Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie zimowym oraz zwiększoną liczbę interwencji w kraju związanych ze zdarzeniami na akwenach wodnych w okresie zimowym, zgłaszamy gotowość włączenia się w akcję pomocy w organizacji bezpiecznych lodowisk.

Strażacy Państwowej Straży Pożarnej udzielą wsparcia w organizacji lodowiska na pisemną prośbę dyrektora szkoły lub zarządcy terenu, zwanym dalej Zgłaszającym.

Do prośby należy dołączyć pisemną zgodę władz samorządowych na pobór wody oraz zgodę właściciela terenu na wylanie lodowiska.

Prośba wraz ze wszystkimi załącznikami powinna zostać skierowana do najbliższej jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej.

Warunkiem wylania lodowiska jest właściwe przygotowanie przez Zgłaszającego terenu poprzez: wyrównanie nawierzchni, usypanie band z piasku lub śniegu, ewentualne ustawienie barierek.

Pomoc w przygotowaniu lodowiska zostanie udzielona w uzgodnionym wcześniej terminie pod warunkiem, że będą sprzyjające warunki atmosferyczne.

Należy pamiętać, że za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie lodowiska odpowiada Zgłaszający.

Dodał:Adam Zaborowski

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 18.04.2018r. Busko - Zdrój ul.Leszka Marcińca. Około godziny 12 :10 doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. Strażacy ewakuowali trzy osoby z pojazdów, następnie przekazali poszkodowanych Pogotowiu Ratunkowemu. Osoby te zostały przewiezione do szpitala. W działaniach ratowniczych udział brały 4 zastępy Straży Pożarnej. 17.04.2018 r. Starachowice. Do KP PSP w Starachowicach wpłynęło zgłoszenie o osobie znajdującej się w studni na prywatnej posesji. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że w studni znajduje się mężczyzna a obecny lekarz na miejscu wcześniej stwierdził zgon poszkodowanego. Działania PSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia a następnie na prośbę prokuratury wydobyciu ciała mężczyzny przy pomocy sprzętu wysokościowego . W działaniach ratowniczych udział brały 2 zastępy Straży Pożarnej. Dalsze czynności prowadzi KPP w Starachowicach. * 16.04.2018r. Mąchocice Kapitulne. Na łuku drogi doszło do zderzenia samochodu osobowego Opel Astra i samochodu dostawczego. Jedna osoba ranna uwięziona w sam osobowym, wydobyta przez JOP i przekazana ZRM po czym została zabrana do szpitala. W akcji ratowniczej brało udział 5 zastępów straży pożarnej oraz inne służby. * * * *