Skuteczne i szybkie reagowanie oraz profesjonalne prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych jest możliwe jedynie przy wykorzystaniu nowoczesnych pojazdów i sprzętu. W roku 2017 jednostki państwowej oraz ochotniczej straży pożarnej z terenu województwa świętokrzyskiego zostały doposażone w nowoczesne samochody operacyjne, kwatermistrzowskie i ratowniczo–gaśnicze oraz specjalistyczny sprzętu za łączną kwotę 7 749 300 zł.

13 lutego 2018 roku z udziałem parlamentarzystów ziemi świętokrzyskiej: senatorów - Krzysztofa Słonia, Jarosława Rusieckiego, posłów na Sejm – Anny Krupki, Marii Zuby, Marka Kwitka, wicewojewody świętokrzyskiego Pana Andrzeja Bętkowskiego w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kielcach odbyło się uroczyste przekazanie zakupionego sprzętu dla 6 komend Państwowej Straży Pożarnej oraz 24 jednostek Ochotniczy Straży Pożarnych z terenu woj. świętokrzyskiego
W uroczystości uczestniczyli również szefowie i przedstawiciele służb współpracujących z Państwową Strażą Pożarną, komendanci PSP, dowódcy jednostek ratowniczo-gaśniczych z terenu województwa świętokrzyskiego oraz naczelnicy wydziałów KW PSP w Kielcach.

Uczestników uroczystości na placu Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach powitał świętokrzyski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Adam Czajka, po czym nastąpiło uroczyste wręczenie aktów przekazania i poświęcenie sprzętu przez wojewódzkiego kapelana strażaków. Akty strażakom wręczali: wicewojewoda świętokrzyski Pan Andrzej Bętkowski i świętokrzyski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Adam Czajka.

W trakcie uroczystości przekazany został następujący sprzęt:

  • siedem średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych (PSP – 1 szt., OSP – 6 szt.) na łączną kwotę 5 437 215 zł,
  • pięć lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP na łączną kwotę 1 219 491 zł,
  • trzy lekkie samochody operacyjne dla PSP na łączną kwotę 355 261 zł,  
  • jeden samochód lekki kwatermistrzowski dla PSP na kwotę 66 500 zł,
  • jeden mikrobus do przewozu osób dla PSP o wartości 118 080 zł,
  • czternaście łodzi ratowniczych (PSP – 1 szt., OSP – 13 szt.) na łączną kwotę 552 753,15 zł.

Zakup sprzętu został sfinansowany ze środków pochodzących z: "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020", dotacji na Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG), dotacji MSWiA, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, środków samorządowych, rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz środków własnych PSP i OSP.

Po głównej części uroczystości odbyła się odprawa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej województwa świętokrzyskiego, na której podsumowano działalność straży pożarnej na terenie województwa za 2017 rok oraz przedstawiono cele i kierunki działania na 2018 rok.
W odprawie udział wzięli wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Bętkowski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, komendanci PSP, naczelnicy wydziałów KW PSP w Kielcach, dowódcy jednostek ratowniczo-gaśniczych z terenu województwa.
Podczas odprawy podsumowano działania m. in. w zakresie działalności ratowniczo-gaśniczej, szkoleniowej, kontrolno-rozpoznawczej, zakupów sprzętu ratowniczego i łączności, rozbudowy strażnic i prewencji społecznej.

Ponadto, zaprezentowano film przedstawiający działalność świętokrzyskich strażaków w 2017 r.

W roku 2017 na terenie województwa świętokrzyskiego jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały 14 017 razy. Na ogólną ilość zdarzeń złożyło się: 5 570 pożarów, 8 101 miejscowych zagrożeń i 346 alarmów fałszywych. Największy wpływ na ostateczną liczbę miejscowych zagrożeń miał orkan Ksawery, który w dniach 5-6 października 2017 roku spowodował, że jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały 881 razy. Ponadto, miały miejsce 162 zdarzenia związane z tlenkiem węgla. W wyniku zaczadzenia 100 osób zostało rannych, a prowadzona przez strażaków kampania „Czad i ogień. Obudź czujność” przyniosła efekty w postaci braku ofiar śmiertelnych. 940 interwencji związanych było z gaszeniem pożarów budynków mieszkalnych, w wyniku których śmierć poniosło 8 osób, a 120 zostało rannych.
W 2017 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie województwa świętokrzyskiego interweniowały co 38 minut.

Opracowanie bryg. Adam Zaborowski, KW PSP Kielce
Zdjęcia: asp. Piotr Boksa, KP PSP Kazimierza Wielka

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 16.12.2018r. Donosy pow. kazimierski. Na drodze wojewódzkiej W-776 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych Audi 80 i Toyota Yaris. Pojazdami podróżowały trzy osoby. Decyzją lekarza jedna osoba (kierowca Toyoty) została przewieziona do szpitala. W działaniach udział brały 2 zastępy straży pożarnej oraz inne służby.15.12.2018 Kostomłoty Drugie pow. kielecki. Wypadek samochodu osobowego VW GolF na drodze krajowej 74. Pojazdem podróżowało 4 osoby, dwoje dorosłych i dwoje dzieci. Działania straży polegały na wsparciu psychicznym uczestników wypadku do czasu przybycia Zespołu Ratownictwa Medycznego oraz podarowaniu dzieciom maskotek "miś ratownik". Do szpitala na obserwacje zabrano 2 dzieci i ich matkę. W działaniach udział brało 3 zastępy straży pożarnej. 12.12.2018r. Czajęcice, pow. ostrowiecki. Wypadek z udziałem samochodu ciężarowego i dostawczego. Pojazdami podróżowali sami kierowcy. W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniósł kierowca sam. dostawczego. W działaniach udział brało 6 zastępów straży pożarnej oraz inne służby. * 11.12.2018 r. Rzeczyca Mokra, pow. sandomierski. Około godziny 17.20 do SK KP w Sandomierzu wpłynęło zgłoszenie o zadymieniu na parterze. Po dotarciu na miejsce zdarzenia zastępów Straży Pożarnej stwierdzono duże zadymienie w pomieszczeniu suteryn domu jednorodzinnego. Okazało się, że wewnątrz znajdują się nagromadzone rzeczy, które uległy zapaleniu. Działania zastępów JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyłączeniu mediów w budynku, przeszukaniu obiektu, odnalezieniu nieprzytomnej kobiety, jej ewakuacji oraz przekazaniu poszkodowanej ratownikom ZRM. Następnie strażacy podali dwa prądy wody w natarciu na palące się śmieci. W wyniku tego zdarzenia o godz. 19.00 lekarz stwierdził zgon kobiety oraz postanowił zabrać do szpitala znajdującego się na miejscu mężczyznę. W działaniach udział brało 3 zastępy Straży Pożarnej oraz inne służby. * * * * *