2018-02-02 | Jednostka: KP PSP Pińczów

W ramach współpracy z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi oraz nadzoru nad gotowością bojową poszczególnych OSP, 1 lutego 2018 r. Komendanta Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie mł. bryg. Grzegorz Karwat wizytował jednostki OSP w miejscowościach Tur Dolny, Sędowice, Wrocieryż oraz Pawłowice. Spotkanie z druhami było okazją do zapoznania się z potrzebami poszczególnych jednostek oraz faktycznym stanem wyposażenia i gotowości bojowej.

W ramach wizytacji jednostki, które otrzymały dotacje w 2017 roku ze środków MSWiA „Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczno- gaśniczych” oraz dotacje pochodzące z Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego mogły przedstawić zakres zmian, które nastąpiły po wykorzystaniu przyznanym im dotacji, w tym w zapleczu sprzętowym oraz lokalowym. Dzięki przekazanym funduszom druhowie OSP mogli wykonać niezbędne prace pozwalające zapewnić im bezpieczne i sprawne funkcjonowanie, w tym remonty pomieszczeń garażowych oraz instalacji w obiektach.

 

Opracowanie: kpt. Paweł Obważanek

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Pińczowie

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 22.03.2018r. Kielce ul. Warszawska. Około godziny 18.00 w mieszkaniu załączył się czujnik tlenku węgla. Urządzenia pomiarowe straży pożarnej wskazały maksymalne stężenie CO 300 ppm. Pogotowie ratunkowe zabrało do szpitala 3 osoby. 21.03.2018r. Warzyn Drugi pow. jędrzejowski, Ok. godziny 9.30 samochód osobowy wpadł w poślizg i wyleciał z jezdni. W wyniku zdarzenia ranny został kierowca auta. ZRM zabrał go do szpitala. Pasażerowi KPP udzielili strażacy. Po przebadaniu przez ZRM pasażer pozostał na miejscu. W działaniach udział brało 4 zastępy Straży Pożarnych, ZRM oraz Policja. * *