W dniu 28 lutego 2017 roku w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach odbyło się spotkanie kierownictwa Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach z przedstawicielami wojewódzkich organizacji związkowych działających w Państwowej Straży Pożarnej na terenie woj. świętokrzyskiego.

Spotkaniu przewodniczył:

st. bryg. Adam Czajka - Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Stronę służbową reprezentowali:

  1. st. bryg. Robert Sabat - Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach,
  2. bryg. Sylwester Krzeszowski - Naczelnik Wydziału Kadr, Organizacji i Nadzoru Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Stronę związkową reprezentowali:

  1. bryg. Paweł Borek - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Pracowników Pożarnictwa,
  2. asp. sztab Krzysztof Kolekta - V-ce Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”,
  3. kpt. Piotr Szot - członek Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”.

Wiodącym tematem spotkania był podział środków finansowych, na poszczególne Komendy Powiatowe (Miejską) PSP z terenu woj. świętokrzyskiego, przewidzianych na wzrost uposażeń i wynagrodzeń dla funkcjonariuszy PSP i pracowników cywilnych pełniących służbę/zatrudnionych w ww. jednostkach organizacyjnych PSP.

Podczas ww. spotkania uzgodniono wspólne stanowiska w przedmiotowym zakresie.

Ponadto, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP w Kielcach, korzystając z okazji,podziękował na koniec spotkania przedstawicielom związków zawodowych za dotychczasową współpracę oraz podkreślił jak ważną rolę w Państwowej Straży Pożarnej odgrywa ich działalność.

Opracowanie: mgr Agnieszka Zajac

Zdjęcia: mgr inż. Szymon Jagun

Dodał:Monika Baran-Śnioch

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 415

Odwiedzin od 28.12.2018 8600

* 17.01.2019 r. Sędziszów powiat jędrzejowski. Około godziny 06:10 doszło do wypadku samochodu osobowego. Poszkodowana została jedna osoba. Strażacy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanej. Zabezpieczoną przekazali Pogotowiu Ratunkowemu przybyłemu na miejsce zdarzenia. Równocześnie strażacy zajęli się stroną techniczną wypadku. W działaniach brało udział 4 zastępy Straży Pożarnej.16.01.2019 r. Kranów, pow. kielecki. Około godziny 14:29 doszło do pożaru sadzy w budynku jednorodzinnym. Brak osób poszkodowanych. Działania zastępów Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wygaszeniu pieca, strąceniu nagromadzonej sadzy znajdującej się w przewodzie kominowym, kontroli temperatury komina oraz kontroli powietrza na obecność tlenku węgla przy użyciu specjalistycznego sprzętu. W działaniach udział brało 4 zastępy Straży Pożarnej oraz Policja. * 15.01.2019 r. Piotrowice, pow. sandomierski. Około godziny 15:14 zauważono dwa psy znajdujące się w wodzie około 20 metrów od brzegu rzeki Wisły. Działania zastępów Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, uratowaniu zwierząt przy pomocy deski lodowej oraz przekazaniu ich właścicielowi. W działaniach brało udział 5 zastępów Straży Pożarnej. * 14.01.2019 r. Skarżysko – Kamienna, ul. Partyzantów. Około godziny 19:05 doszło do pożaru dachu i poddasza budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Strażacy ewakuowali 57 osób, równocześnie zostały podjęte działania gaśnicze. W działaniach brało udział 15 zastępów Straży Pożarnej. * * * * * *