2018-03-01 | Jednostka: Staszów

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie zakończyła kolejny cykl szkoleń doskonalących dla jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego prowadzonych w okresie od 18 stycznia do 23 lutego br. Pierwsze szkolenie doskonalące miało za zadanie przypomnienie i utrwalenie wiadomości z zakresu prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w porze nocnej oraz na akwenach wodnych.  Szkolenie podzielone zostało na część teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna szkolenia rozpoczynała się od szkolenie BHP dotyczącego prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych w porze nocnej i na akwenach wodnych oraz szkolenia z zakresu obsługi sieci radiowych UKF. Omówiono także założenia kampanii społecznej "Czad i ogień. Obudź czujność". Po zakończeniu szkolenia teoretycznego przystąpiono do części praktycznej, która odbywała się na placu komendy oraz na pobliskim akwenie wodnym. W szkoleniu tym uczestniczyło 19 jednostek OSP (96 ratowników) włączonych do KSRG.

Drugi cykl szkoleń doskonalących realizowany był z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zajęcia realizowane były przez strażaków ratowników z jednostki ratowniczo- gaśniczej posiadających tytuł ratownika medycznego. Przybyli na szkolenia doskonalące strażacy ratownicy z jednostek OSP doskonalili swoje umiejętności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy na sprzęcie szkoleniowym znajdujący się na wyposażeniu komendy. W trakcie prowadzonych zajęć, dokonano również weryfikacji sprzętu w zestawach PSP R1 będących na wyposażeniu jednostek OSP biorących udział w szkoleniu. Po sprawdzeniu zestawu jednostki OSP otrzymały informacje, co należy wymienić lub dokupić aby zestaw był zgodny z obowiązującymi przepisami. W szkoleniu uczestniczyło 16 jednostek OSP (70 ratowników).

Ćwiczący strażacy wykazali duże zaangażowanie podczas prowadzonych ćwiczeń i potwierdzili dalszą chęć udziału w podobnych szkoleniach.

Opracowanie: st. kpt. Jarosław Juszczyk

Zdjęcia: Archiwum KP

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 24.09.2018r. W związku z sytuacją pogodową na terenie kraju, w ciągu dobry w województwie świętokrzyskim odnotowano około 300 interwencji. Zdarzenia związane były z powalonym drzewami, uszkodzonymi dachami oraz budynkami. W działaniach udział brało około 370 zastępów Straży Pożarnej i ponad 1500 strażaków. * 21.09.2018r. Około godziny 15.30 w msc. Ruszcza-Płaszczyzna pow. sandomierski doszło do przewrócenia platformy sadowniczej podczas pracy. W wyniku zdarzenia 5 osób zostało zabranych do szpitala. Na miejscu ZRM, Policja, 4 zastępy Straży Pożarnej. * 19.09.2018 r. Około godziny 19.00 w msc. Górno, pow. kielecki doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wyniku zderzenia ranna została jedna osoba. W akcji ratowniczej brało udział 5 zastępów straży pożarnej, Policja i ZRM. * 18.09.2018r. ok. godziny 14:53 w miejscowości Starachowice miał miejsce wypadek samochodu osobowego, którym podróżowały 3 osoby. W wyniku zdarzenia dwie kobiety zostały zabrane do szpitala, natomiast mężczyzna nie wymagał hospitalizacji. Działania zastępów Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu KPP uczestnikom wypadku oraz odłączeniu akumulatora w pojeździe. W zdarzeniu udział brało 3 zastępy PSP. * * * * * * * * *