2017-02-01 | Jednostka: KM PSP Kielce

31 stycznia 2017 r. na terenie zalewu w Mostach gm. Chęciny, strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Kielcach wchodzący w skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Świętokrzyskie” (SGRWN), przeprowadzili ćwiczenia doskonalące z zakresu nurkowania podlodowego. Ćwiczenia miały na celu rozpoznanie akwenu znajdującego się w obszarze chronionym, doskonalenie technik nurkowych połączonego z obsługą  sprzętu znajdującym się na wyposażeniu SGRWN. W trakcie ćwiczeń poruszone zostały aspekty dotyczące BHP prowadzenia prac podwodnych w przestrzeniach zamkniętych,  organizacja i budowa stanowiska z omówieniem zadań dla poszczególnych strażaków, procedury postępowania przy wypadku nurkowym, prawidłowego zanurzania i wynurzania się oraz sposoby zabezpieczenia terenu gdzie prowadzone są działania.

Opracował: kpt. Tomasz Kaluga

Zdjęcia: Archiwum JRG PSP Nr 2

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 18.04.2018r. Busko - Zdrój ul.Leszka Marcińca. Około godziny 12 :10 doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. Strażacy ewakuowali trzy osoby z pojazdów, następnie przekazali poszkodowanych Pogotowiu Ratunkowemu. Osoby te zostały przewiezione do szpitala. W działaniach ratowniczych udział brały 4 zastępy Straży Pożarnej. 17.04.2018 r. Starachowice. Do KP PSP w Starachowicach wpłynęło zgłoszenie o osobie znajdującej się w studni na prywatnej posesji. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że w studni znajduje się mężczyzna a obecny lekarz na miejscu wcześniej stwierdził zgon poszkodowanego. Działania PSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia a następnie na prośbę prokuratury wydobyciu ciała mężczyzny przy pomocy sprzętu wysokościowego . W działaniach ratowniczych udział brały 2 zastępy Straży Pożarnej. Dalsze czynności prowadzi KPP w Starachowicach. * 16.04.2018r. Mąchocice Kapitulne. Na łuku drogi doszło do zderzenia samochodu osobowego Opel Astra i samochodu dostawczego. Jedna osoba ranna uwięziona w sam osobowym, wydobyta przez JOP i przekazana ZRM po czym została zabrana do szpitala. W akcji ratowniczej brało udział 5 zastępów straży pożarnej oraz inne służby. * * * *