2017-01-27 | Jednostka: KP PSP Kazimierza Wielka

28 stycznia 2017 roku parę minut przed 2300 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej przyjęło zgłoszenie o pożarze drewnianego domu w miejscowości Gorzków powiat kazimierski. Do działań zadysponowane zostały w pierwszym rzucie trzy zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kazimierzy Wielkiej oraz strażacy ochotnicy z jednostek OSP Sędziszowice OSP Sokolina z KSRG oraz OSP Topola i OSP Czyżowice spoza KSRG. Po przybyciu na miejsce zdarzenia kierujący działaniem ratowniczym (KDR) ustalił bardzo intensywnie rozwinięty pożar drewnianego domu jednorodzinnego podpiwniczonego z użytkowym poddaszem pokrytego blacho dachówką. Osoba przebywająca wewnątrz (kobieta lat 68) bez żadnych obrażeń opuściła budynek przed przybyciem zastępów straży. Przybyły równocześnie z Jednostkami Ochrony Przeciwpożarowej (JOP), Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM) przebadał kobietę i stwierdził, że nie wymaga ona dalszej hospitalizacji szpitalnej. Energia elektryczna została odłączona w momencie naszego przybycia przez zakład energetyczny w całej miejscowości.

Działania Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej w pierwszej fazie działań polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu trzech prądów wody z zewnątrz na palący się budynek, oświetleniu terenu prowadzonych działań oraz sprawieniu zaopatrzenia wodnego z pobliskiej sieci hydrantowe. Po zlokalizowaniu i częściowym przygaszeniu pożaru ratownicy przystąpili do rozbiórki całej drewnianej konstrukcji budynku (pokrycia dachowego, więźby, ścian oraz dwóch drewnianych pował) z jednoczesnym usuwaniem wszystkich nadpalonych elementów wyposażenia domu. W trakcie tych działań z pomieszczeń piwnicznych wyniesiono na zewnątrz butle gazową 11 kg, która sprawdzono kamerą termowizyjną a następnie poddano procesowi schłodzenia jednym prądem wody. Ze względu, że prowadzone działania okazały się długotrwałe w godzinach porannych zaszła konieczność podmiany ratowników. Na miejsce udała się kolejna zmiana służbowa z jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz ściągnięto kolejne jednostki OSP (OSP Łękawę, OSP Bejsce z KSRG oraz OSP Boszczynek spoza KSRG). Działania zakończono po dokładnym sprawdzeniu pogorzeliska kamerą termowizyjną i wykluczeniu kolejnych ognisk pożaru oraz zagrożenia.

Łącznie w działaniach brało udział 11 zastępów PSP i OSP, 48 strażaków, Policja, Zespół Ratownictwa Medycznego, Pogotowie Energetyczne. Na miejsce zdarzenia przybył p.o. Komendanta Powiatowego – mł. kpt. Marcin Oziębło oraz prywatnym samochodem Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

Opracowanie: st. kpt. Krzysztof Jach – JRG Kazimierza Wielka

Zdjęcia: archiwum JRG Kazimierza Wielka

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* ****21.10.2018r. Mirzec pow. starachowicki około godziny 13:00 doszło do pożaru tartaku. Działania Straży Pożarnej polegały na podaniu 4 prądów gaśniczych na palący się obiekt. W działaniach trwających około 3 godzin brało udział 14 zastępów Straży Pożarnej, Policja, ZRM.****19.10.2018 r. Chęciny pow. kielecki. Około godziny 15: 52 doszło do zderzenia 3 pojazdów ciężarowych. Strażacy za pomocą narzędzi hydraulicznych uwolnili zakleszczonego w jednym z pojazdów kierowcę. Będący na miejscu wypadku lekarz stwierdził zgon kierowcy. Pozostałym osobom uczestniczącym w wypadku nic się nie stało. Strażacy równocześnie zebrali rozlane płyny eksploatacyjne pojazdów, oraz oświetlili teren akcji. W działaniach brało udział 6 zastępów Straży Pożarnej.****18.10.2018 r. Kępny Ług, pow. włoszczowski. O godzinie 19:50 doszło do pożaru na wysypisku odpadów komunalnych. Działania Straży Pożarnej polegają na podawaniu prądów gaśniczych oraz korzystaniu z ciężkiego sprzętu w celu przekopywania składowiska. W działaniach udział bierze 10 zastępów Straży Pożarnej. * * * * * * * * * * * * * * * *