×

Błąd

Webmaster zablokował dostęp do tej strony i nie może zostać uruchomiona.
  2017-10-27 | Jednostka: KW PSP Kielce Szkolenie z działań poszukiwawczo–ratowniczych realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym W dniach 26–27 października 2017 roku w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach odbyło się dziewiąte z cyklu szkoleń z działań poszukiwawczo – ratowniczych realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym. Szkolenie miało na celu przygotowanie strażaków ...

W dniu 26 października 2017 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach zostało przeprowadzone szkolenie pn „Przeciwdziałanie zjawisku mobbingu i dyskryminacji w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej".W szkoleniu uczestniczył p.o. zastępca komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Tomasz Bajerczak oraz komendanci powiatowi PSP oraz zastępcy komendantów powiatowych PSP ...

25 października 2017 roku Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach przeprowadził w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach egzamin potwierdzający posiadanie tytułu ratownika. Przedmiotowy egzamin został przeprowadzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy ...

W dniu 25 października 2017 roku na terenie Stoczni Gdańskiej „Remontowa” odbyło się szkolenie z zakresu konstrukcji statków oraz systemów ochrony przeciwpożarowych na statkach.                              Zajęcia teoretyczne odbyły się w Zakładowej Służbie Ratowniczej Stoczni Gdańskiej „Remontowa” natomiast zajęcia praktyczne polegały na poznaniu gaśniczych systemów ochrony przeciwpożarowej bezpośrednio na  kolejnych stanowiskach poszczególnych statków ...

W dniach 21, 22 października 2017 r. na terenie jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 3 w Kielcach oraz lotniska w Masłowie odbyło się szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu współdziałania podmiotów KSRG z SP ZOZ LPR. W ramach szkolenia teoretycznego uczestnicy zostali zapoznani z zasadami: dysponowania SP ZOZ LPR; łączności radiowej ze śmigłowcem HEMS; bezpieczeństwa przy ...

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 21.06.2018 r. W województwie świętokrzyskim odnotowano 40 zdarzeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru. W/w interwencje dotyczyły: uszkodzenia budynków mieszkalnych – 2 interwencje, uszkodzenia budynków gospodarczych – 2 interwencje, usuwania powalonych drzew – 36 interwencji. Podczas w/w zdarzeń nie było osób poszkodowanych. 20.06.2018.r. Kielce, zalew kielecki. Około godziny 17:30 strażacy poszukiwali mężczyzny prawdopodobnie znajdującego się pod wodą. Przy użyciu łodzi i sprzętu poszukiwawczego odnaleziono poszkodowanego a nurkowie z PSP wydobyli z wody nieprzytomnego mężczyznę, obecny na miejscu lekarz ZRM stwierdził zgon wydobytej z zalewu osoby. W działaniach udział brało 9 zastępów Straży Pożarnej. 19.06.2018r. Jędrzejów ul. Przypkowskiego. Około godz. 16.00 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W zdarzeniu zostały poszkodowane 4 osoby, które zostały przewiezione przez ZRM do szpitala. W działaniach brały udział 2 zastępy straży pożarnej, ZRM i policja. 18.06.2018 r. Nowiny, pow. kielecki. Około godz. 14:23 na terenie składowania odpadów niebezpiecznych i innych, doszło do kilku wycieków nieznanych substancji z zaworów spustowych zbiorników typu MAUZER. Działania PSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, uszczelnieniu w/w wycieków oraz identyfikacji substancji chemicznych. W działaniach brało udział 5 zastępów Państwowej Straży Pożarnej. *