2017-01-17 | Jednostka: KM PSP Kielce

Załamujący się lód jest częstą przyczyną wypadków. Niestety, mimo ostrzeżeń, wiele osób nadal wchodzi na zmrożone akweny. To zawsze ryzyko, nawet przy dużym mrozie. Przestrzegamy, aby nie poruszać się po niepewnej pokrywie lodowej, a tym samym nie narażać własnego zdrowia i życia. Dlatego strażacy muszą być przygotowani na prowadzenie akcji ratunkowych pod lodem.

16 stycznia 2017 r. na zalewie kieleckim zorganizowano ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodnego. W ćwiczeniach uczestniczyli nurkowie z sekcji JRG nr 2 Kielce wchodzących w skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Świętokrzyskie” (SGRWN) oraz JRG nr 3 w Kielcach.

Strażacy ćwiczyli techniki ratowania osób tonących w wyniku załamania się tafli lodu na zbiorniku wodnym oraz warianty ratowania takich osób z wykorzystaniem sań lodowych, drabiny nasadkowej oraz innego sprzętu będącego na wyposażeniu Straży Pożarnej. Ważnym elementem ćwiczeń była możliwość współdziałania strażaków z JRG PSP nr 2 Kielce i JRG PSP nr 3 Kielce, co pozwoliło na wspólne doskonalenie sposobów podejmowania ludzi z lodu i z pod lodu jak również samoratowania w sytuacjach awaryjnych. Ćwiczenia przebiegły sprawnie, a cele i założenia taktyczne zostały osiągnięte. W ćwiczeniach brało udział 4 zastępy Państwowej Straży Pożarnej, w tym 16 strażaków.

Autor: st.kpt.Mariusz Góra

Zdjęcia: Archiwum JRG PSP NR 2 Kielce

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 17.07.2018. Bór Kunowski, pow. starachowicki. Około godz. 13.50 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Starachowicach wpłynęło zgłoszenie o dużym zadymieniu unoszącym się nad lasem w okolicy miejscowości Bór Kunowski. Po dojeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono, że nieznane osoby wypalają na nieużytkowanej działce stare opony. Działania Straży Pożarnej w sile 1 zastępu PSP i 3 zastępów OSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i dogaszeniu palących się opon. 16.07.2018. Kielce, skrzyżowanie ulic Skalistej i Wapiennikowej. Około godz. 1.00 doszło do wybuchu gazu na remontowanym odcinku rurociągu gazowego niskiego ciśnienia. W związku ze zdarzeniem ewakuowano w sumie 16 osób. W działaniach brało udział 6 zastępów Straży Pożarnej oraz inne służby. 15.07.2018. Zawidza pow. sandomierski. Około godz. 10:30 samochód osobowy na łuku jezdni wypadł z drogi przewracając się na lewy bok. Samochodem podróżowało 3 osoby. Dwie były pod opieką Pogotowia Ratunkowego. Trzecią osobę poszkodowaną, strażacy po stabilizacji pojazdu , wydobyli przy pomocy hydraulicznego sprzętu do ratownictwa drogowego. Wszystkie trzy osoby zostały zabrane do szpitala. W działaniach brały udział 4 zastępy Straży Pożarnej.14.07.2018 r. Olszownica pow. opatowski, DK nr 74. Około godz. 14 doszło do wypadku samochodu osobowego Toyota Avensis, którym podróżowało 5 osób ( w tym troje dzieci). Pojazd zjechał do rowu i uderzył w przepust. Działania przybyłych zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wydobyciu jednej z poszkodowanych osób z pojazdu i przekazaniu jej przybyłemu Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Pozostałe 4 osoby również zostały zabrane na obserwację do szpitala. *