2018-02-07 | Jednostka: KP PSP Skarżysko-Kamienna

Komenda Powiatowa PSP w Skarżysku-Kamiennej w 2017 roku przeprowadziła szereg działań prewencyjnych w ramach prowadzonych kampanii informacyjnych „Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz jej kontynuacji „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”.

Komendant Powiatowy PSP w Skarżysku-Kamiennej wraz ze swoim Zastępcą uczestniczyli w 20 prelekcjach, które przeprowadzili w szkołach podstawowych oraz gimnazjalnych. W zajęciach wzięło łącznie udział 444 nauczycieli. Podczas spotkań z kadrą pedagogiczną przybliżali oni zagrożenia, z jakimi mogą się potkać w szkołach oraz w życiu codziennym. Dyrektorom przekazano materiały dydaktyczne na nośnikach CD, które będą mogły być wykorzystane przez kadrę pedagogiczną w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych dzieciom z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Mamy nadzieje, że im wcześniej rozpocznie się edukacja dzieci tym bardziej one będą świadome odnośnie niebezpieczeństw pożarowych.

Czynny udział strażaków również można było zauważyć na festynach, pokazach oraz innych uroczystościach okolicznościowych które miały miejsce na terenie powiatu skarżyskiego. W minionym roku skarżyscy strażacy wzięli udział w 9 wydarzeniach, w których wzięło udział łącznie prawie 3000 uczestników. Podczas spotkań funkcjonariusze prezentowali uczestnikom sprzęt, jaki znajduje się na wyposażeniu samochodów ratowniczych.

W ramach „Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą” oraz „Bezpiecznych Wakacji 2017” funkcjonariusze uczestniczyli w 3 spotkaniach zorganizowanych w ośrodkach, gdzie wypoczywało łącznie prawie 200 dzieci. Podczas spotkań dzieci zostały zapoznane z zasadami bezpiecznego wypoczynku. Zaprezentowano również sprzęt znajdujący się na wyposażeniu tutejszej komendy powiatowej przeznaczony do ratownictwa wodnego, przypomniano dzieciom numery alarmowe oraz poinformowano jako powinno wyglądać prawidłowe zgłoszenie do służb ratowniczych. Istotnym elementem szkolenia był również pokaz kwalifikowanej pierwszej pomocy, ponieważ funkcjonariusze wskazali jakie najważniejsze działania należy podjąć w chwili kiedy ktoś zakrztusi się wodą lub zacznie się topić.

Wyznaczeni funkcjonariusze skarżyskiej komendy uczestniczyli w próbnych ćwiczeniach ewakuacyjnych, które zostały przeprowadzone w placówkach oświatowych z terenu powiatu skarżyskiego. W ciągu minionego roku uczestniczyli w 27 ewakuacjach, podczas których z zasadami ewakuacji zapoznało się 5785 dzieci. Po zakończeniu części praktycznej, funkcjonariusz podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat przeprowadzonej ewakuacji, uczył jak bezpiecznie zachować się w domu i w przypadku znalezienia się w sytuacji zagrożenia, a strażacy zaprezentowali wyposażenie samochodu gaśniczego. W naszej opinii cykliczne przeprowadzanie próbnych ewakuacji jest bardzo istotnym elementem, ponieważ w chwili wystąpienia realnego zagrożenia kadra szkoły jak i dzieci będą widziały jak bezpiecznie opuścić budynek.

Komenda Powiatowa PSP w Skarżysku-Kamiennej wkłada bardzo dużo wysiłku i starań aby poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju spotkaniach aktywnie brać udział w edukacji mieszkańców na temat bezpieczeństwa pożarowego. Mamy nadzieje, że nasze starania wpłyną na zmniejszenie liczby odnotowywanych zdarzeń na terenie powiatu skarżyskiego.

 

 

Opracowanie: st.kpt. Marcin Kuźdub KP PSP w Skarżysku-Kamiennej

Zdjęcia:  KP PSP w Skarżysku-Kamiennej

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 12.12.2018r. Czajęcice, pow. ostrowiecki. Wypadek z udziałem samochodu ciężarowego i dostawczego. Pojazdami podróżowali sami kierowcy. W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniósł kierowca sam. dostawczego. W działaniach udział brało 6 zastępów straży pożarnej oraz inne służby. * 11.12.2018 r. Rzeczyca Mokra, pow. sandomierski. Około godziny 17.20 do SK KP w Sandomierzu wpłynęło zgłoszenie o zadymieniu na parterze. Po dotarciu na miejsce zdarzenia zastępów Straży Pożarnej stwierdzono duże zadymienie w pomieszczeniu suteryn domu jednorodzinnego. Okazało się, że wewnątrz znajdują się nagromadzone rzeczy, które uległy zapaleniu. Działania zastępów JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyłączeniu mediów w budynku, przeszukaniu obiektu, odnalezieniu nieprzytomnej kobiety, jej ewakuacji oraz przekazaniu poszkodowanej ratownikom ZRM. Następnie strażacy podali dwa prądy wody w natarciu na palące się śmieci. W wyniku tego zdarzenia o godz. 19.00 lekarz stwierdził zgon kobiety oraz postanowił zabrać do szpitala znajdującego się na miejscu mężczyznę. W działaniach udział brało 3 zastępy Straży Pożarnej oraz inne służby. * * * * *