×

Błąd

Webmaster zablokował dostęp do tej strony i nie może zostać uruchomiona.

2018-02-22 | Jednostka: KP PSP Busko-Zdrój

W związku trwającymi feriami zimowymi Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku- Zdroju kontynuuje cykl spotkań informacyjno- edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, spędzających czas wolny od nauki w miejscu zamieszkania. 21 lutego 2018 roku buscy strażacy udali się z wizytą do Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej przy ulicy Orła Białego w Busku- Zdroju. W trakcie spotkania strażacy w szerokim zakresie omówili tematykę dotyczącą bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku. Przestrzegano dzieci przed nieprzemyślanymi zabawami na zamarzniętych zbiornikach, rzekach i ciekach wodnych, na drogach lub w ich pobliżu oraz o sposobach alarmowania służb ratowniczych. Omawiana była również tematyka związana z udzielaniem pierwszej pomocy oraz zagrożenia związane z tlenkiem węgla. Dużym zainteresowaniem ze strony dzieci  jak i obecnych rodziców cieszył się pokaz sprzętu wykorzystywanego podczas działań z ratownictwa wodno- lodowego oraz służący do udzielania pierwszej pomocy. Chętni zarówno dzieci jak i rodzice próbowali własnych sił na fantomie. Podczas spotkania strażacy przedstawili symulację zdarzenia, w wyniku którego człowiek wpada do wody podczas załamania się pod nim tafli lodowej. Ratownicy omówili zasady, jak należy zachować się w takich sytuacjach aby udzielić pomocy dbając równocześnie o swoje bezpieczeństwo. Na zakończenie spotkania w podziękowaniu za przeprowadzone spotkanie dzieci nagrodziły strażaków gromki brawami.

Opracownie: kpt. Jarosław Baran

Zdjęcia: KP PSP w Busku-Zdroju

 

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 20.06.2018.r. Kielce, zalew kielecki. Około godziny 17:30 strażacy poszukiwali mężczyzny prawdopodobnie znajdującego się pod wodą. Przy użyciu łodzi i sprzętu poszukiwawczego odnaleziono poszkodowanego a nurkowie z PSP wydobyli z wody nieprzytomnego mężczyznę, obecny na miejscu lekarz ZRM stwierdził zgon wydobytej z zalewu osoby. W działaniach udział brało 9 zastępów Straży Pożarnej. 19.06.2018r. Jędrzejów ul. Przypkowskiego. Około godz. 16.00 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W zdarzeniu zostały poszkodowane 4 osoby, które zostały przewiezione przez ZRM do szpitala. W działaniach brały udział 2 zastępy straży pożarnej, ZRM i policja. 18.06.2018 r. Nowiny, pow. kielecki. Około godz. 14:23 na terenie składowania odpadów niebezpiecznych i innych, doszło do kilku wycieków nieznanych substancji z zaworów spustowych zbiorników typu MAUZER. Działania PSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, uszczelnieniu w/w wycieków oraz identyfikacji substancji chemicznych. W działaniach brało udział 5 zastępów Państwowej Straży Pożarnej. *