28 lutego br. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach odbyła się narada roczna podsumowująca działalności kieleckich strażaków w 2017 roku, a także poświęcona omówieniu zadań przewidzianych do realizacji w roku 2018. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in.: z-ca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP - bryg. Tomasz Bajerczak, wicestarosta kielecki - Zenon Janus, przedstawiciel  Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Kielce - Andrzej Siewior , komendant miejski Policji – nadkom. Piotr Zalewski,  z–ca dyrektora ŚCRMiTS - Ryszard Bedla ,  prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP - dh Ireneusz Żak,  burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu kieleckiego, komendanci gminni i naczelnicy OSP, przedstawiciele związków zawodowych działających przy Komendzie.

komendant miejski PSP –  bryg. Sławomir Karwat przywitał uczestników narady oraz przedstawił jej program. Następnie kpt. Michał Świąder  - p.o. z –cy komendanta miejskiego PSP omówił zagadnienia operacyjno – szkoleniowe, natomiast st.bryg. Paweł Górniak – z-ca komendanta miejskiego PSP omówił zagadnienia kontrolno – rozpoznawcze oraz kwatermistrzowsko – techniczne.
W dalszej części narady w dyskusji głos zabrali zaproszeni goście dziękując kieleckim strażakom za codzienną służbę oraz życząc realizacji planów na rok 2018.

Podsumowania narady dokonał z-ca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Tomasz Bajerczak, który podziękował kieleckim strażakom PSP i OSP za zaangażowanie i wkład pracy oraz samorządom i instytucjom za podejmowane działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, a następnie przedstawił kierunki działania w PSP na rok 2018.
Na zakończenie narady komendant miejski PSP przyłączył się do podziękowań dla władz samorządowych, służb współpracujących oraz strażaków ochotników i zaprosił uczestników narady do zwiedzania powstałej w 2017 roku sali edukacyjnej ,,Ognik”.

 

Autor:  kpt. Seweryn Trepka
Zdjęcia: archiwum KM PSP w Kielcach

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 22.03.2018r. Kielce ul. Warszawska. Około godziny 18.00 w mieszkaniu załączył się czujnik tlenku węgla. Urządzenia pomiarowe straży pożarnej wskazały maksymalne stężenie CO 300 ppm. Pogotowie ratunkowe zabrało do szpitala 3 osoby. 21.03.2018r. Warzyn Drugi pow. jędrzejowski, Ok. godziny 9.30 samochód osobowy wpadł w poślizg i wyleciał z jezdni. W wyniku zdarzenia ranny został kierowca auta. ZRM zabrał go do szpitala. Pasażerowi KPP udzielili strażacy. Po przebadaniu przez ZRM pasażer pozostał na miejscu. W działaniach udział brało 4 zastępy Straży Pożarnych, ZRM oraz Policja. * *