×

Błąd

Webmaster zablokował dostęp do tej strony i nie może zostać uruchomiona.

2018-02-19 | Jednostka: KP PSP Końskie

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zwolnił bryg. Bogusława Jakóbczyka ze służby w PSP z dniem 16 lutego 2018 roku. Uroczysty apel został zorganizowany w sali odpraw i narad Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich. Przybyło wielu znamienitych gości, m.in. zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. Robert Sabat, starosta konecki Bogdan Soboń, przedstawiciele władz powiatowych i samorządowych, byli komendanci powiatowi, przyjaciele i współpracownicy.

Komendant Jakóbczyk odszedł na zaopatrzenie emerytalne po blisko 28 latach nienagannej służby, dobry kolega i wychowawca wielu pokoleń strażaków - tymi słowami żegnał swojego zastępcę komendant powiatowy PSP w Końskich mł. bryg. Grzegorz Zieliński. Kontynuując, komendant przypomniał przebieg służby odchodzącego bryg. Jakóbczyka, która rozpoczęła się 26 sierpnia 1990 rok w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Krakowie. Na przestrzeni lat służby zawodowej bryg. Bogusław Jakóbczyk, uczestniczył i kierował działaniami podczas licznych pożarów i wypadków drogowych, wykazał się wielokrotnie ofiarnością, opanowaniem oraz umiejętnością właściwego wykorzystania posiadanej wiedzy i zdobytego doświadczenia. 

Kierując się odpowiedzialnością za wizerunek Państwowej Straży Pożarnej, tworzył bardzo dobre kontakty z władzami powiatu, samorządami gminnymi, służbami współdziałającymi oraz jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych. Dzięki jego staraniom Komenda Powiatowa PSP w Końskich wzbogaciła się niejednokrotnie w nowy sprzęt specjalistyczny, niezbędny w prowadzonych działaniach. Na bieżąco dbał również o podległych strażaków zapewniając im coraz lepsze warunki socjalno-bytowe. Kończąc, komendant Zieliński życzył zdrowia, wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń na kolejnym etapie życia. Kolejnym punktem uroczystości były okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości, składanie życzeń, wręczanie upominków i pamiątkowe zdjęcia. 

Po uroczystości zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. Robert Sabat spotkał się z załogą JRG pełniącą tego dnia służbę by przekazać główne kierunki działań w bieżącym roku. Omówione zostały tematy związane szczególnie z działalnością operacyjną Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej.

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Mariusz Czapelski

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 23.06.2018 r. Chęciny . Około godz. 17.35 doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z osobowym. W zdarzeniu zostały poszkodowane 4 osoby, które zostały przewiezione przez ZRM do szpitala. W działaniach ratowniczych brały udział 5 zastępów Straży Pożarnej, ZRM, LPR i Policja. 21.06.2018 r. W województwie świętokrzyskim odnotowano 40 zdarzeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru. W/w interwencje dotyczyły: uszkodzenia budynków mieszkalnych – 2 interwencje, uszkodzenia budynków gospodarczych – 2 interwencje, usuwania powalonych drzew – 36 interwencji. Podczas w/w zdarzeń nie było osób poszkodowanych. *