28 lutego br. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach odbyła się narada roczna podsumowująca działalności kieleckich strażaków w 2017 roku, a także poświęcona omówieniu zadań przewidzianych do realizacji w roku 2018. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in.: z-ca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP - bryg. Tomasz Bajerczak, wicestarosta kielecki - Zenon Janus, przedstawiciel  Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Kielce - Andrzej Siewior , komendant miejski Policji – nadkom. Piotr Zalewski,  z–ca dyrektora ŚCRMiTS - Ryszard Bedla ,  prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP - dh Ireneusz Żak,  burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu kieleckiego, komendanci gminni i naczelnicy OSP, przedstawiciele związków zawodowych działających przy Komendzie.

komendant miejski PSP –  bryg. Sławomir Karwat przywitał uczestników narady oraz przedstawił jej program. Następnie kpt. Michał Świąder  - p.o. z –cy komendanta miejskiego PSP omówił zagadnienia operacyjno – szkoleniowe, natomiast st.bryg. Paweł Górniak – z-ca komendanta miejskiego PSP omówił zagadnienia kontrolno – rozpoznawcze oraz kwatermistrzowsko – techniczne.
W dalszej części narady w dyskusji głos zabrali zaproszeni goście dziękując kieleckim strażakom za codzienną służbę oraz życząc realizacji planów na rok 2018.

Podsumowania narady dokonał z-ca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Tomasz Bajerczak, który podziękował kieleckim strażakom PSP i OSP za zaangażowanie i wkład pracy oraz samorządom i instytucjom za podejmowane działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, a następnie przedstawił kierunki działania w PSP na rok 2018.
Na zakończenie narady komendant miejski PSP przyłączył się do podziękowań dla władz samorządowych, służb współpracujących oraz strażaków ochotników i zaprosił uczestników narady do zwiedzania powstałej w 2017 roku sali edukacyjnej ,,Ognik”.

 

Autor:  kpt. Seweryn Trepka
Zdjęcia: archiwum KM PSP w Kielcach

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 12.12.2018r. Czajęcice, pow. ostrowiecki. Wypadek z udziałem samochodu ciężarowego i dostawczego. Pojazdami podróżowali sami kierowcy. W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniósł kierowca sam. dostawczego. W działaniach udział brało 6 zastępów straży pożarnej oraz inne służby. * 11.12.2018 r. Rzeczyca Mokra, pow. sandomierski. Około godziny 17.20 do SK KP w Sandomierzu wpłynęło zgłoszenie o zadymieniu na parterze. Po dotarciu na miejsce zdarzenia zastępów Straży Pożarnej stwierdzono duże zadymienie w pomieszczeniu suteryn domu jednorodzinnego. Okazało się, że wewnątrz znajdują się nagromadzone rzeczy, które uległy zapaleniu. Działania zastępów JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyłączeniu mediów w budynku, przeszukaniu obiektu, odnalezieniu nieprzytomnej kobiety, jej ewakuacji oraz przekazaniu poszkodowanej ratownikom ZRM. Następnie strażacy podali dwa prądy wody w natarciu na palące się śmieci. W wyniku tego zdarzenia o godz. 19.00 lekarz stwierdził zgon kobiety oraz postanowił zabrać do szpitala znajdującego się na miejscu mężczyznę. W działaniach udział brało 3 zastępy Straży Pożarnej oraz inne służby. * * * * *