2018-03-01 | Jednostka: Staszów

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie zakończyła kolejny cykl szkoleń doskonalących dla jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego prowadzonych w okresie od 18 stycznia do 23 lutego br. Pierwsze szkolenie doskonalące miało za zadanie przypomnienie i utrwalenie wiadomości z zakresu prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w porze nocnej oraz na akwenach wodnych.  Szkolenie podzielone zostało na część teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna szkolenia rozpoczynała się od szkolenie BHP dotyczącego prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych w porze nocnej i na akwenach wodnych oraz szkolenia z zakresu obsługi sieci radiowych UKF. Omówiono także założenia kampanii społecznej "Czad i ogień. Obudź czujność". Po zakończeniu szkolenia teoretycznego przystąpiono do części praktycznej, która odbywała się na placu komendy oraz na pobliskim akwenie wodnym. W szkoleniu tym uczestniczyło 19 jednostek OSP (96 ratowników) włączonych do KSRG.

Drugi cykl szkoleń doskonalących realizowany był z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zajęcia realizowane były przez strażaków ratowników z jednostki ratowniczo- gaśniczej posiadających tytuł ratownika medycznego. Przybyli na szkolenia doskonalące strażacy ratownicy z jednostek OSP doskonalili swoje umiejętności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy na sprzęcie szkoleniowym znajdujący się na wyposażeniu komendy. W trakcie prowadzonych zajęć, dokonano również weryfikacji sprzętu w zestawach PSP R1 będących na wyposażeniu jednostek OSP biorących udział w szkoleniu. Po sprawdzeniu zestawu jednostki OSP otrzymały informacje, co należy wymienić lub dokupić aby zestaw był zgodny z obowiązującymi przepisami. W szkoleniu uczestniczyło 16 jednostek OSP (70 ratowników).

Ćwiczący strażacy wykazali duże zaangażowanie podczas prowadzonych ćwiczeń i potwierdzili dalszą chęć udziału w podobnych szkoleniach.

Opracowanie: st. kpt. Jarosław Juszczyk

Zdjęcia: Archiwum KP

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 12.12.2018r. Czajęcice, pow. ostrowiecki. Wypadek z udziałem samochodu ciężarowego i dostawczego. Pojazdami podróżowali sami kierowcy. W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniósł kierowca sam. dostawczego. W działaniach udział brało 6 zastępów straży pożarnej oraz inne służby. * 11.12.2018 r. Rzeczyca Mokra, pow. sandomierski. Około godziny 17.20 do SK KP w Sandomierzu wpłynęło zgłoszenie o zadymieniu na parterze. Po dotarciu na miejsce zdarzenia zastępów Straży Pożarnej stwierdzono duże zadymienie w pomieszczeniu suteryn domu jednorodzinnego. Okazało się, że wewnątrz znajdują się nagromadzone rzeczy, które uległy zapaleniu. Działania zastępów JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyłączeniu mediów w budynku, przeszukaniu obiektu, odnalezieniu nieprzytomnej kobiety, jej ewakuacji oraz przekazaniu poszkodowanej ratownikom ZRM. Następnie strażacy podali dwa prądy wody w natarciu na palące się śmieci. W wyniku tego zdarzenia o godz. 19.00 lekarz stwierdził zgon kobiety oraz postanowił zabrać do szpitala znajdującego się na miejscu mężczyznę. W działaniach udział brało 3 zastępy Straży Pożarnej oraz inne służby. * * * * *