2018-02-07 | Jednostka: KP PSP Sandomierz

7 lutego 2018 roku komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu st. kpt. mgr inż. Piotr Krytusa wizytował jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Samborcu, która jest włączona do krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego. Celem wizyty komendanta powiatowego w jednostce OSP Samborzec było zapoznanie się z potencjałem sprzętowym wykorzystywanym podczas działań ratowniczo- gaśniczych oraz warunkami lokalowymi jakimi jednostka obecnie dysponuje. Podczas wizyty z druhami prowadzono rozmowy dotyczące bieżącej działalności statutowej, utrzymania  i konserwacji sprzętu i pojazdów pożarniczych. Druhowie przedstawiali również własne potrzeby i  plany dotyczące zakupów sprzętu, środków ochrony indywidualne. Podczas spotkania komendant zapoznał druhów o możliwości dotacji finansowych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych  w 2018 roku na zakup sprzętu pożarniczego oraz inwestycji remontowych związanych z działalnością operacyjną w budynkach strażnic. Jednocześnie podziękował za pełną poświęcenia i oddania strażacką służbę.

Opracowanie: st. kpt. Tomasz Chmielewski KP PSP w Sandomierz

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Sandomierzu

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 22.03.2018r. Kielce ul. Warszawska. Około godziny 18.00 w mieszkaniu załączył się czujnik tlenku węgla. Urządzenia pomiarowe straży pożarnej wskazały maksymalne stężenie CO 300 ppm. Pogotowie ratunkowe zabrało do szpitala 3 osoby. 21.03.2018r. Warzyn Drugi pow. jędrzejowski, Ok. godziny 9.30 samochód osobowy wpadł w poślizg i wyleciał z jezdni. W wyniku zdarzenia ranny został kierowca auta. ZRM zabrał go do szpitala. Pasażerowi KPP udzielili strażacy. Po przebadaniu przez ZRM pasażer pozostał na miejscu. W działaniach udział brało 4 zastępy Straży Pożarnych, ZRM oraz Policja. * *