×

Błąd

Webmaster zablokował dostęp do tej strony i nie może zostać uruchomiona.

26 lutego 2018 roku w siedzibie Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 4 w Chmielniku odbyła się uroczysta zmiana służby w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne st. ogn. Dariusza Janus. W obecności Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik Pawła Wójcika, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chmielniku Sławomira Wójcika, kadry kierowniczej Komendy Miejskiej PSP w Kielcach oraz  strażaków tej jednostki komendant miejski bryg. Sławomir Karwat podziękował st. ogn. Dariuszowi Janus za zaangażowanie podczas wieloletniej służby oraz życzył dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym wręczając pamiątkowy list gratulacyjny. Pan st. ogn. Dariusz  Janus służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej rozpoczął z dniem 1 sierpnia 1998 roku jako stażysta w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej w Chmielniku. W 1999 roku ukończył kurs kwalifikacyjny szeregowców Państwowej Straży Pożarnej a następnie w roku 2003 w Centralnej  Szkole PSP w Częstochowie ukończył Kurs Kwalifikacyjny Podoficerów PSP. W okresie pełnienia służby zajmował następujące stanowiska w hierarchii zawodowej, m.in. młodszy ratownik, ratownik, starszy ratownik, specjalista ratownik, dowódca zastępu. Pan st. ogn. Dariusz Janus w czasie swojej 20 letniej służby dał się poznać jako strażak wzorowo wykonujący powierzone zadania służbowe. Niejednokrotnie udowodnił, że posiada znakomite predyspozycje do prowadzenia działań ratowniczych oraz podejmowania szybkich i trafnych decyzji. Pan st. ogn . Dariusz Janus, decyzją Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach na własną prośbę został zwolniony z dniem 26.02.2018 roku po 29 latach pracy zawodowej.

Opracowanie: kpt. Seweryn Trepka

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Kielcach

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 21.06.2018 r. W województwie świętokrzyskim odnotowano 40 zdarzeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru. W/w interwencje dotyczyły: uszkodzenia budynków mieszkalnych – 2 interwencje, uszkodzenia budynków gospodarczych – 2 interwencje, usuwania powalonych drzew – 36 interwencji. Podczas w/w zdarzeń nie było osób poszkodowanych. 20.06.2018.r. Kielce, zalew kielecki. Około godziny 17:30 strażacy poszukiwali mężczyzny prawdopodobnie znajdującego się pod wodą. Przy użyciu łodzi i sprzętu poszukiwawczego odnaleziono poszkodowanego a nurkowie z PSP wydobyli z wody nieprzytomnego mężczyznę, obecny na miejscu lekarz ZRM stwierdził zgon wydobytej z zalewu osoby. W działaniach udział brało 9 zastępów Straży Pożarnej. 19.06.2018r. Jędrzejów ul. Przypkowskiego. Około godz. 16.00 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W zdarzeniu zostały poszkodowane 4 osoby, które zostały przewiezione przez ZRM do szpitala. W działaniach brały udział 2 zastępy straży pożarnej, ZRM i policja. 18.06.2018 r. Nowiny, pow. kielecki. Około godz. 14:23 na terenie składowania odpadów niebezpiecznych i innych, doszło do kilku wycieków nieznanych substancji z zaworów spustowych zbiorników typu MAUZER. Działania PSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, uszczelnieniu w/w wycieków oraz identyfikacji substancji chemicznych. W działaniach brało udział 5 zastępów Państwowej Straży Pożarnej. *