×

Błąd

Webmaster zablokował dostęp do tej strony i nie może zostać uruchomiona.

2018-02-02 | Jednostka: KP PSP Starachowice

31 stycznia br. w trakcie sesji rady powiatu starachowickiego odbyło się podsumowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach w roku 2017.
Komendant Powiatowy PSP - st. bryg. Wiesław Ungier w obecności członków rady oraz przedstawicieli innych służb współdziałających w zakresie poprawy bezpieczeństwa, tj: m.in. policji i prokuratury przedstawił szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadań profilaktycznych mających na celu edukację i podnoszenie świadomości społecznej odnośnie zapobiegania zagrożeniom.

Szczegółowo omówiono statystykę zdarzeń wraz z przykładami najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych akcji ratowniczo- gaśniczych w 2017 roku. Zaprezentowano także działalność starachowickiej komendy PSP w zakresie współpracy z ochotniczymi strażami pożarnymi. Ponadto przedstawiono realizację budżetu komendy oraz działania prowadzone w zakresie kontrolno- rozpoznawczym, logistycznym i kwatermistrzowskim,  zagadnienia doskonalenia zawodowego i szkolenia OSP a także plany rozwoju na kolejny rok.
Na koniec st. bryg. Wiesław Ungier dziękując władzom samorządowym za udzielone wsparcie w 2017 roku prosił o dalszą równie owocną współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Nyga
Zdjęcia: Kazimierz Cuch, Echo Dnia

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 23.06.2018 r. Chęciny . Około godz. 17.35 doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z osobowym. W zdarzeniu zostały poszkodowane 4 osoby, które zostały przewiezione przez ZRM do szpitala. W działaniach ratowniczych brały udział 5 zastępów Straży Pożarnej, ZRM, LPR i Policja. 21.06.2018 r. W województwie świętokrzyskim odnotowano 40 zdarzeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru. W/w interwencje dotyczyły: uszkodzenia budynków mieszkalnych – 2 interwencje, uszkodzenia budynków gospodarczych – 2 interwencje, usuwania powalonych drzew – 36 interwencji. Podczas w/w zdarzeń nie było osób poszkodowanych. *