2018-02-02 | Jednostka: KP PSP Starachowice

31 stycznia br. w trakcie sesji rady powiatu starachowickiego odbyło się podsumowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach w roku 2017.
Komendant Powiatowy PSP - st. bryg. Wiesław Ungier w obecności członków rady oraz przedstawicieli innych służb współdziałających w zakresie poprawy bezpieczeństwa, tj: m.in. policji i prokuratury przedstawił szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadań profilaktycznych mających na celu edukację i podnoszenie świadomości społecznej odnośnie zapobiegania zagrożeniom.

Szczegółowo omówiono statystykę zdarzeń wraz z przykładami najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych akcji ratowniczo- gaśniczych w 2017 roku. Zaprezentowano także działalność starachowickiej komendy PSP w zakresie współpracy z ochotniczymi strażami pożarnymi. Ponadto przedstawiono realizację budżetu komendy oraz działania prowadzone w zakresie kontrolno- rozpoznawczym, logistycznym i kwatermistrzowskim,  zagadnienia doskonalenia zawodowego i szkolenia OSP a także plany rozwoju na kolejny rok.
Na koniec st. bryg. Wiesław Ungier dziękując władzom samorządowym za udzielone wsparcie w 2017 roku prosił o dalszą równie owocną współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Nyga
Zdjęcia: Kazimierz Cuch, Echo Dnia

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 12.12.2018r. Czajęcice, pow. ostrowiecki. Wypadek z udziałem samochodu ciężarowego i dostawczego. Pojazdami podróżowali sami kierowcy. W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniósł kierowca sam. dostawczego. W działaniach udział brało 6 zastępów straży pożarnej oraz inne służby. * 11.12.2018 r. Rzeczyca Mokra, pow. sandomierski. Około godziny 17.20 do SK KP w Sandomierzu wpłynęło zgłoszenie o zadymieniu na parterze. Po dotarciu na miejsce zdarzenia zastępów Straży Pożarnej stwierdzono duże zadymienie w pomieszczeniu suteryn domu jednorodzinnego. Okazało się, że wewnątrz znajdują się nagromadzone rzeczy, które uległy zapaleniu. Działania zastępów JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyłączeniu mediów w budynku, przeszukaniu obiektu, odnalezieniu nieprzytomnej kobiety, jej ewakuacji oraz przekazaniu poszkodowanej ratownikom ZRM. Następnie strażacy podali dwa prądy wody w natarciu na palące się śmieci. W wyniku tego zdarzenia o godz. 19.00 lekarz stwierdził zgon kobiety oraz postanowił zabrać do szpitala znajdującego się na miejscu mężczyznę. W działaniach udział brało 3 zastępy Straży Pożarnej oraz inne służby. * * * * *