×

Błąd

Webmaster zablokował dostęp do tej strony i nie może zostać uruchomiona.

2018-03-01 | Jednostka: KP PSP Włoszczowa

1 marca  2018 r. w sali szkoleniowej Komendy Powiatowej PSP we Włoszczowie odbyła się narada podsumowująca działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu włoszczowskiego w roku  2017. W naradzie, której gospodarzem był bryg. Krzysztof Ciosek - komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie uczestniczyli mi.in.: Senator RP Pan Jacek Włosowicz, Doradca Wojewody Świętokrzyskiego dr Bartłomiej Dorywalski, Dyrektor Biura Parlamentarnego Sekretarz Generalny Solidarnej Polski Mariusz Gosek, przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu włoszczowskiego na czele z Wicestarostą Włoszczowskim Zbigniewem Krzyśkiem, Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Mariusz Przyborowski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Wiktor Krotla oraz prezesi jednostek OSP i pracownicy komendy.

Po przywitaniu wszystkich zaproszonych gości naradę rozpoczął komendant powiatowy PSP, który w formie prezentacji multimedialnej dokonał szczegółowej analizy zadań zrealizowanych w minionym roku przez Państwową Straż Pożarną i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Komendant w swoim wystąpieniu odniósł się m.in. do zagadnień operacyjnych związanych z działaniami interwencyjnymi. Statystyki pokazują, że ilość interwencji w 2017 roku znacznie  wzrosła w stosunku do 2016 roku. W roku 2017 na terenie powiatu włoszczowskiego  odnotowano 615 zdarzeń. W porównaniu do 2016 roku (496 zdarzeń) liczba interwencji wzrosła o 20 %. Ponadto zwrócił uwagę na istotną rolę jednostek OSP w prawidłowym funkcjonowaniu KSRG oraz ogromną rolę władz samorządowych szczebla gminnego, jak i powiatowego.  Komendant podziękował wszystkim urzędom i instytucjom za wszelkie formy wsparcia dla strażaków przy realizacji postawionych przed nimi zadań, za pomoc, zaangażowanie i rozumienie tematyki bezpieczeństwa. Po wystąpieniu komendanta pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych dokonali prezentacji z realizacji zadań służbowych i omówili najczęściej pojawiające się wśród druhów  zapytania. Podsumowanie było  również okazją do zwrócenia uwagi na zagrożenia, potrzeby sprzętowe oraz kierunki rozwoju pożarnictwa zarówno tego zawodowego jak również ochotniczego.

Senator RP Pan Jacek Włosowicz oraz Pan Mariusz Gosek omówili druhom zasady ubiegania się  o dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w ramach nowo uruchomionego programu z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu ratowniczego, na który przeznaczono ponad 100 mln zł. Następnie  głos zabrał doradca wojewody świętokrzyskiego dr Bartłomiej Dorywalski, który dziękując wszystkim strażakom powiatu włoszczowskiego i instytucjom wspierającym  za całoroczny wkład w kreowaniu bezpieczeństwa w powiecie odniósł się również do form finansowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Słowa podziękowania za profesjonalizm,  zaangażowanie włoszczowskich strażaków w realizacji nałożonych na komendę zadań i bardzo dobrą współpracę wyrazili się również Wicestarosta Włoszczowski Zbigniew Krzysiek oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Wiktor Krotla. Po zakończeniu wystąpień i krótkiej dyskusji naradę zakończył bryg. Krzysztof Ciosek  komendant powiatowy PSP we Włoszczowie dziękując za obecność wszystkim zaproszonym gościom.

 

Opracowanie: mł. bryg. Tomasz Szymański

Zdjęcia: archiwum KP PSP we Włoszczowie

 

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 23.06.2018 r. Chęciny . Około godz. 17.35 doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z osobowym. W zdarzeniu zostały poszkodowane 4 osoby, które zostały przewiezione przez ZRM do szpitala. W działaniach ratowniczych brały udział 5 zastępów Straży Pożarnej, ZRM, LPR i Policja. 21.06.2018 r. W województwie świętokrzyskim odnotowano 40 zdarzeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru. W/w interwencje dotyczyły: uszkodzenia budynków mieszkalnych – 2 interwencje, uszkodzenia budynków gospodarczych – 2 interwencje, usuwania powalonych drzew – 36 interwencji. Podczas w/w zdarzeń nie było osób poszkodowanych. *