24 lutego 2017 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kielcach odbyło się uroczyste spotkanie w związku z odejściem na zaopatrzenie emerytalne mł. kpt. mgr Michała Gizowskiego. W niecodziennej zbiórce uczestniczyli świętokrzyski komendant wojewódzki PSP w Kielcach st. bryg. Adam Czajka oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach. Komendant podziękował odchodzącemu na emeryturę za duży wkład pracy podczas służby oraz złożył życzenia zdrowia, pomyślności i realizacji wszelkich niespełnionych dotychczas planów. Do życzeń dołączyli się wszyscy obecni na uroczystej zbiórce.

Pan mł. kpt. mgr Michał Gizowski służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej rozpoczął z dniem 15 grudnia 1997 roku w Wydziale Liniowym Ośrodka Szkolenia PSP w Kielcach. W okresie prawie 20 lat pełnienia służby zajmował wiele stanowisk w hierarchii zawodowej. Mł. kpt. Michał Gizowski od początku pełnienia służby w PSP zajmował stanowiska związane z procesem szkolenia i doskonalenia kadry pożarniczej. Uczestniczył w organizowaniu i przeprowadzaniu szkoleń i kursów specjalistycznych dla funkcjonariuszy PSP z podległych jednostek organizacyjnych z terenu woj. świętokrzyskiego oraz członków jednostek OSP (włączonych do KSRG) biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Ponadto, mł. kpt. Michał Gizowski pełnił nieetatową funkcję Wojewódzkiego Koordynatora ds. działań poszukiwawczo-ratowniczych (prowadząc również szkolenia specjalistyczne w tej dziedzinie) oraz wyznaczony został przez świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach na operatora bezzałogowego statku powietrznego (DRON) usprawniającego działania ratowniczo-gaśnicze prowadzone na terenie województwa świętokrzyskiego. Z racji zajmowanych stanowisk służbowych, również jako członek grupy operacyjnej świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach uczestniczył w wielu skomplikowanych działaniach, m. in. przy dużych pożarach, katastrofach budowlanych, ratownictwie drogowym oraz przy usuwaniu skutków powodzi. Podczas pełnienia służby wykazał się dużą fachowością i skutecznością praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności.

Opracowanie: mgr Agnieszka Zając, mgr Monika Baran-Śnioch

Zdjęcia: mgr inż. Szymon Jagun

Dodał:Monika Baran-Śnioch

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 15.12.2018 Kostomłoty Drugie pow. kielecki. Wypadek samochodu osobowego VW GolF na drodze krajowej 74. Pojazdem podróżowało 4 osoby, dwoje dorosłych i dwoje dzieci. Działania straży polegały na wsparciu psychicznym uczestników wypadku do czasu przybycia Zespołu Ratownictwa Medycznego oraz podarowaniu dzieciom maskotek "miś ratownik". Do szpitala na obserwacje zabrano 2 dzieci i ich matkę. W działaniach udział brało 3 zastępy straży pożarnej. 12.12.2018r. Czajęcice, pow. ostrowiecki. Wypadek z udziałem samochodu ciężarowego i dostawczego. Pojazdami podróżowali sami kierowcy. W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniósł kierowca sam. dostawczego. W działaniach udział brało 6 zastępów straży pożarnej oraz inne służby. * 11.12.2018 r. Rzeczyca Mokra, pow. sandomierski. Około godziny 17.20 do SK KP w Sandomierzu wpłynęło zgłoszenie o zadymieniu na parterze. Po dotarciu na miejsce zdarzenia zastępów Straży Pożarnej stwierdzono duże zadymienie w pomieszczeniu suteryn domu jednorodzinnego. Okazało się, że wewnątrz znajdują się nagromadzone rzeczy, które uległy zapaleniu. Działania zastępów JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyłączeniu mediów w budynku, przeszukaniu obiektu, odnalezieniu nieprzytomnej kobiety, jej ewakuacji oraz przekazaniu poszkodowanej ratownikom ZRM. Następnie strażacy podali dwa prądy wody w natarciu na palące się śmieci. W wyniku tego zdarzenia o godz. 19.00 lekarz stwierdził zgon kobiety oraz postanowił zabrać do szpitala znajdującego się na miejscu mężczyznę. W działaniach udział brało 3 zastępy Straży Pożarnej oraz inne służby. * * * * *