27 – 30 marca 2018 roku Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach przeprowadził drugie z cyklu szkoleń z ratownictwa technicznego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym. Szkolenie miało na celu przygotowanie strażaków- ratowników do prowadzenia działań ratowniczych podczas zdarzeń na drogach oraz szlakach kolejowych w zakresie podstawowym.Zajęcia ...

29 marca 2018 roku w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach odbyło się szkolenie dotyczące „Zasad prowadzenia postępowań administracyjnych  w sprawach związanych  z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych”.W zajęciach uczestniczyli komendanci powiatowi i miejski Państwowej Straży Pożarnej oraz strażacy realizujący czynności kontrolno-rozpoznawcze na terenie województwa świętokrzyskiego.Otwarcia szkolenia dokonał zastępca ...

2018-03-27 | Jednostka: KP PSP Busko-Zdrój 22.03.2018 roku w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego im. bł. Gwidona z Montpellier  w  Pacanowie  odbyła się zorganizowana przez komendę powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Busku- Zdroju prelekcja z dziećmi, młodzieżą oraz ich opiekunami. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach kampanii społecznej Ministerstwa Spraw ...

27 marca 2018 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kielcach odbyła się narada z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych zamieszkałymi na terenie województwa świętokrzyskiego podsumowująca działalność za 2017 rok.Otwarcia narady dokonał z-ca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Robert Sabat, który powitał przybyłych na spotkanie rzeczoznawców. Na wstępie komendant ...

2018-03-27 | Jednostka: KW PSP Kielce 23 marca 2018 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach odbyło się szkolenie o tematyce: „Zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego – do i powyżej kwoty progowej unijnej oraz przygotowanie postępowania, którego przedmiotem jest dostawa/usługa/robota budowlana”. W zajęciach uczestniczyło 18 funkcjonariuszy i pracowników ...

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 18.04.2018r. Busko - Zdrój ul.Leszka Marcińca. Około godziny 12 :10 doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. Strażacy ewakuowali trzy osoby z pojazdów, następnie przekazali poszkodowanych Pogotowiu Ratunkowemu. Osoby te zostały przewiezione do szpitala. W działaniach ratowniczych udział brały 4 zastępy Straży Pożarnej. 17.04.2018 r. Starachowice. Do KP PSP w Starachowicach wpłynęło zgłoszenie o osobie znajdującej się w studni na prywatnej posesji. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że w studni znajduje się mężczyzna a obecny lekarz na miejscu wcześniej stwierdził zgon poszkodowanego. Działania PSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia a następnie na prośbę prokuratury wydobyciu ciała mężczyzny przy pomocy sprzętu wysokościowego . W działaniach ratowniczych udział brały 2 zastępy Straży Pożarnej. Dalsze czynności prowadzi KPP w Starachowicach. * 16.04.2018r. Mąchocice Kapitulne. Na łuku drogi doszło do zderzenia samochodu osobowego Opel Astra i samochodu dostawczego. Jedna osoba ranna uwięziona w sam osobowym, wydobyta przez JOP i przekazana ZRM po czym została zabrana do szpitala. W akcji ratowniczej brało udział 5 zastępów straży pożarnej oraz inne służby. * * * *