×

Błąd

Webmaster zablokował dostęp do tej strony i nie może zostać uruchomiona.

2018-03-01 | Jednostka: Staszów

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie zakończyła kolejny cykl szkoleń doskonalących dla jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego prowadzonych w okresie od 18 stycznia do 23 lutego br. Pierwsze szkolenie doskonalące miało za zadanie przypomnienie i utrwalenie wiadomości z zakresu prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w porze nocnej oraz na akwenach wodnych.  Szkolenie podzielone zostało na część teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna szkolenia rozpoczynała się od szkolenie BHP dotyczącego prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych w porze nocnej i na akwenach wodnych oraz szkolenia z zakresu obsługi sieci radiowych UKF. Omówiono także założenia kampanii społecznej "Czad i ogień. Obudź czujność". Po zakończeniu szkolenia teoretycznego przystąpiono do części praktycznej, która odbywała się na placu komendy oraz na pobliskim akwenie wodnym. W szkoleniu tym uczestniczyło 19 jednostek OSP (96 ratowników) włączonych do KSRG.

Drugi cykl szkoleń doskonalących realizowany był z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zajęcia realizowane były przez strażaków ratowników z jednostki ratowniczo- gaśniczej posiadających tytuł ratownika medycznego. Przybyli na szkolenia doskonalące strażacy ratownicy z jednostek OSP doskonalili swoje umiejętności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy na sprzęcie szkoleniowym znajdujący się na wyposażeniu komendy. W trakcie prowadzonych zajęć, dokonano również weryfikacji sprzętu w zestawach PSP R1 będących na wyposażeniu jednostek OSP biorących udział w szkoleniu. Po sprawdzeniu zestawu jednostki OSP otrzymały informacje, co należy wymienić lub dokupić aby zestaw był zgodny z obowiązującymi przepisami. W szkoleniu uczestniczyło 16 jednostek OSP (70 ratowników).

Ćwiczący strażacy wykazali duże zaangażowanie podczas prowadzonych ćwiczeń i potwierdzili dalszą chęć udziału w podobnych szkoleniach.

Opracowanie: st. kpt. Jarosław Juszczyk

Zdjęcia: Archiwum KP

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 21.06.2018 r. W województwie świętokrzyskim odnotowano 40 zdarzeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru. W/w interwencje dotyczyły: uszkodzenia budynków mieszkalnych – 2 interwencje, uszkodzenia budynków gospodarczych – 2 interwencje, usuwania powalonych drzew – 36 interwencji. Podczas w/w zdarzeń nie było osób poszkodowanych. 20.06.2018.r. Kielce, zalew kielecki. Około godziny 17:30 strażacy poszukiwali mężczyzny prawdopodobnie znajdującego się pod wodą. Przy użyciu łodzi i sprzętu poszukiwawczego odnaleziono poszkodowanego a nurkowie z PSP wydobyli z wody nieprzytomnego mężczyznę, obecny na miejscu lekarz ZRM stwierdził zgon wydobytej z zalewu osoby. W działaniach udział brało 9 zastępów Straży Pożarnej. 19.06.2018r. Jędrzejów ul. Przypkowskiego. Około godz. 16.00 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W zdarzeniu zostały poszkodowane 4 osoby, które zostały przewiezione przez ZRM do szpitala. W działaniach brały udział 2 zastępy straży pożarnej, ZRM i policja. 18.06.2018 r. Nowiny, pow. kielecki. Około godz. 14:23 na terenie składowania odpadów niebezpiecznych i innych, doszło do kilku wycieków nieznanych substancji z zaworów spustowych zbiorników typu MAUZER. Działania PSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, uszczelnieniu w/w wycieków oraz identyfikacji substancji chemicznych. W działaniach brało udział 5 zastępów Państwowej Straży Pożarnej. *