2018-03-18 | Jednostka: KW PSP Kielce 13 – 16 marca 2018 roku Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach przeprowadził pierwsze z cyklu szkoleń z ratownictwa technicznego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym. Szkolenie miało na celu przygotowanie strażaków - ratowników do prowadzenia działań ratowniczych podczas zdarzeń na drogach oraz ...

15 marca 2018 roku w Komedzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach odbyła się odprawa służbowa pionu operacyjnego. Organizatorem spotkania, któremu przewodniczył zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Robert Sabat była Komenda Wojewódzka PSP w Kielcach. W odprawie służbowej wzięli udział: komendanci nadzorujący sprawy operacyjne, dowódcy jednostek ratowniczo-gaśniczych, funkcjonariusze wydziału operacyjnego KW PSP ...

2018-03-18 | Jednostka: KP PSP Kazimierza Wielka 18 marca 2018 roku w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie z Prezesami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kazimierskiego. Prowadzącym naradę był Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcin Oziębło. Spotkanie, w którym uczestniczyło ponad 60 druhów zostało ...

2018-03-19 | Jednostka: Staszów 19 marca 2018 roku funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie oraz uczniowie klas mundurowych z Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Kardynała Wyszyńskiego w Staszowie oddali honorowo krew w ramach akcji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji "spoKREWnieni służbą". Krew oddano w ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i ...

2018-03-16 | Jednostka: Staszów Podobnie jak w latach ubiegłych również i w 2018 roku pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Staszowie wspólnie z Zarządami Oddziałów Gminnych ZOSP RP w Staszowie rozpoczęli eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Eliminacje odbyły się 14 marca w gminie Oleśnica, zaś 15 marca w ...

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 18.04.2018r. Busko - Zdrój ul.Leszka Marcińca. Około godziny 12 :10 doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. Strażacy ewakuowali trzy osoby z pojazdów, następnie przekazali poszkodowanych Pogotowiu Ratunkowemu. Osoby te zostały przewiezione do szpitala. W działaniach ratowniczych udział brały 4 zastępy Straży Pożarnej. 17.04.2018 r. Starachowice. Do KP PSP w Starachowicach wpłynęło zgłoszenie o osobie znajdującej się w studni na prywatnej posesji. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że w studni znajduje się mężczyzna a obecny lekarz na miejscu wcześniej stwierdził zgon poszkodowanego. Działania PSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia a następnie na prośbę prokuratury wydobyciu ciała mężczyzny przy pomocy sprzętu wysokościowego . W działaniach ratowniczych udział brały 2 zastępy Straży Pożarnej. Dalsze czynności prowadzi KPP w Starachowicach. * 16.04.2018r. Mąchocice Kapitulne. Na łuku drogi doszło do zderzenia samochodu osobowego Opel Astra i samochodu dostawczego. Jedna osoba ranna uwięziona w sam osobowym, wydobyta przez JOP i przekazana ZRM po czym została zabrana do szpitala. W akcji ratowniczej brało udział 5 zastępów straży pożarnej oraz inne służby. * * * *