2017-02-01 | Jednostka: KM PSP Kielce

31 stycznia 2017 r. na terenie zalewu w Mostach gm. Chęciny, strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Kielcach wchodzący w skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Świętokrzyskie” (SGRWN), przeprowadzili ćwiczenia doskonalące z zakresu nurkowania podlodowego. Ćwiczenia miały na celu rozpoznanie akwenu znajdującego się w obszarze chronionym, doskonalenie technik nurkowych połączonego z obsługą  sprzętu znajdującym się na wyposażeniu SGRWN. W trakcie ćwiczeń poruszone zostały aspekty dotyczące BHP prowadzenia prac podwodnych w przestrzeniach zamkniętych,  organizacja i budowa stanowiska z omówieniem zadań dla poszczególnych strażaków, procedury postępowania przy wypadku nurkowym, prawidłowego zanurzania i wynurzania się oraz sposoby zabezpieczenia terenu gdzie prowadzone są działania.

Opracował: kpt. Tomasz Kaluga

Zdjęcia: Archiwum JRG PSP Nr 2

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* ****21.10.2018r. Mirzec pow. starachowicki około godziny 13:00 doszło do pożaru tartaku. Działania Straży Pożarnej polegały na podaniu 4 prądów gaśniczych na palący się obiekt. W działaniach trwających około 3 godzin brało udział 14 zastępów Straży Pożarnej, Policja, ZRM.****19.10.2018 r. Chęciny pow. kielecki. Około godziny 15: 52 doszło do zderzenia 3 pojazdów ciężarowych. Strażacy za pomocą narzędzi hydraulicznych uwolnili zakleszczonego w jednym z pojazdów kierowcę. Będący na miejscu wypadku lekarz stwierdził zgon kierowcy. Pozostałym osobom uczestniczącym w wypadku nic się nie stało. Strażacy równocześnie zebrali rozlane płyny eksploatacyjne pojazdów, oraz oświetlili teren akcji. W działaniach brało udział 6 zastępów Straży Pożarnej.****18.10.2018 r. Kępny Ług, pow. włoszczowski. O godzinie 19:50 doszło do pożaru na wysypisku odpadów komunalnych. Działania Straży Pożarnej polegają na podawaniu prądów gaśniczych oraz korzystaniu z ciężkiego sprzętu w celu przekopywania składowiska. W działaniach udział bierze 10 zastępów Straży Pożarnej. * * * * * * * * * * * * * * * *