×

Błąd

Webmaster zablokował dostęp do tej strony i nie może zostać uruchomiona.

18 lipca 2017 r. około godz. 10.40 na Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej PSP w Pińczowie została przekazana informacja, że przed bramą wjazdową na terminal przeładunkowy gazu znajduje się szczelna, uszkodzona autocysterna wypełniona gazem propan butan w ilości ok. 30 m3. Z informacji uzyskanej od pracowników zakładu wynikało, że jest to cysterna, która uległa wypadkowi w powiecie staszowskim i została przetransportowana do rozlewni w celu rozładunku gazu. Kierownictwo zakładu poinformowało, że cysterna nie zostanie przepompowana na terenie terminalu, ponieważ wiąże się to ze zbyt dużym ryzykiem. Przekazano również informację, że cysterna stanowi zagrożenie dla zakładu. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu wstępnego rozpoznania sytuacji na miejscu zdarzenia. Gdy w/w informacje potwierdziły się, z-ca komendanta powiatowego PSP w Pińczowie polecił wyznaczenie miejsca, w którym będzie można bezpiecznie przepompować gaz z cysterny, która brała udział w wypadku drogowym. O godz. 11.54 na miejsce zdarzenia zostały zadysponowane: dwa zastępy z JRG Pińczów, samochód operacyjny wraz z grupą operacyjną oraz patrol Policji. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania KDR podjął decyzję o przemieszczeniu uszkodzonej autocysterny w wyznaczone wcześniej miejsce. W związku z faktem, że cysterna uczestniczyła w wypadku drogowym, KDR polecił konwojować jej przejazd przez Policję oraz SIS PSP do miejscowości Czechów. Podjęto również decyzję o zapewnieniu rezerwowej autocysterny wyposażonej w pompę w celu przepompowania gazu. Następnie na miejsce zdarzenia zadysponowano Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego COO "Kielce" 1, OSP Złota oraz OSP Michałów. Po dotarciu dwóch cystern oraz sił i środków PSP i OSP do m. Czechów, przystąpiono do przygotowania terenu opuszczonej bocznicy kolejowej do prowadzenia dalszych działań. Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone. KDR polecił patrolom Policji zamknąć drogę powiatową znajdującą się wzdłuż bocznicy kolejowej i zorganizować objazdy. Na miejsce przybyła Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego COO "Kielce" 1, SIS OSP oraz Grupa Operacyjna KW PSP z z-cą świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP, który po zapoznaniu się z sytuacją na miejscu przejął dowodzenie.

W celu prawidłowego przeprowadzenia przepompowania gazu do rezerwowej autocysterny KDR podjął decyzje związane z:

  • organizacją zaopatrzenia wodnego,
  • podziału akcji na odcinki bojowe,
  • przydzieleniem kanału dowodzenia i współdziałania,
  • zadysponowaniem dodatkowych sił i środków,
  • wyznaczeniu strefy 150 m wokół uszkodzonej cysterny.

Na potrzeby zabezpieczenia procesu przepompowania gazu, KDR polecił przygotować dwa działka dużej wydajności oraz rozłożyć sześć kurtyn wodnych, które zostały ustawione na zakładkę wokół uszkodzonej cysterny. Czynności przepompowania gazu trwały około 3 godzin i zakończyły się około godz. 16.50. Do rezerwowej autocysterny przepompowano 28 m3 gazu. Następnie dokonano pomiaru za pomocą kamery termowizyjnej. Stwierdzono, że w uszkodzonej cysternie pozostało jeszcze około 2 m3 gazu. Cała faza ciekła LPG nie mogła zostać przepompowana ze względu na ograniczenia technologiczne zastosowanej pompy. KDR po konsultacji z Wojewódzkim Koordynatorem ds. Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego podjął decyzje o wypaleniu pozostałej ilości gazu (faza ciekła i gazowa). W tym celu ratownicy z SGR CHEM-EKO przygotowali doraźną pochodnię która umożliwiała bezpieczne i bezobsługowe wypalanie gazu. Dzięki zastosowaniu pochodni oraz standardowego węża do wyładunku gazu wypalono całą zawartość fazy ciekłej LPG która znajdowała się w cysternie. Podczas wypalania gazu na fazie ciekłej pochodnia była zabezpieczona przez dwa prądy wody. Po wypaleniu fazy ciekłej w cysternie znajdowała się faza gazowa o ciśnieniu ok 5 atm. Ze względu na plany zaazotowania uszkodzonej cysterny, której objętość wynosiła 51 m3 , KDR polecił dostarczyć na miejsce zdarzenia 10 butli sprężonego azotu o łącznej objętości 60 m3. W dalszej kolejności podjęto decyzje o wypaleniu fazy gazowej do momentu gdy w cysternie będzie znajdował się gaz o ciśnieniu ok 1 atm. Zrealizowano to poprzez wykorzystanie zaworu fazy gazowej, przełącznika z armatury LPG na SNOM, węży PEX oraz pochodni. Podczas wszystkich czynności związanych z przepompowywaniem i wypalaniem gazu monitorowano otoczenie cysterny i sprawionego układu za pomocą urządzeń pomiarowych. W kolejnym etapie, po dostarczeniu azotu na miejsce akcji, KDR podjął decyzję o zaazotowaniu cysterny przy jednoczesnym wypalaniu resztek gazu. Zostało to zrealizowane poprzez zawór fazy gazowej (wtłaczanie azotu z butli z wykorzystaniem reduktora) oraz zawór awaryjny do którego dokręcono standardowy wąż do wyładunku gazu zakończony pochodnią. Po wtłoczeniu 6 butli z azotem do cysterny, stężenie fazy gazowej LPG wyciekającego poprzez zawór awaryjny i pochodnię na tyle się obniżyło, że płomień zgasł. Po ugaśnięciu płomienia na pochodni KDR poziomu strategicznego przekazał dowodzenie KDR poziomu taktycznego - z-cy komendanta powiatowego PSP w Pińczowie. KDR poziomu taktycznego kontynuował wtłaczanie azotu do cysterny oraz polecił kontrolę stężenia wybuchowego wokół niepalącej się pochodni. Podczas całego procesu zaazotowania cysterny pochodnia była zabezpieczona przez jeden prąd wody. Po wtłoczeniu azotu ze wszystkich butli, wypuszczeniu resztek gazu z całej armatury cysterny oraz stwierdzeniu, że wokół pochodni nie występuje stężenie wybuchowe KDR podjął decyzje o zamknięciu wszystkich zaworów w cysternie. Na miejsce zdarzenia przybył pojazd Pomocy Drogowej, ciągnik siodłowy wraz z autocysterną zostały przekazane użytkownikowi z zaleceniem zakazu użytkowania uszkodzonej autocysterny do czasu uzyskania odpowiednich pozwoleń. Po wykonaniu tych czynności KDR polecił zakończenie działań i udanie się do strażnic.

Opracowanie: Michał Pająk, KW PSP w Kielcach

Zdjęcia: Archiwum KW PSP w Kielcach

Dodał:Michał Pająk

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 20.06.2018.r. Kielce, zalew kielecki. Około godziny 17:30 strażacy poszukiwali mężczyzny prawdopodobnie znajdującego się pod wodą. Przy użyciu łodzi i sprzętu poszukiwawczego odnaleziono poszkodowanego a nurkowie z PSP wydobyli z wody nieprzytomnego mężczyznę, obecny na miejscu lekarz ZRM stwierdził zgon wydobytej z zalewu osoby. W działaniach udział brało 9 zastępów Straży Pożarnej. 19.06.2018r. Jędrzejów ul. Przypkowskiego. Około godz. 16.00 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W zdarzeniu zostały poszkodowane 4 osoby, które zostały przewiezione przez ZRM do szpitala. W działaniach brały udział 2 zastępy straży pożarnej, ZRM i policja. 18.06.2018 r. Nowiny, pow. kielecki. Około godz. 14:23 na terenie składowania odpadów niebezpiecznych i innych, doszło do kilku wycieków nieznanych substancji z zaworów spustowych zbiorników typu MAUZER. Działania PSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, uszczelnieniu w/w wycieków oraz identyfikacji substancji chemicznych. W działaniach brało udział 5 zastępów Państwowej Straży Pożarnej. *