2017-01-17 | Jednostka: KM PSP Kielce

Załamujący się lód jest częstą przyczyną wypadków. Niestety, mimo ostrzeżeń, wiele osób nadal wchodzi na zmrożone akweny. To zawsze ryzyko, nawet przy dużym mrozie. Przestrzegamy, aby nie poruszać się po niepewnej pokrywie lodowej, a tym samym nie narażać własnego zdrowia i życia. Dlatego strażacy muszą być przygotowani na prowadzenie akcji ratunkowych pod lodem.

16 stycznia 2017 r. na zalewie kieleckim zorganizowano ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodnego. W ćwiczeniach uczestniczyli nurkowie z sekcji JRG nr 2 Kielce wchodzących w skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Świętokrzyskie” (SGRWN) oraz JRG nr 3 w Kielcach.

Strażacy ćwiczyli techniki ratowania osób tonących w wyniku załamania się tafli lodu na zbiorniku wodnym oraz warianty ratowania takich osób z wykorzystaniem sań lodowych, drabiny nasadkowej oraz innego sprzętu będącego na wyposażeniu Straży Pożarnej. Ważnym elementem ćwiczeń była możliwość współdziałania strażaków z JRG PSP nr 2 Kielce i JRG PSP nr 3 Kielce, co pozwoliło na wspólne doskonalenie sposobów podejmowania ludzi z lodu i z pod lodu jak również samoratowania w sytuacjach awaryjnych. Ćwiczenia przebiegły sprawnie, a cele i założenia taktyczne zostały osiągnięte. W ćwiczeniach brało udział 4 zastępy Państwowej Straży Pożarnej, w tym 16 strażaków.

Autor: st.kpt.Mariusz Góra

Zdjęcia: Archiwum JRG PSP NR 2 Kielce

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* ****21.10.2018r. Mirzec pow. starachowicki około godziny 13:00 doszło do pożaru tartaku. Działania Straży Pożarnej polegały na podaniu 4 prądów gaśniczych na palący się obiekt. W działaniach trwających około 3 godzin brało udział 14 zastępów Straży Pożarnej, Policja, ZRM.****19.10.2018 r. Chęciny pow. kielecki. Około godziny 15: 52 doszło do zderzenia 3 pojazdów ciężarowych. Strażacy za pomocą narzędzi hydraulicznych uwolnili zakleszczonego w jednym z pojazdów kierowcę. Będący na miejscu wypadku lekarz stwierdził zgon kierowcy. Pozostałym osobom uczestniczącym w wypadku nic się nie stało. Strażacy równocześnie zebrali rozlane płyny eksploatacyjne pojazdów, oraz oświetlili teren akcji. W działaniach brało udział 6 zastępów Straży Pożarnej.****18.10.2018 r. Kępny Ług, pow. włoszczowski. O godzinie 19:50 doszło do pożaru na wysypisku odpadów komunalnych. Działania Straży Pożarnej polegają na podawaniu prądów gaśniczych oraz korzystaniu z ciężkiego sprzętu w celu przekopywania składowiska. W działaniach udział bierze 10 zastępów Straży Pożarnej. * * * * * * * * * * * * * * * *