×

Błąd

Webmaster zablokował dostęp do tej strony i nie może zostać uruchomiona.

2018-02-02 | Jednostka: KP PSP Pińczów

W ramach współpracy z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi oraz nadzoru nad gotowością bojową poszczególnych OSP, 1 lutego 2018 r. Komendanta Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie mł. bryg. Grzegorz Karwat wizytował jednostki OSP w miejscowościach Tur Dolny, Sędowice, Wrocieryż oraz Pawłowice. Spotkanie z druhami było okazją do zapoznania się z potrzebami poszczególnych jednostek oraz faktycznym stanem wyposażenia i gotowości bojowej.

W ramach wizytacji jednostki, które otrzymały dotacje w 2017 roku ze środków MSWiA „Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczno- gaśniczych” oraz dotacje pochodzące z Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego mogły przedstawić zakres zmian, które nastąpiły po wykorzystaniu przyznanym im dotacji, w tym w zapleczu sprzętowym oraz lokalowym. Dzięki przekazanym funduszom druhowie OSP mogli wykonać niezbędne prace pozwalające zapewnić im bezpieczne i sprawne funkcjonowanie, w tym remonty pomieszczeń garażowych oraz instalacji w obiektach.

 

Opracowanie: kpt. Paweł Obważanek

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Pińczowie

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 23.06.2018 r. Chęciny . Około godz. 17.35 doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z osobowym. W zdarzeniu zostały poszkodowane 4 osoby, które zostały przewiezione przez ZRM do szpitala. W działaniach ratowniczych brały udział 5 zastępów Straży Pożarnej, ZRM, LPR i Policja. 21.06.2018 r. W województwie świętokrzyskim odnotowano 40 zdarzeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru. W/w interwencje dotyczyły: uszkodzenia budynków mieszkalnych – 2 interwencje, uszkodzenia budynków gospodarczych – 2 interwencje, usuwania powalonych drzew – 36 interwencji. Podczas w/w zdarzeń nie było osób poszkodowanych. *