×

Błąd

Webmaster zablokował dostęp do tej strony i nie może zostać uruchomiona.

23 lutego 2017 roku w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli odbyła się konferencja pod tytułem: „Ochrona przeciwpożarowa w szkołach i innych obiektach o charakterze edukacyjnym”, której współorganizatorem była Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Przedmiotowa konferencja dedykowana była dla dyrektorów szkół z terenu województwa świętokrzyskiego, której celem było m. in. zapoznanie z obecnie obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz z praktycznym sprawdzeniem warunków ewakuacji w placówkach oświatowych.

Uczestników spotkania zapoznano z kampanią społeczną „Czad i ogień. Obudź czujność” zainicjowaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wspólnie z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej. Przybliżono tematykę dotyczącą zatruć tlenkiem węgla oraz przyczyn powstawania pożarów mieszkań.

Podczas konferencji przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, wygłosili referaty:

  • Podstawowe wymogi przepisów przeciwpożarowych w obiektach szkół – prelegent: mł. bryg. Sławomir Pietrzykowski, naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KW PSP w Kielcach.
  • Kontrole przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w obiektach szkół – prelegent: mł. bryg. Sławomir Pietrzykowski, naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KW PSP w Kielcach.
  • Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji w obiektach szkół –prelegent: bryg. Paweł Ksel, naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP w Kielcach.
  • Kontrola stanu technicznego obiektów dydaktycznych w kontekście bezpieczeństwa ich użytkowników – prelegent: kpt. Michał Pająk, kierownik Sekcji Planowania Operacyjnego i Analiz KW PSP w Kielcach.
  • Kampania społeczna „Czad i ogień. Obudź czujność” – prelegent: kpt. Michał Pająk, kierownik Sekcji Planowania Operacyjnego i Analiz KW PSP w Kielcach.

Podsumowania konferencji dokonał st. bryg. Robert Sabat zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach.

Opracowanie: kpt. Michał Pająk, KW PSP w Kielcach

Zdjęcia: Archiwum KW PSP w Kielcach

Dodał:Monika Baran-Śnioch

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 23.06.2018 r. Chęciny . Około godz. 17.35 doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z osobowym. W zdarzeniu zostały poszkodowane 4 osoby, które zostały przewiezione przez ZRM do szpitala. W działaniach ratowniczych brały udział 5 zastępów Straży Pożarnej, ZRM, LPR i Policja. 21.06.2018 r. W województwie świętokrzyskim odnotowano 40 zdarzeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru. W/w interwencje dotyczyły: uszkodzenia budynków mieszkalnych – 2 interwencje, uszkodzenia budynków gospodarczych – 2 interwencje, usuwania powalonych drzew – 36 interwencji. Podczas w/w zdarzeń nie było osób poszkodowanych. *