala. W działaniach brały udział 2 zastępy straży pożarnej, ZRM i policja. 18.06.2018 r. Nowiny, pow. kielecki. Około godz. 14:23 na terenie składowania odpadów niebezpiecznych i innych, doszło do kilku wycieków nieznanych substancji z zaworów spustowych zbiorników typu MAUZER. Działania PSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, uszczelnieniu w/w wycieków oraz identyfikacji substancji chemicznych. W działaniach brało udział 5 zastępów Państwowej Straży Pożarnej. *