×

Błąd

Webmaster zablokował dostęp do tej strony i nie może zostać uruchomiona.

28 lutego br. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach odbyła się narada roczna podsumowująca działalności kieleckich strażaków w 2017 roku, a także poświęcona omówieniu zadań przewidzianych do realizacji w roku 2018. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in.: z-ca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP - bryg. Tomasz Bajerczak, wicestarosta kielecki - Zenon Janus, przedstawiciel  Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Kielce - Andrzej Siewior , komendant miejski Policji – nadkom. Piotr Zalewski,  z–ca dyrektora ŚCRMiTS - Ryszard Bedla ,  prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP - dh Ireneusz Żak,  burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu kieleckiego, komendanci gminni i naczelnicy OSP, przedstawiciele związków zawodowych działających przy Komendzie.

komendant miejski PSP –  bryg. Sławomir Karwat przywitał uczestników narady oraz przedstawił jej program. Następnie kpt. Michał Świąder  - p.o. z –cy komendanta miejskiego PSP omówił zagadnienia operacyjno – szkoleniowe, natomiast st.bryg. Paweł Górniak – z-ca komendanta miejskiego PSP omówił zagadnienia kontrolno – rozpoznawcze oraz kwatermistrzowsko – techniczne.
W dalszej części narady w dyskusji głos zabrali zaproszeni goście dziękując kieleckim strażakom za codzienną służbę oraz życząc realizacji planów na rok 2018.

Podsumowania narady dokonał z-ca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Tomasz Bajerczak, który podziękował kieleckim strażakom PSP i OSP za zaangażowanie i wkład pracy oraz samorządom i instytucjom za podejmowane działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, a następnie przedstawił kierunki działania w PSP na rok 2018.
Na zakończenie narady komendant miejski PSP przyłączył się do podziękowań dla władz samorządowych, służb współpracujących oraz strażaków ochotników i zaprosił uczestników narady do zwiedzania powstałej w 2017 roku sali edukacyjnej ,,Ognik”.

 

Autor:  kpt. Seweryn Trepka
Zdjęcia: archiwum KM PSP w Kielcach

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 21.06.2018 r. W województwie świętokrzyskim odnotowano 40 zdarzeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru. W/w interwencje dotyczyły: uszkodzenia budynków mieszkalnych – 2 interwencje, uszkodzenia budynków gospodarczych – 2 interwencje, usuwania powalonych drzew – 36 interwencji. Podczas w/w zdarzeń nie było osób poszkodowanych. 20.06.2018.r. Kielce, zalew kielecki. Około godziny 17:30 strażacy poszukiwali mężczyzny prawdopodobnie znajdującego się pod wodą. Przy użyciu łodzi i sprzętu poszukiwawczego odnaleziono poszkodowanego a nurkowie z PSP wydobyli z wody nieprzytomnego mężczyznę, obecny na miejscu lekarz ZRM stwierdził zgon wydobytej z zalewu osoby. W działaniach udział brało 9 zastępów Straży Pożarnej. 19.06.2018r. Jędrzejów ul. Przypkowskiego. Około godz. 16.00 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W zdarzeniu zostały poszkodowane 4 osoby, które zostały przewiezione przez ZRM do szpitala. W działaniach brały udział 2 zastępy straży pożarnej, ZRM i policja. 18.06.2018 r. Nowiny, pow. kielecki. Około godz. 14:23 na terenie składowania odpadów niebezpiecznych i innych, doszło do kilku wycieków nieznanych substancji z zaworów spustowych zbiorników typu MAUZER. Działania PSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, uszczelnieniu w/w wycieków oraz identyfikacji substancji chemicznych. W działaniach brało udział 5 zastępów Państwowej Straży Pożarnej. *