×

Błąd

Webmaster zablokował dostęp do tej strony i nie może zostać uruchomiona.

24 lutego 2017 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kielcach odbyło się uroczyste spotkanie w związku z odejściem na zaopatrzenie emerytalne mł. kpt. mgr Michała Gizowskiego. W niecodziennej zbiórce uczestniczyli świętokrzyski komendant wojewódzki PSP w Kielcach st. bryg. Adam Czajka oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach. Komendant podziękował odchodzącemu na emeryturę za duży wkład pracy podczas służby oraz złożył życzenia zdrowia, pomyślności i realizacji wszelkich niespełnionych dotychczas planów. Do życzeń dołączyli się wszyscy obecni na uroczystej zbiórce.

Pan mł. kpt. mgr Michał Gizowski służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej rozpoczął z dniem 15 grudnia 1997 roku w Wydziale Liniowym Ośrodka Szkolenia PSP w Kielcach. W okresie prawie 20 lat pełnienia służby zajmował wiele stanowisk w hierarchii zawodowej. Mł. kpt. Michał Gizowski od początku pełnienia służby w PSP zajmował stanowiska związane z procesem szkolenia i doskonalenia kadry pożarniczej. Uczestniczył w organizowaniu i przeprowadzaniu szkoleń i kursów specjalistycznych dla funkcjonariuszy PSP z podległych jednostek organizacyjnych z terenu woj. świętokrzyskiego oraz członków jednostek OSP (włączonych do KSRG) biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Ponadto, mł. kpt. Michał Gizowski pełnił nieetatową funkcję Wojewódzkiego Koordynatora ds. działań poszukiwawczo-ratowniczych (prowadząc również szkolenia specjalistyczne w tej dziedzinie) oraz wyznaczony został przez świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach na operatora bezzałogowego statku powietrznego (DRON) usprawniającego działania ratowniczo-gaśnicze prowadzone na terenie województwa świętokrzyskiego. Z racji zajmowanych stanowisk służbowych, również jako członek grupy operacyjnej świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach uczestniczył w wielu skomplikowanych działaniach, m. in. przy dużych pożarach, katastrofach budowlanych, ratownictwie drogowym oraz przy usuwaniu skutków powodzi. Podczas pełnienia służby wykazał się dużą fachowością i skutecznością praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności.

Opracowanie: mgr Agnieszka Zając, mgr Monika Baran-Śnioch

Zdjęcia: mgr inż. Szymon Jagun

Dodał:Monika Baran-Śnioch

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 23.06.2018 r. Chęciny . Około godz. 17.35 doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z osobowym. W zdarzeniu zostały poszkodowane 4 osoby, które zostały przewiezione przez ZRM do szpitala. W działaniach ratowniczych brały udział 5 zastępów Straży Pożarnej, ZRM, LPR i Policja. 21.06.2018 r. W województwie świętokrzyskim odnotowano 40 zdarzeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru. W/w interwencje dotyczyły: uszkodzenia budynków mieszkalnych – 2 interwencje, uszkodzenia budynków gospodarczych – 2 interwencje, usuwania powalonych drzew – 36 interwencji. Podczas w/w zdarzeń nie było osób poszkodowanych. *