×

Błąd

Webmaster zablokował dostęp do tej strony i nie może zostać uruchomiona.

2018-02-28 | Jednostka: KP PSP Skarżysko-Kamienna

28 lutego 2018 r. w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP w Skarżysku-Kamiennej odbyła się narada podsumowująca działalności Komendy powiatowej PSP za 2017 rok. Podczas spotkania zostały również omówiene zadania przyjęte do realizacji na 2018 roku. W naradzie, której gospodarzem był Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej uczestniczyli również Dyrektor Biura Parlamentarnego Sekretarz Generalny Solidarnej Polski Mariusz Gosek, Doradca Ministra Sprawiedliwości Dariusz Banasik, Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Bętkowski przedstawiciele władz samorządowych powiatu skarżyskiego na czele z Wicestarostą Skarżyskim Arturem Berusem. W naradzie uczestniczył także wójt gminy Łączna Romuald Kowaliński, pracownicy zajmujący się sprawami ppoż. w gminach oraz prezesi jednostek OSP powiatu skarżyskiego i pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Skarżysku-Kamiennej.

Po przywitaniu wszystkich zaproszonych gości naradę rozpoczął Komendant Powiatowy PSP w Skarżysku-Kamiennej, który w formie prezentacji multimedialnej dokonał szczegółowej analizy zadań zrealizowanych w minionym roku przez Państwową Straż Pożarną i jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w zakresie funkcjonowania KSRG na terenie powiatu skarżyskiego. Komendant w swoim wystąpieniu w szczególny sposób odniósł się do zagadnień operacyjnych związanych z działaniami interwencyjnymi, a ponadto poruszył zagadnienia dotyczące: aktualnego stanu zatrudnienia, gospodarki finansowej, stanu bazy lokalowej oraz wyposażenia technicznego jednostek straży pożarnej, działalności kontrolno-rozpoznawczej i działalności szkoleniowej. Ponadto zwrócił uwagę na istotną rolę jednostek OSP jaką one odgrywają w prawidłowym funkcjonowaniu systemu KSRG, zwracając również uwagę na ogromną rolę  władz samorządowych i powiatu w tworzeniu bezpiecznego systemu skutecznie chroniącego lokalną społeczność przed zagrożeniami. Komendant podziękował wszystkim urzędom i innym podmiotom za wszelkie formy wsparcia dla strażaków przy realizacji postawionych przed nimi zadań, za pomoc, zaangażowanie i rozumienie tematyki bezpieczeństwa.

Po wystąpieniu Komendanta Powiatowego PSP w Skarżysku-Kamiennej głos zabrał wicewojewoda świętokrzyski, który dziękując wszystkim strażakom powiatu skarżyskiego i instytucją wspierającym  za całoroczny wkład w kreowaniu bezpieczeństwa w powiecie odniósł się również do form finansowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Bardzo istotnym punktem narady było omówienie i przedstawienie możliwości finansowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach nowo uruchomionego programu z Funduszu Sprawiedliwości na sprzęt ratowniczy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, na który przeznaczono ponad 100 mln zł. Program omówił Dyrektor Biura Parlamentarnego Sekretarz Generalny Solidarnej Polski Mariusz Gosek, który ze szczegółami przedstawił zasady przystąpienia do programu, by skorzystać z tej formy dofinansowania. Po zakończeniu wystąpienia i krótkiej dyskusji w sprawach programu naradę zakończył Komendant Powiatowy PSP w Skarżysku-Kamiennej dziękując za obecność wszystkim zaproszonym gościom.

Opracowanie: kpt. Tomasz Kandyba, KP PSP w Skarżysku-Kamiennej

Zdjęcia: st. kpt. Marcin Kuźdub, KP PSP w Skarżysku-Kamiennej

 

 

 

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 21.06.2018 r. W województwie świętokrzyskim odnotowano 40 zdarzeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru. W/w interwencje dotyczyły: uszkodzenia budynków mieszkalnych – 2 interwencje, uszkodzenia budynków gospodarczych – 2 interwencje, usuwania powalonych drzew – 36 interwencji. Podczas w/w zdarzeń nie było osób poszkodowanych. 20.06.2018.r. Kielce, zalew kielecki. Około godziny 17:30 strażacy poszukiwali mężczyzny prawdopodobnie znajdującego się pod wodą. Przy użyciu łodzi i sprzętu poszukiwawczego odnaleziono poszkodowanego a nurkowie z PSP wydobyli z wody nieprzytomnego mężczyznę, obecny na miejscu lekarz ZRM stwierdził zgon wydobytej z zalewu osoby. W działaniach udział brało 9 zastępów Straży Pożarnej. 19.06.2018r. Jędrzejów ul. Przypkowskiego. Około godz. 16.00 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W zdarzeniu zostały poszkodowane 4 osoby, które zostały przewiezione przez ZRM do szpitala. W działaniach brały udział 2 zastępy straży pożarnej, ZRM i policja. 18.06.2018 r. Nowiny, pow. kielecki. Około godz. 14:23 na terenie składowania odpadów niebezpiecznych i innych, doszło do kilku wycieków nieznanych substancji z zaworów spustowych zbiorników typu MAUZER. Działania PSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, uszczelnieniu w/w wycieków oraz identyfikacji substancji chemicznych. W działaniach brało udział 5 zastępów Państwowej Straży Pożarnej. *