2018-02-28 | Jednostka: KP PSP Skarżysko-Kamienna

28 lutego 2018 r. w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP w Skarżysku-Kamiennej odbyła się narada podsumowująca działalności Komendy powiatowej PSP za 2017 rok. Podczas spotkania zostały również omówiene zadania przyjęte do realizacji na 2018 roku. W naradzie, której gospodarzem był Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej uczestniczyli również Dyrektor Biura Parlamentarnego Sekretarz Generalny Solidarnej Polski Mariusz Gosek, Doradca Ministra Sprawiedliwości Dariusz Banasik, Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Bętkowski przedstawiciele władz samorządowych powiatu skarżyskiego na czele z Wicestarostą Skarżyskim Arturem Berusem. W naradzie uczestniczył także wójt gminy Łączna Romuald Kowaliński, pracownicy zajmujący się sprawami ppoż. w gminach oraz prezesi jednostek OSP powiatu skarżyskiego i pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Skarżysku-Kamiennej.

Po przywitaniu wszystkich zaproszonych gości naradę rozpoczął Komendant Powiatowy PSP w Skarżysku-Kamiennej, który w formie prezentacji multimedialnej dokonał szczegółowej analizy zadań zrealizowanych w minionym roku przez Państwową Straż Pożarną i jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w zakresie funkcjonowania KSRG na terenie powiatu skarżyskiego. Komendant w swoim wystąpieniu w szczególny sposób odniósł się do zagadnień operacyjnych związanych z działaniami interwencyjnymi, a ponadto poruszył zagadnienia dotyczące: aktualnego stanu zatrudnienia, gospodarki finansowej, stanu bazy lokalowej oraz wyposażenia technicznego jednostek straży pożarnej, działalności kontrolno-rozpoznawczej i działalności szkoleniowej. Ponadto zwrócił uwagę na istotną rolę jednostek OSP jaką one odgrywają w prawidłowym funkcjonowaniu systemu KSRG, zwracając również uwagę na ogromną rolę  władz samorządowych i powiatu w tworzeniu bezpiecznego systemu skutecznie chroniącego lokalną społeczność przed zagrożeniami. Komendant podziękował wszystkim urzędom i innym podmiotom za wszelkie formy wsparcia dla strażaków przy realizacji postawionych przed nimi zadań, za pomoc, zaangażowanie i rozumienie tematyki bezpieczeństwa.

Po wystąpieniu Komendanta Powiatowego PSP w Skarżysku-Kamiennej głos zabrał wicewojewoda świętokrzyski, który dziękując wszystkim strażakom powiatu skarżyskiego i instytucją wspierającym  za całoroczny wkład w kreowaniu bezpieczeństwa w powiecie odniósł się również do form finansowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Bardzo istotnym punktem narady było omówienie i przedstawienie możliwości finansowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach nowo uruchomionego programu z Funduszu Sprawiedliwości na sprzęt ratowniczy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, na który przeznaczono ponad 100 mln zł. Program omówił Dyrektor Biura Parlamentarnego Sekretarz Generalny Solidarnej Polski Mariusz Gosek, który ze szczegółami przedstawił zasady przystąpienia do programu, by skorzystać z tej formy dofinansowania. Po zakończeniu wystąpienia i krótkiej dyskusji w sprawach programu naradę zakończył Komendant Powiatowy PSP w Skarżysku-Kamiennej dziękując za obecność wszystkim zaproszonym gościom.

Opracowanie: kpt. Tomasz Kandyba, KP PSP w Skarżysku-Kamiennej

Zdjęcia: st. kpt. Marcin Kuźdub, KP PSP w Skarżysku-Kamiennej

 

 

 

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 16.12.2018r. Donosy pow. kazimierski. Na drodze wojewódzkiej W-776 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych Audi 80 i Toyota Yaris. Pojazdami podróżowały trzy osoby. Decyzją lekarza jedna osoba (kierowca Toyoty) została przewieziona do szpitala. W działaniach udział brały 2 zastępy straży pożarnej oraz inne służby.15.12.2018 Kostomłoty Drugie pow. kielecki. Wypadek samochodu osobowego VW GolF na drodze krajowej 74. Pojazdem podróżowało 4 osoby, dwoje dorosłych i dwoje dzieci. Działania straży polegały na wsparciu psychicznym uczestników wypadku do czasu przybycia Zespołu Ratownictwa Medycznego oraz podarowaniu dzieciom maskotek "miś ratownik". Do szpitala na obserwacje zabrano 2 dzieci i ich matkę. W działaniach udział brało 3 zastępy straży pożarnej. 12.12.2018r. Czajęcice, pow. ostrowiecki. Wypadek z udziałem samochodu ciężarowego i dostawczego. Pojazdami podróżowali sami kierowcy. W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniósł kierowca sam. dostawczego. W działaniach udział brało 6 zastępów straży pożarnej oraz inne służby. * 11.12.2018 r. Rzeczyca Mokra, pow. sandomierski. Około godziny 17.20 do SK KP w Sandomierzu wpłynęło zgłoszenie o zadymieniu na parterze. Po dotarciu na miejsce zdarzenia zastępów Straży Pożarnej stwierdzono duże zadymienie w pomieszczeniu suteryn domu jednorodzinnego. Okazało się, że wewnątrz znajdują się nagromadzone rzeczy, które uległy zapaleniu. Działania zastępów JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyłączeniu mediów w budynku, przeszukaniu obiektu, odnalezieniu nieprzytomnej kobiety, jej ewakuacji oraz przekazaniu poszkodowanej ratownikom ZRM. Następnie strażacy podali dwa prądy wody w natarciu na palące się śmieci. W wyniku tego zdarzenia o godz. 19.00 lekarz stwierdził zgon kobiety oraz postanowił zabrać do szpitala znajdującego się na miejscu mężczyznę. W działaniach udział brało 3 zastępy Straży Pożarnej oraz inne służby. * * * * *