18 września 2017 r. na terenie powiatu jędrzejowskiego na odcinku trasy S7 od miejscowości Jędrzejów do granicy woj. świętokrzyskiego z woj. małopolskim przeprowadzone zostały ćwiczenia ratownicze odwodów operacyjnych pk. „DROGA EKSPRESOWA 2017”.

Organizatorem ćwiczeń był świętokrzyski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej przy współudziale komendanta powiatowego PSP w Jędrzejowie. W ćwiczeniach uczestniczyły siły 
i środki Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa świętokrzyskiego (135 strażaków – 33 pojazdy pożarnicze), a także Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne i inne podmioty współpracujące z jednostkami ochrony przeciwpożarowej.

Scenariusz ćwiczeń składał się z trzech epizodów.  

Pierwszy epizod zakładał, że na drodze ekspresowej S7 w kierunku Kielc, na wysokości miejscowości Klemencice doszło do karambolu, w którym uczestniczyło 6 pojazdów, w tym bus przeznaczony do przewozu ludzi oraz samochód ciężarowy. W wyniku karambolu poszkodowanych zostało 10 osób. Ponadto doszło do uszkodzenia zbiornika paliwa w samochodzie ciężarowym oraz 
w konsekwencji wycieku oleju napędowego.

Drugi epizod przewidywał, że w związku z prowadzonymi działaniami ratowniczymi przy karambolu na drodze ekspresowej S7 zachodziła konieczność demontażu barier energochłonnych 
w celu przekierowania ruchu pojazdów ratowniczych na czas prowadzonych działań ratowniczych.

Scenariusz ćwiczeń zakładał również, że na drodze ekspresowej S7 w kierunku Krakowa 
na wysokości miejscowości Mierzawa kierowca samochodu osobowego uderzył w tył cysterny, 
w wyniku czego doszło do rozszczelnienia na płaszczu cysterny i wycieku substancji niebezpiecznej. Na ekspozycję niebezpieczną substancją narażone były dwie osoby poszkodowane znajdujące się 
w samochodzie osobowym oraz kierowca cysterny.

Na szczeblu taktycznym działaniami kierował bryg. Paweł Jakubowski - komendant powiatowy PSP w Jędrzejowie, natomiast na szczeblu strategicznym dowodził st. bryg. Robert Sabat - zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP.

Głównym celem ćwiczeń było określenie stanu przygotowania sił i środków Centralnego Odwodu Operacyjnego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do działań ratowniczych podczas zdarzeń związanych z:

  • wypadkami w komunikacji drogowej,
  • ratownictwem technicznym na drogach,
  • ratownictwem chemicznym na drogach,

w ramach przygotowań do zabezpieczenia operacyjnego nowo powstałego odcinka drogi krajowej S7 zlokalizowanego na terenie powiatu jędrzejowskiego.

Ćwiczenia zakończyły się podsumowaniem, którego dokonali:

  • st. bryg. Robert Sabat - zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
  • insp. Artur Bielecki - I zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach,
  • pan Michał Warszawski - dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
  • pan Marcin Radek - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych GDDKiA Oddział Kielce.

Opracowanie: kpt. Kamil Wleciał, KW PSP w Kielcach
Zdjęcia: st. asp. Piotr Bąk, st. asp. Wojciech Olejniczak, str. Konrad Czarnecki, KW PSP w Kielcach

Dodał:Kamil Wleciał

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* ****21.10.2018r. Mirzec pow. starachowicki około godziny 13:00 doszło do pożaru tartaku. Działania Straży Pożarnej polegały na podaniu 4 prądów gaśniczych na palący się obiekt. W działaniach trwających około 3 godzin brało udział 14 zastępów Straży Pożarnej, Policja, ZRM.****19.10.2018 r. Chęciny pow. kielecki. Około godziny 15: 52 doszło do zderzenia 3 pojazdów ciężarowych. Strażacy za pomocą narzędzi hydraulicznych uwolnili zakleszczonego w jednym z pojazdów kierowcę. Będący na miejscu wypadku lekarz stwierdził zgon kierowcy. Pozostałym osobom uczestniczącym w wypadku nic się nie stało. Strażacy równocześnie zebrali rozlane płyny eksploatacyjne pojazdów, oraz oświetlili teren akcji. W działaniach brało udział 6 zastępów Straży Pożarnej.****18.10.2018 r. Kępny Ług, pow. włoszczowski. O godzinie 19:50 doszło do pożaru na wysypisku odpadów komunalnych. Działania Straży Pożarnej polegają na podawaniu prądów gaśniczych oraz korzystaniu z ciężkiego sprzętu w celu przekopywania składowiska. W działaniach udział bierze 10 zastępów Straży Pożarnej. * * * * * * * * * * * * * * * *