×

Błąd

Webmaster zablokował dostęp do tej strony i nie może zostać uruchomiona.

2018-03-01 | Jednostka: KP PSP Ostrowiec Św.

28 lutego 2018 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się roczna narada podsumowująca działalność strażaków z powiatu ostrowieckiego za rok 2017 oraz przedstawiająca kierunki z zakresu ochrony przeciwpożarowej na rok 2018.
Podsumowania dokonał komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim st. bryg. Robert Grudzień oraz zastępca komendanta powiatowego PSP st. kpt. Tomasz Łyjak. W naradzie uczestniczyli prezydent miasta Ostrowiec Świętokrzyskiego, burmistrzowie oraz wójtowie gmin z powiatu ostrowieckiego, dyrektor biura senatorskiego senatora Jarosława Rusieckiego, prezesi oraz komendanci gminni ochotniczych straży pożarnej z terenu powiatu ostrowieckiego, lokalne media.
Na spotkaniu omówiono szereg zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Podczas narady komendant powiatowy PSP zwrócił uwagę na istotną rolę jednostek OSP, jaką odgrywają w prawidłowym funkcjonowaniu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, podkreślił również że dużą rolę władz samorządowych i powiatu w tworzeniu bezpiecznego systemu skutecznie chroniącego lokalną społeczność przed zagrożeniami.  
Komendant podziękował wszystkim instytucjom i innym podmiotom za wszelkie formy wsparcia dla strażaków przy realizacji postawionych przed nimi zadań, za pomoc, zaangażowanie i zrozumienie dla problemów z zakresu bezpieczeństwa.

Opracowanie: kpt. Sebastian Klaus, KP PSP Ostrowiec Św.
Zdjęcia: Karol Gębusia, KP PSP Ostrowiec Św.

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 21.06.2018 r. W województwie świętokrzyskim odnotowano 40 zdarzeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru. W/w interwencje dotyczyły: uszkodzenia budynków mieszkalnych – 2 interwencje, uszkodzenia budynków gospodarczych – 2 interwencje, usuwania powalonych drzew – 36 interwencji. Podczas w/w zdarzeń nie było osób poszkodowanych. 20.06.2018.r. Kielce, zalew kielecki. Około godziny 17:30 strażacy poszukiwali mężczyzny prawdopodobnie znajdującego się pod wodą. Przy użyciu łodzi i sprzętu poszukiwawczego odnaleziono poszkodowanego a nurkowie z PSP wydobyli z wody nieprzytomnego mężczyznę, obecny na miejscu lekarz ZRM stwierdził zgon wydobytej z zalewu osoby. W działaniach udział brało 9 zastępów Straży Pożarnej. 19.06.2018r. Jędrzejów ul. Przypkowskiego. Około godz. 16.00 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W zdarzeniu zostały poszkodowane 4 osoby, które zostały przewiezione przez ZRM do szpitala. W działaniach brały udział 2 zastępy straży pożarnej, ZRM i policja. 18.06.2018 r. Nowiny, pow. kielecki. Około godz. 14:23 na terenie składowania odpadów niebezpiecznych i innych, doszło do kilku wycieków nieznanych substancji z zaworów spustowych zbiorników typu MAUZER. Działania PSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, uszczelnieniu w/w wycieków oraz identyfikacji substancji chemicznych. W działaniach brało udział 5 zastępów Państwowej Straży Pożarnej. *