Deklaracja dostępności strony internetowej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Data publikacji strony internetowej: 15.12.2017

Data ostatniej dużej aktualizacji: 15.12.2017

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł;
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
  • niektóre filmy oraz zdjęcia zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
  • niektóre rozwiązania systemowe nie są dostępne z uwagi na fakt, że strona została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 08.10.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest naczelnik Wydziału Informatyki i Łączności bryg. Jakub Kubicki, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 365 32 05. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Wojewódzka PSP w Kielcach znajduje się przy ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce. Do budynku prowadzą dwa wejścia, jedno od ul. Sandomierskiej drugie od strony placu wewnętrznego komendy. Do obu wejść prowadzą schody. Przy wejściu od ul. Sandomierskiej znajduje się dodatkowo podjazd dla wózków inwalidzkich. Drzwi do Komendy są skrzydłowe, otwierane ręcznie, bez automatyki.

Recepcja znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia z ul. Sandomierskiej za przedsionkiem. W budynku znajduje się winda umiejscowiona na wprost klatki schodowej, dzięki której wszystkie pietra są dostępne dla osób z utrudnionym poruszaniem się. Winda nie jest dostosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Na wprost od recepcji znajduje się biuro obsługi interesanta gdzie istnieje możliwość przeprowadzenia spotkania po zgłoszeniu takiej konieczności.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze obok windy, ponadto toalety znajdują się na każdym piętrze po prawej stronie od klatki schodowej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku kontrastowym, powiększonym dla osób niewidomych lub słabo widzących.

Obok budynku komendy na ul. Dalekiej oraz na wprost budynku Jednostki Ratowniczo Gaśniczej znajdują się w sumie trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

 

 

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 54

Odwiedzin od 28.12.2018 260140

* *** m. Łukowa pow. kielecki. 26.11.2020 r. O godz. 08.15 wpłynęło do SKKM PSP w Kielcach zgłoszenie o wybuchu gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej stwierdzono, że w wyniku wybuchu mieszaniny gazu propan-butan doszło do zawalenia się części budynku jednorodzinnego mieszkalnego. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały 2 osoby, które po udzieleniu kkp przez strażaków zostały przekazane załodze ZRM. Po przebadaniu osoby te zostały zabrane do szpitala. W działaniach trwających ponad 4 godziny, udział brało 9 zastępów straży pożarnej w tym 29 strażaków.***** *