×

Błąd

Webmaster zablokował dostęp do tej strony i nie może zostać uruchomiona.

2018-03-05 | Jednostka: Staszów

3 marca  2018 r. w sali szkoleniowej strażnicy OSP Połaniec przeprowadzone zostało szkolenie dla strażaków OSP z terenu Miasta i Gminy Połaniec. Szkolenie zorganizowane i przeprowadzone zostało wspólnie z: Fundacją Wspomagania Oświaty w Połańcu, Spółką ENEA Elektrownia Połaniec. Celem szkolenia było omówienie: ogólnych zasad bezpieczeństwa podczas działań ratowniczo- gaśniczych, zasad i metod udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzenia działań ratowniczych w obrębie linii energetycznych, zagrożeń występujących na terenie elektrowni oraz zasad bezpieczeństwa na terenie zakładu. Powyższe zagadnienia podczas szkolenia przedstawili funkcjonariusze KP PSP Staszów oraz pracownicy ENEA Elektrownia Połaniec.

Uczestników szkolenia zapoznano również z założeniami  akcji „Czad i ogień. Obudź czujność – II edycja”. Omówiono główne zagrożenia, jakie niesie ze sobą tlenek węgla oraz zasady postępowania podczas akcji ratowniczych z udziałem osób poszkodowanych w wyniku zatrucia czadem. Podczas szkolenia przedstawicielom  jednostek OSP przekazane zostały czujniki tlenku węgla. Zarząd każdej OSP poproszony został o wskazanie 5 gospodarstw domowych na terenie swojej miejscowości, w których taki czujnik wykrywający ten niebezpieczny gaz jest najbardziej potrzebny. Czujniki tlenku węgla zostały zakupione przez ENEA Elektrownia Połaniec wraz Fundacją Wspomagania Oświaty w Połańcu.

 

Opracowanie: kpt. Grzegorz Stawiarz

Zdjęcia: kpt. Grzegorz Stawiarz

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 20.06.2018.r. Kielce, zalew kielecki. Około godziny 17:30 strażacy poszukiwali mężczyzny prawdopodobnie znajdującego się pod wodą. Przy użyciu łodzi i sprzętu poszukiwawczego odnaleziono poszkodowanego a nurkowie z PSP wydobyli z wody nieprzytomnego mężczyznę, obecny na miejscu lekarz ZRM stwierdził zgon wydobytej z zalewu osoby. W działaniach udział brało 9 zastępów Straży Pożarnej. 19.06.2018r. Jędrzejów ul. Przypkowskiego. Około godz. 16.00 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W zdarzeniu zostały poszkodowane 4 osoby, które zostały przewiezione przez ZRM do szpitala. W działaniach brały udział 2 zastępy straży pożarnej, ZRM i policja. 18.06.2018 r. Nowiny, pow. kielecki. Około godz. 14:23 na terenie składowania odpadów niebezpiecznych i innych, doszło do kilku wycieków nieznanych substancji z zaworów spustowych zbiorników typu MAUZER. Działania PSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, uszczelnieniu w/w wycieków oraz identyfikacji substancji chemicznych. W działaniach brało udział 5 zastępów Państwowej Straży Pożarnej. *