28 lutego br. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach odbyła się narada roczna podsumowująca działalności kieleckich strażaków w 2017 roku, a także poświęcona omówieniu zadań przewidzianych do realizacji w roku 2018. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in.: z-ca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP - bryg. Tomasz Bajerczak, wicestarosta kielecki - Zenon Janus, przedstawiciel  Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Kielce - Andrzej Siewior , komendant miejski Policji – nadkom. Piotr Zalewski,  z–ca dyrektora ŚCRMiTS - Ryszard Bedla ,  prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP - dh Ireneusz Żak,  burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu kieleckiego, komendanci gminni i naczelnicy OSP, przedstawiciele związków zawodowych działających przy Komendzie.

komendant miejski PSP –  bryg. Sławomir Karwat przywitał uczestników narady oraz przedstawił jej program. Następnie kpt. Michał Świąder  - p.o. z –cy komendanta miejskiego PSP omówił zagadnienia operacyjno – szkoleniowe, natomiast st.bryg. Paweł Górniak – z-ca komendanta miejskiego PSP omówił zagadnienia kontrolno – rozpoznawcze oraz kwatermistrzowsko – techniczne.
W dalszej części narady w dyskusji głos zabrali zaproszeni goście dziękując kieleckim strażakom za codzienną służbę oraz życząc realizacji planów na rok 2018.

Podsumowania narady dokonał z-ca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Tomasz Bajerczak, który podziękował kieleckim strażakom PSP i OSP za zaangażowanie i wkład pracy oraz samorządom i instytucjom za podejmowane działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, a następnie przedstawił kierunki działania w PSP na rok 2018.
Na zakończenie narady komendant miejski PSP przyłączył się do podziękowań dla władz samorządowych, służb współpracujących oraz strażaków ochotników i zaprosił uczestników narady do zwiedzania powstałej w 2017 roku sali edukacyjnej ,,Ognik”.

 

Autor:  kpt. Seweryn Trepka
Zdjęcia: archiwum KM PSP w Kielcach

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 24.09.2018r. W związku z sytuacją pogodową na terenie kraju, w ciągu dobry w województwie świętokrzyskim odnotowano około 300 interwencji. Zdarzenia związane były z powalonym drzewami, uszkodzonymi dachami oraz budynkami. W działaniach udział brało około 370 zastępów Straży Pożarnej i ponad 1500 strażaków. * 21.09.2018r. Około godziny 15.30 w msc. Ruszcza-Płaszczyzna pow. sandomierski doszło do przewrócenia platformy sadowniczej podczas pracy. W wyniku zdarzenia 5 osób zostało zabranych do szpitala. Na miejscu ZRM, Policja, 4 zastępy Straży Pożarnej. * 19.09.2018 r. Około godziny 19.00 w msc. Górno, pow. kielecki doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wyniku zderzenia ranna została jedna osoba. W akcji ratowniczej brało udział 5 zastępów straży pożarnej, Policja i ZRM. * 18.09.2018r. ok. godziny 14:53 w miejscowości Starachowice miał miejsce wypadek samochodu osobowego, którym podróżowały 3 osoby. W wyniku zdarzenia dwie kobiety zostały zabrane do szpitala, natomiast mężczyzna nie wymagał hospitalizacji. Działania zastępów Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu KPP uczestnikom wypadku oraz odłączeniu akumulatora w pojeździe. W zdarzeniu udział brało 3 zastępy PSP. * * * * * * * * *