2018-03-01 | Jednostka: Staszów

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie zakończyła kolejny cykl szkoleń doskonalących dla jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego prowadzonych w okresie od 18 stycznia do 23 lutego br. Pierwsze szkolenie doskonalące miało za zadanie przypomnienie i utrwalenie wiadomości z zakresu prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w porze nocnej oraz na akwenach wodnych.  Szkolenie podzielone zostało na część teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna szkolenia rozpoczynała się od szkolenie BHP dotyczącego prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych w porze nocnej i na akwenach wodnych oraz szkolenia z zakresu obsługi sieci radiowych UKF. Omówiono także założenia kampanii społecznej "Czad i ogień. Obudź czujność". Po zakończeniu szkolenia teoretycznego przystąpiono do części praktycznej, która odbywała się na placu komendy oraz na pobliskim akwenie wodnym. W szkoleniu tym uczestniczyło 19 jednostek OSP (96 ratowników) włączonych do KSRG.

Drugi cykl szkoleń doskonalących realizowany był z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zajęcia realizowane były przez strażaków ratowników z jednostki ratowniczo- gaśniczej posiadających tytuł ratownika medycznego. Przybyli na szkolenia doskonalące strażacy ratownicy z jednostek OSP doskonalili swoje umiejętności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy na sprzęcie szkoleniowym znajdujący się na wyposażeniu komendy. W trakcie prowadzonych zajęć, dokonano również weryfikacji sprzętu w zestawach PSP R1 będących na wyposażeniu jednostek OSP biorących udział w szkoleniu. Po sprawdzeniu zestawu jednostki OSP otrzymały informacje, co należy wymienić lub dokupić aby zestaw był zgodny z obowiązującymi przepisami. W szkoleniu uczestniczyło 16 jednostek OSP (70 ratowników).

Ćwiczący strażacy wykazali duże zaangażowanie podczas prowadzonych ćwiczeń i potwierdzili dalszą chęć udziału w podobnych szkoleniach.

Opracowanie: st. kpt. Jarosław Juszczyk

Zdjęcia: Archiwum KP

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 22.03.2018r. Kielce ul. Warszawska. Około godziny 18.00 w mieszkaniu załączył się czujnik tlenku węgla. Urządzenia pomiarowe straży pożarnej wskazały maksymalne stężenie CO 300 ppm. Pogotowie ratunkowe zabrało do szpitala 3 osoby. 21.03.2018r. Warzyn Drugi pow. jędrzejowski, Ok. godziny 9.30 samochód osobowy wpadł w poślizg i wyleciał z jezdni. W wyniku zdarzenia ranny został kierowca auta. ZRM zabrał go do szpitala. Pasażerowi KPP udzielili strażacy. Po przebadaniu przez ZRM pasażer pozostał na miejscu. W działaniach udział brało 4 zastępy Straży Pożarnych, ZRM oraz Policja. * *